READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT ANSWER TO EACH OF THE QUESTIONS

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

You can usually tell when your friends are happy or angry by the looks on their faces or by their actions. This is useful because reading their emotional expressions helps you khổng lồ know how lớn respond khổng lồ them. Emotions have evolved to lớn help us respond lớn important situations và to convey our intentions lớn others. But does raising the eyebrows & rounding the mouth say the same thing in Minneapolis as it does in Madagascar? Much research on emotional expressions has centered on such questions. According khổng lồ Paul Ekman, the leading researcher in this area, people speak và understand substantially the same “facial language”. Studies by Ekman’s group have demonstrated that humans share a phối of universal emotional expressions that testify to lớn the common biological heritage of the human species. Smiles, for example, signal happiness và frowns indicate sadness on the faces of people in such far-flung places as Argentina, Japan, Spain, Hungary, Poland, Sumatra, the United States, Vietnam, the jungles of New Guinea, và the Eskimo villages north of Artic Circle. Ekman and his colleagues claim that people everywhere can recognize at least seven basic emotions: sadness, fear, anger, disgust, contempt, happiness, and surprise. There are, however, huge differences across cultures in both the context và intensity of emotional displays – the so called display rules. In many Asian cultures, for example, children are taught to lớn control emotional responses – especially negative ones – while many American children are encouraged khổng lồ express their feelings more openly. Regardless of culture, however, emotions usually show themselves, lớn some degree, in people’s behavior. From their first days of life, babies produce facial expressions that communicate their feelings. The ability to lớn read facial expressions develops early, too. Very young children pay close attention khổng lồ facial expressions, và by age five, they nearly equal adults in their skill at reading emotions on people’s faces. This evidence all points to lớn a biological underpinning for our abilities khổng lồ express và interpret a basic mix of human emotions. Moreover, as Charles Darwin pointed out over a century ago, some emotional expressions seem to appear across species boundaries. Cross-cultural psychologists tell us that certain emotional responses carry different meanings in different cultures. For example, what emotion bởi you suppose might be conveyed by sticking out your tongue? For Americans, this might indicate disgust, while in đài loan trung quốc it can signify surprise. Likewise, a grin on an American face may indicate joy, while on a Japanese face it may just as easily mean embarrassment. Clearly, culture influences emotional expressions.


*

Đáp án D

Đáp án: DGiải thích: từ "evolved” (tiến hoá) trong khúc 1 ngay sát nhất có nghĩa là ________.A. Sút B. Tăng C. đơn giản và dễ dàng hóa D. Phát triểnDẫn chứng: “Emotions have evolved lớn help us respond khổng lồ important situations and to convey our intentions to lớn others.” (Cảm xúc đã cách tân và phát triển để giúp cửa hàng chúng tôi đáp ứng các tình huống đặc biệt quan trọng và truyền đạt ý muốn của mình cho người khác)


A. observing their looks

B. watching their actions

C. observing their emotional expressions

D. looking at their faces


Đáp án C

Đáp án: CGiải thích: Theo đoạn văn, cửa hàng chúng tôi trả lời những người khác trước ________.A. Quan cạnh bên ngoại hình của họ B. Xem hành vi của họC. Quan sát biểu lộ cảm xúc của mình D. Chú ý vào mặt họDẫn chứng: “You can usually tell when your friends are happy or angry by the looks on their faces or by their actions. This is useful because reading their emotional expressions helps you to know how khổng lồ respond khổng lồ them.” (Bạn thường hoàn toàn có thể biết khi nào bằng hữu của bạn hạnh phúc hoặc giận dữ bởi hình thức bề ngoài trên khuôn mặt chúng ta hoặc bởi hành vi của họ. Điều này rất hữu ích vì việc đọc các biểu cảm cảm xúc của họ để giúp bạn biết cách trả lời họ.)


A. different cultures have similar emotional expressions.

B. eyebrow raising means the same in Minneapolis and Madagascar.

C. raising the eyebrows has similar meaning to rounding the mouth.

D. rounding the mouth has the same meaning in Minneapolis và Madagascar.


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: Nhiều nghiên cứu về bộc lộ cảm xúc cố gắng trả lời thắc mắc liệu ________.A. Các nền văn hóa không giống nhau có biểu hiện cảm xúc tương tự. B. Lông mày có nghĩa là giống nhau sống Minneapolis với Madagascar. C. Nâng cấp lông mi có chân thành và ý nghĩa tương tự như có tác dụng tròn miệng. D. Có tác dụng tròn mồm có chân thành và ý nghĩa tương tự sinh hoạt Minneapolis cùng Madagascar. Dẫn chứng: “According khổng lồ Paul Ekman, the leading researcher in this area, people speak & understand substantially the same “facial language”. Studies by Ekman’s group have demonstrated that humans mô tả a mix of universal emotional expressions that testify lớn the common biological heritage of the human species.” (Theo Paul Ekman, công ty nghiên cứu hàng đầu trong nghành này, mọi fan nói và hiểu rõ "cùng ngôn ngữ khuôn mặt". Những nghiên cứu của group Ekman đã chứng minh rằng con người chia sẻ một tập hợp những biểu thức xúc cảm phổ quát để triển khai chứng mang lại di sinh ra học thông dụng của loại người.)


