Xâu kí tự trong pascal

     

Đáp án với lời giải chính xác cho câu hỏi “Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nhì xâu kí từ bỏ được xem là bằng nhau khi nào?” cùng với kiến thức mở rộng về xâu kí từ là phần đông tài liệu tiếp thu kiến thức vô cùng hữu ích dành cho thầy cô và bạn làm việc sinh.

Bạn đang xem: Xâu kí tự trong pascal

Trả lời câu hỏi: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, nhì xâu kí trường đoản cú được coi là bằng nhau khi nào?

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, hai xâu kí trường đoản cú được xem như là bằng nhau khi bọn chúng giống nhau hoàn toàn.

Ví dụ : ‘ Ha noi ‘ = ‘ Ha noi ‘

Cùng Top giải mã hoàn thiện hơn hành trang tri thức của chính mình qua bài tìm hiểu về xâu kí tự tiếp sau đây nhé!

Kiến thức tìm hiểu thêm về xâu kí tự


1. Một vài khái niệm

• Xâu là dãy những kí từ trong bộ mã ASCII, từng kí từ bỏ là một phần tử trong xâu.

• con số kí tự trong xâu được hotline là độ dài của xâu.

• Xâu gồm độ dài bởi 0 call là xâu rỗng.

Để trình bày kiểu xâu ta đề xuất xác định:

• Tên thứ hạng xâu.

• phương pháp khai báo phát triển thành kiểu xâu.

• con số kí tự đẳng cấp xâu.

• những phép toán làm việc với xâu.

• cách tham chiếu tới phần tử của xâu.

2. Xâu kí từ là gì?

Để xử lý những chuỗi văn bản, Pascal giới thiệu một kiểu dữ liệu mới gọi là xâu cam kết tự với được định nghĩa bằng từ khóa STRING. Xâu cam kết tự là dữ liệu gồm 1 dãy các ký tự trong bảng mã ASSCII.

VD:

Ten : String<10> ;

Ho_dem : String<50> ;

Que : String ;

*

3. Phương pháp khai báo

Var ten_xau: STRING<độ nhiều năm của xâu>;

hoặc Var ten_xau:string;

Xâu ký tự trong bộ nhớ nó chiếm phần số byte ngay số ký tự cực to được khai báo cùng với byte thứ nhất chứa số ký kết tự hiện có của xâu. Độ dài về tối đa của xâu ký kết tự là 255.

- cách nhập/xuất: phương pháp đọc giỏi viết loại STRING tương tự như như các kiểu dữ liệu khác, ta sử dụng các thủ tục READ, hoặc WRITE.

Xem thêm: Tinh Nguoi Len An Le Van Luyen, Vụ Án Lê Văn Luyện Từng Được Đưa Vào Âm Nhạc

Ví dụ: 

Readln(st);

Writeln(st);

- truy cập từng bộ phận của xâu ký kết tự: tương tự mảng 1 chiều: thông qua tên biến hóa kiểu STRING và chỉ số của nó

Ví dụ: 

St := "Le Thanh Lam";

write(st<4>);

-> Kết quả: cho ra chữ T.

4. Khởi chế tạo xâu kí tự

Vì hồ hết xâu kí từ là đông đảo mảng thông thường nên chúng cũng như các mảng khác. Ví dụ, nếu họ muốn khởi tạo nên một xâu kí trường đoản cú với phần lớn giá trị xác định bạn cũng có thể làm điều này tương từ bỏ như với những mảng khác:

char mystring<> = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

Tuy nhiên, bạn cũng có thể khởi chế tác giá trị cho một xâu kí tự bằng phương pháp khác: sử dụng những hằng xâu kí tự.

Trong các biểu thức họ đã sử dụng trong số ví dụ trong số chương trước những hằng xâu kí từ bỏ để mở ra vài lần. Chúng được màn trình diễn trong cặp ngoặc kép ("),

Ví dụ:

"the result is: "

là một hằng xâu kí tự họ sử dụng ở một số trong những chỗ.

Không y hệt như dấu nháy 1-1 (") chất nhận được biểu diễn hằng kí tự, cặp ngoặc kép (") là hằng màn biểu diễn một chuỗi kí trường đoản cú liên tiếp, và ở cuối chuỗi một kí từ null ("") luôn được tự động hóa thêm vào.

