Xà phòng hóa hoàn toàn 9 7g hỗn hợp 2 este

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xà chống hóa trọn vẹn 9,7 gam các thành phần hỗn hợp hai este solo chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được tất cả hổn hợp hai ancol đồng đẳng sau đó và một muối duy nhất. Công thức kết cấu thu gọn gàng của 2 este là

A.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa hoàn toàn 9 7g hỗn hợp 2 este

H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3.

B. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3.

C. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.

D. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3.


*

Đáp án A

neste = nNaOH = 0,15 mol.Meste trung bình = 9 , 7 0 , 15 = 64,6. => có một este là HCOOCH3 (M = 60).Mặt không giống sau phản nghịch ứng thu được một muối bột duy nhất với 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Este còn lại là HCOOCH2CH3.Xà chống hóa trọn vẹn 9,7 gam tất cả hổn hợp hai este solo chức X, Y yêu cầu 100 ml hỗn hợp NaOH 1,50M. Sau phản nghịch ứng cô cạn dung dịch thu được các thành phần hỗn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp nối và một muối hạt duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là

A. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3.

B. CH3COO-CH3 với CH3COO-CH2CH3.

C. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.

D. C3H7COO-CH3 với C4H9COO-CH2CH3.


Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y buộc phải 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản nghịch ứng cô cạn dung dịch thu được tất cả hổn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X, Y theo lần lượt là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5.

B. C2H5COOCH3, C2H5COOC2H5.


Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam các thành phần hỗn hợp hai este đối chọi chức X, Y phải 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản bội ứng cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối hạt duy nhất. Công thức cấu trúc thu gọn của X, Y lần lượt là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5. 

C. CH3COOCH3, CH3COOC2H5 

D. C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5.


Để xà chống hoá hoàn toàn 19,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 este đối chọi chức X với Y phải 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được các thành phần hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp đến nhau với 1 muối khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % cân nặng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A. CH3COOCH3 66,67% với CH3COOC2H5 33,33%.

B. HCOOCH3 61,85% cùng HCOOC2H5 38,15%.

Xem thêm: Giáo Án Môn Toán Lớp 3 Cả Năm 2021, Giáo Án Môn Toán Lớp 3 (Cả Năm Và Rất Chi Tiết)

C. CH3COOCH3 61,85% và CH3COOC2H5 38,15%.

D. HCOOCH3 66,67% cùng HCOOC2H5 33,33%.


Để xà chống hoá trọn vẹn 19,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 este đối kháng chức X và Y đề nghị 200ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp nối nhau với 1 muối hạt khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % cân nặng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A. CH3COOCH3 66,67% và CH3COOC2H5 33,33%.

B. HCOOCH3 61,85% và HCOOC2H5 38,15%.

C. CH3COOCH3 61,85% và CH3COOC2H5 38,15%.

D. HCOOCH3 66,67% cùng HCOOC2H5 33,33%.


Xà phòng hóa hòan toàn 16,4 gam hỗn hợp hai este 1-1 chức buộc phải 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn hỗn hợp thu được tất cả hổn hợp hai ancol đồng đẳng tiếp đến và một muối bột duy nhất. Thành phần xác suất về cân nặng của nhì este trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 67,683% cùng 32,317%.

B. 60% với 40%.

C. 54,878% cùng 45,122%.

D. 51,064% với 48,936%.


Xà chống hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este 1-1 chức X, Y ( MX Y) nên 250 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, thu được một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trăm khối lượng của X trong lếu hợp ban sơ là

A. 67,68%.

B. 54,88%.

C. 60,00%.

D. 51,06%.


Xà phòng hóa trọn vẹn 16,4 gam nhì este đơn chức X, Y ( MX

A. 67,68%

B. 54,88%.

C. 60,00%.

Xem thêm: Tả Ngắn Một Loại Cây Mà Em Thích, Tập Làm Văn, Những Bài Văn Mẫu Hay

D. 51,06%.


Xà chống hóa hoàn toàn 14,55 gam các thành phần hỗn hợp 2 este solo chức X, Y (MX Y) đề nghị 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối hạt duy nhất. Thành phần tỷ lệ của este X là