XENLULOZO TRINITRAT ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ XENLULOZO VÀ AXIT NITRIC

     

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ cùng axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để tất cả 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90%). Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Tính theo PTHH: C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 (xrightarrowH_2SO_4dac,t^0) C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

(\% H = fracm_HNO_3,_li,thuyetm_HNO_3,_thuc,te.100\% ) cùng với lượng HNO3 lí thuyết là tính theo PTHH


PTHH: C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 (xrightarrowH_2SO_4dac,t^0) C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

Theo PT: 186 → 297 (kg)

Theo ĐB: x =? ← 59,4 (kg)

→ mHNO3 lí thuyết  =(dfrac59,4 imes 186297 = 37,8(kg))

Vì %H= 90% phải → mHNO3 thực tiễn  = (dfracm_HNO_3,li,thuyet\% H imes 100\% = dfrac37,890\% imes 100\% = 42(kg))


*
*
*
*
*
*
*
*

Đun nóng tất cả hổn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bởi nhau, bao gồm % khối lượng của N trong số đó bằng 9,15%. Phương pháp của hai hóa học trong sản phẩm là:


Xenlulozơ tính năng với HNO3 mang lại ra thành phầm A bao gồm %N = 14,14%. Xác minh CTCT của A, tính cân nặng HNO3 cần dùng để làm biến toàn bộ 324g xenlulozơ thành A.


Đem thực hiện phản ứng chuyển hóa xenlulozơ thành xenlulozơ trinitrat bằng phản ứng cùng với HNO3đặc, dư (xt H2SO4đặc) thì cứ 162 gam xenlulozơ thì thu được 237,6 gam xenlulozơ trinitrat. Vậy hiệu suất phản ứng là:


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là


Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng biệt là 1,5 g/ml) nên dùng để công dụng với xenlulozơ chế tạo ra thành 44,55 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :


Từ 16,20 tấn xenlulozơ bạn ta tiếp tế được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết công suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là :
Xem thêm: Ltph Các Chủ Đề Dành Cho Tín Đồ Mới Tập 1, Gia Đình Số Đỏ

Dùng 340,1 kilogam xenlulozơ cùng 420 kg HNO3 nguyên chất hoàn toàn có thể thu được từng nào tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?


Xenlulozơ chức năng với anhiđrit axetic (có H2SO4 có tác dụng xúc tác) tạo thành 9,84 gam este axetat với 4,8 gam CH3COOH, công thức của este axetat gồm dạng là


Cho xenlulozơ phản bội ứng cùng với anhiđric axetic (có H2SO4 có tác dụng xúc tác) chiếm được 11,1 gam hỗn hợp X bao gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6 gam axit axetic. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là


Cho xenlulozơ phản ứng cùng với anhiđrit axetit (có H2SO4 làm xúc tác) chiếm được CH3COOH, 5,34 gam hỗn hợp X tất cả xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa axit đề nghị dùng 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, trọng lượng (gam) của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X theo lần lượt là :


Khi mang lại xenlulozo phản bội ứng hoàn toàn với anhiđric axetic (CH3CO)2O thu được 18 gam CH3COOH với 33,66 gam tất cả hổn hợp X tất cả a mol xenlulozo triaxetat cùng b mol xenlulozo điaxetat. Tỉ trọng a : b trong x là


Từ 32,4 tấn mạt cưa (chứa 1/2 xenlulozơ) tín đồ ta cung ứng được m tấn dung dịch súng không khói (xenlulozơ trinitrat) với năng suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Quý giá của m là


Cho 5 lít dung dịch HNO3 68% (D = 1,4 g/ml) phản bội ứng cùng với xenlulozo (dư) thu được m kg thuốc súng không khói (xenlulozo trinitrat), biết công suất phản ứng đạt 90%. Giá trị m gần nhất


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Vận Tốc Máy Bay Dân Dụng - Những Chiếc Máy Bay Dân Dụng Nhanh Nhất Thế Giới

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.