Vì vậy bạn có thể khởi tạo ra xâu mystring theo 1 trong những hai giải pháp sau đây:

char mystring <> = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

char mystring <> = "Hello";

Trong cả hai trường thích hợp mảng (hay xâu kí tự) mystring được khai báo với kích cỡ 6 kí tự: 5 kí tự trình diễn Hello cùng với một kí trường đoản cú null.

Trước lúc tiếp tục, tôi rất cần phải nhắc nhở các bạn rằng việc gán nhiều hằng như việc thực hiện dấu ngoặc kép (") chỉ phù hợp lệ khi khởi tạo mảng, tức là lúc khai báo mảng. Những biểu thức trong công tác như:

mystring = "Hello";

mystring<> = "Hello";

là chưa hợp lệ, cả câu lệnh dưới đây cũng vậy:

mystring = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

Vậy hãy nhớ: họ chỉ rất có thể "gán" các hằng cho 1 mảng vào lúc khởi chế tạo ra nó. Nguyên nhân là một thao tác gán (=) không thể nhận vế trái là cả một mảng mà lại chỉ có thể nhận 1 trong những bộ phận của nó. Vào thời khắc khởi tạo mảng là 1 trường hợp quánh biệt, vị nó không thực sự là một lệnh gán tuy nhiên nó sử dụng dấu bởi (=).

5. Các thao tác trên xâu ký kết tự:

a. Phép cộng xâu:

Ví dụ:

st1:=’Le’; st2:=’Thanh’; St=st1 + st2; 

-> KQ: ‘Le Thanh’

b. Phép so sánh: 

Hai xâu ký kết tự rất có thể so sánh với nhau bằng các phép so sánh =, >, st:=’le thanh’ thì LENGTH(st) cho bằng 8.

- thủ tục DELETE(st, pos, num): xóa num ký kết tự vào xâu st tính từ lúc vị trí pos

Ví dụ: st= ‘FILENAME’

Delete(st,5,4) thời điểm đó st cho ra là ‘FILE’

 - thủ tục INSERT(obj, st, pos): thủ tục cho kết quả bằng phương pháp chèn xâu ký tự có tên là Obj vào xâu st tại địa chỉ pos, phần đông ký tự lép vế pos sẽ tiến hành dời vềphía sau của xâu ký tự obj.

Ví dụ: obj:= ‘Thanh ‘

st:=’Le Lam’;

INSERT(obj,st,4) dịp đó st=’Le Thanh Lam’;

- giấy tờ thủ tục STR(value, st): giấy tờ thủ tục này triển khai việc chuyển đối quý giá kiểu số(value) quý phái dạng xâu ký kết tự cùng gán cho trở nên st.

Ví dụ: n là một trong những só nguyên có giá trị: n:=150;

STR(n:5,st) đang cho công dụng xâu st là: st=’ 150’;

- giấy tờ thủ tục VAL(st, value,code) đối một xâu ký kết tự st lịch sự dạng số cùng gán cho thay đổi value, nếu trở thành đối thành công xuất sắc thì code đã nhận giá trị bằng 0. Ngược lại thì cho giá trị khác không

Ví dụ: VAL(‘123’,value,code) từ bây giờ code vẫn nhận giá bán trị bởi 0 cùng value=123

- Hàm COPY(st, pos, num): xào nấu trong xâu st, num ký tự tại vị trí pos,

Ví dụ: st=’Le Thanh Lam’

COPY(st,4,5) = ‘Thanh’;

- Hàm CONCAT(s1,s2,…,sn): hàm tạo ra 1 xâu mới bằng cách nối đuôi các xâu s1,s2,…,sn lại cùng với nhau.

Ví dụ: CONCAT(‘Le ’,’Thanh ‘, ‘Lam’) = ‘Le Thanh Lam’;

- Hàm POS(st1,st2): hàm mang lại tavị trí tìm kiếm thấy đầu tiên của xâu s1 trong xâu s2.

Ví dụ: POS(‘Lam’,‘Le Thanh Lam’) = 10;

- Hàm Length(st): cho hiệu quả là một số trong những nguyên chỉ chiều nhiều năm của chuỗi st.

Xem thêm: Quảng Bình - Phim Thiên Đường Ở Bên Ta

ví dụ: lenght("PASCAL") --> 6

- Hàm UPCASE(Ký_tự)--> Đổi Ký_tự thành "KÝ_TỰ" in hoa

6. Truy vấn xuất từng ký tự vào chuỗi

Có thể phối kết hợp dùng vòng lặp truy xuất những ký tự vào chuỗi.