X LÀ KIM LOẠI THUỘC NHÓM IIA

     

X là kim loại thuộc đội IIA. Mang lại 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Khía cạnh khác, khi đến 1,9 gam X tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là
Bạn đang xem: X là kim loại thuộc nhóm iia

+) điện thoại tư vấn M là kí hiệu thông thường của 2 kim loại X cùng Zn

+) M + 2HCl → MCl2 + H2

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X = frac1,9M_X = n_H_2;, o ,,frac1,9M_X MX > 38 => kim loại X là Ca


Gọi M là kí hiệu bình thường của 2 kim loại X cùng Zn

a là số mol của M

M + 2HCl → MCl2 + H2

=> nH2 = 0,03 mol = a

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X=frac1,9M_X=n_H_2 , o ,,frac1,9M_X MX > 38

Ta có: 38 X kim loại X là Ca


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Zn trong dung dịch HCl dư thấy gồm 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được từng nào gam muối bột khan ?


Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 15,2 gam so với ban đầu. Trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng là


Hòa chảy m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn cùng Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng, trọng lượng dung dịch axit tạo thêm (m - 2) gam. Khối lượng (gam) của muối chế tạo ra thành trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng là


Cho 33,4 gam hỗn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu và Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả 17,2 gam hóa học rắn tách ra, đồng thời thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng cân nặng của hỗn hợp sau bội nghịch ứng so với cân nặng dung dịch H2SO4 ban sơ là


Cho 3,68 gam lếu hợp có Al và Zn chức năng với một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Trọng lượng dung dịch chiếm được sau làm phản ứng là


Hoà tan hết 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được lượng muối bột khan là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M, nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y có pH là


Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X có Fe và Mg bằng một lượng vùa dùng dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Mật độ của FeCl2 trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là


Cho m gam mãng cầu tan không còn vào 100 ml dung dịch gồm (H2SO4 0,5M cùng HCl 1M) thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng khối lượng chất rắn nhận được là


Cho 1,67 gam láo hợp bao gồm hai kim loại ở cả 2 chu kỳ liên tiếp thuộc đội IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là
Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Về Nhân Vật Mị Trong Vợ Chồng A Phủ Đầy Đủ, Chi Tiết

X là sắt kẽm kim loại thuộc đội IIA. Mang lại 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Phương diện khác, khi cho 1,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Để hoà tan trọn vẹn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) cùng oxit của nó nên vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là


Hòa tan trọn vẹn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam hỗn hợp X tất cả hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan có nồng độ mol bởi nhau. Hai kim loại trong X là


Hoà tan trọn vẹn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp HCl, chiếm được 7,28 lít khí H2 đktc. Sắt kẽm kim loại M là


Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 12,32 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho chức năng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính cực hiếm của m?


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Al với Zn bởi dung dịch H2SO4 loãng thì trọng lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn (tính theo gam) trong tất cả hổn hợp lần lượt là


Cho 5 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Ag với Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam láo hợp có Fe, Mg với Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, chiếm được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng là


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau thời điểm thu được 336 ml H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68%. Khẳng định kim các loại đã dùng.


Cho tất cả hổn hợp Fe với Zn tác dụng với dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl với 0,05 mol H2SO4. Sau phản bội ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. Cho khí Z trải qua CuO dư, đun cho nóng thu được m gam Cu. Giá trị của m là


Cho 8,85 g các thành phần hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần hóa học rắn không phản ứng cùng với axit được rửa sạch mát rồi đốt cháy trong oxi chế tác ta 4 g chất bột color đen. Phần trăm trọng lượng của Mg, Cu, Zn theo thứ tự là


Nung rét 2,13 gam tất cả hổn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại Mg, Zn và Al sống dạng bột cùng với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M toàn diện để phản nghịch ứng không còn với Y là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Làm Tai Lợn Ngâm Dấm, Món Ngon Dễ Làm Chống Ngán Ngày Tết

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.