A. lacked many main ingredients

B. researchers on universal language

C. researchers who can speak and understand many languages

D.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Có Tính Chất Quyết Định Đưa Tới Thắng Lợi Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước

investigators on universal emotional expressions


Đáp án D

Đáp án: DGiải thích: Paul Ekman được nhắc trong đoạn văn như là 1 trong những ví dụ của ________.A. Thiếu nhiều thành phần chínhB. Những nhà phân tích về ngôn ngữ phổ quátC. Các nhà nghiên cứu nói cách khác và hiểu nhiều ngôn ngữD. Những nhà khảo sát về những biểu thức cảm xúc phổ quátDẫn chứng: “According lớn Paul Ekman, the leading researcher in this area, people speak & understand substantially the same “facial language”. Studies by Ekman’s group have demonstrated that humans mô tả a phối of universal emotional expressions that testify to lớn the common biological heritage of the human species.” (Theo Paul Ekman, công ty nghiên cứu bậc nhất trong nghành nghề này, mọi fan nói và làm rõ "cùng ngữ điệu khuôn mặt". Những nghiên cứu của tập thể nhóm Ekman đã minh chứng rằng bé người share một tập hợp các biểu thức cảm xúc phổ quát để gia công chứng đến di sản sinh học phổ biến của loại người.)


A. are universal expressions across cultures

B. are not popular everywhere

C. vị not convey the same emotions in various cultures

D. have different meanings in different cultures


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: thú vui và cau ngươi ________.A. Là những biểu thức thêm trên các nền văn hóaB. Không phổ biến ở đông đảo nơiC. Không truyền đạt cảm xúc tương tự trong các nền văn hóa khác nhauD. Có ý nghĩa khác nhau trong những nền văn hóa truyền thống khác nhauDẫn chứng: “According khổng lồ Paul Ekman, the leading researcher in this area, people speak và understand substantially the same “facial language”. Studies by Ekman’s group have demonstrated that humans mô tả a mix of universal emotional expressions that testify khổng lồ the common biological heritage of the human species. Smiles, for example, signal happiness and frowns indicate sadness on the faces of people in such far-flung places as Argentina, Japan, Spain, Hungary, Poland, Sumatra, the United States, Vietnam, the jungles of New Guinea, and the Eskimo villages north of Artic Circle” (Theo Paul Ekman, công ty nghiên cứu hàng đầu trong nghành này, mọi bạn nói và làm rõ "cùng ngôn ngữ khuôn mặt". Những nghiên cứu của tập thể nhóm Ekman đã minh chứng rằng con người share một tập hợp các biểu thức xúc cảm phổ quát để triển khai chứng đến di tạo ra học thông dụng của chủng loại người. Mỉm cười, ví dụ, tín hiệu hạnh phúc và cau mày cho biết nỗi bi thiết trên khuôn mặt của các người ở mọi nơi xa tít như Argentina, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hungary, bố Lan, Sumatra, Hoa Kỳ, Việt Nam, rừng New Guinea cùng Eskimo xã phía bắc Artic Circle)


A. how negative emotions are displayed

B. how intensive emotions are expressed

C. how emotional responses are controlled

D. how often positive emotions are shown


Đáp án B

Đáp án: BGiải thích: Sự biệt lập lớn nhất phía trong ________.A. Cảm giác tiêu rất được hiển thị thế nào B. Cảm xúc sâu nhan sắc được thể hiện như thế nàoC. Phản bội ứng xúc cảm được kiểm soát điều hành như gắng nào. D. Cảm xúc tích cực tiếp tục được hiển thị như thế nàoDẫn chứng: “There are, however, huge differences across cultures in both the context & intensity of emotional displays – the so called display rules” (Tuy nhiên, tất cả sự khác biệt lớn giữa những nền văn hóa truyền thống trong cả bối cảnh và cường độ của các màn hình cảm xúc - các quy tắc hiển thị)


A. control their emotions

B. conceal their positive emotions

C. display their emotions openly

D. change their behavior


Đáp án A

Đáp án: AGiải thích: Không y như trẻ em Mỹ, trẻ nhỏ châu Á được khuyến khích ________.A. Kiểm soát xúc cảm của bọn họ C. Thể hiện cảm giác của chúng ta một giải pháp công khaiB. Bịt giấu cảm hứng tích cực của mình D. Thay đổi hành vi của họDẫn chứng: “In many Asian cultures, for example, children are taught khổng lồ control emotional responses – especially negative ones” (Trong nhiều nền văn hóa truyền thống châu Á, ví dụ, trẻ nhỏ được dạy để kiểm soát và điều hành phản ứng cảm xúc - nhất là những phản ứng tiêu cực)


A. spend a long time learning to read others’ emotions

B. are sensitive towards others’ emotions

C.

Xem thêm: Trò Chơi Nấu Ăn Làm Bánh Pizza Ý, Trò Chơi Lam Bánh Pizza Miễn Phí

make amazing progress in controlling their emotions

D. take time to control their facial expressions


Đáp án B

Đáp án: BGiải thích: Trẻ nhỏ tuổi ________.A. Dành một thời gian dài nhằm học đọc xúc cảm của bạn khácB. Mẫn cảm với xúc cảm của bạn khácC. Có tác dụng cho tiến bộ đáng bỡ ngỡ trong việc kiểm soát cảm giác của họD. Dành thời hạn để kiểm soát nét mặt của họDẫn chứng: “Very young children pay close attention khổng lồ facial expressions, & by age five, they nearly equal adults in their skill at reading emotions on people’s faces.” (Trẻ nhỏ dại rất để ý đến đường nét mặt, cùng năm tuổi, chúng gần như bằng nhau trong tài năng đọc cảm hứng trên phương diện người)


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn