Voluntary Service Overseas: Vso

     

*

*

*

VI: Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer for each of the questions.


VSO is a registered charity dedicated lớn assisting in developing countries. More specifically, selects and places volunteers in response khổng lồ overseas requests. This work makes it distinctive among other charities và organizations in the UK. It sends people, not money, lớn that its services are, in effect, entirely complementary to the efforts being made by agencies like Oxfam, Christian Aid & Save the Children Fund with whom it often works directly.

Bạn đang xem: Voluntary service overseas: vso


VSO tries to respond to request from overseas which ask for volunteers. Its bias is firmly towards the poorest members on the community and it takes great care to avoid undermining job opportunities for local people. Both staff & volunteers also play a special attention to lớn women’s role in development projects. This is because women’s role in child-rearing, in education và community cohesion are essential in any healthy process of change.
Over the past 38 years, more than 21,000 volunteers have worked abroad with VSO. There are now over 1,900 volunteers working in 59 of the less developed countries in Africa, Asia, the Pacific & the Caribbean.
The application of each volunteer is carefully considered in order lớn select and interview candidates against each job request from the field, to seek the person with the right blend of skills và personality.
VSO volunteers do not go to lớn developing countries as visiting experts with all the answers. It is always a process of sharing và learning. The aim is that when the volunteer returns home, there exists a community with a stronger sense of independence và self-reliance… và a volunteer with a new understanding & appreciation of life and people everywhere. The range of jobs required of VSO is wide-reflecting the needs of any society in the modern world.

*

A. is a registered body.

B. sends financial aid lớn developing countries.

C. sends volunteers lớn help abroad.

D. Recruits volunteers khổng lồ work in Britain.


Đáp án C

sends volunteers khổng lồ help abroad Thông tin ở chỗ sau: “VSO is a registered charity dedicated to assisting in developing countries. More specifically, selects và places volunteers in response lớn overseas requests. This work makes it distinctive among other charities & organizations in the UK. It sends people, not money, to lớn that its services are, in effect, entirely complementary khổng lồ the efforts being made by agencies like Oxfam, Christian Aid & Save the Children Fund with whom it often works directly.” (VSO là một tổ chức từ bỏ thiện tất cả uy tín nhằm mục đích trợ giúp những nước sẽ phát triển. Ví dụ hơn là, chắt lọc và giao các tình nguyện viên theo yêu ước của nước ngoài. Các bước này khiến cho nó khác với các hội tự thiện và tổ chức khác sinh hoạt Anh. Nó đưa người, chưa phải tiền, theo dịch vụ, nhằm bổ sung lực lượng cùng với các cơ quan liêu như Oxfam, Christian Aid và Save the Children Fund (Quỹ hỗ trợ và bảo đảm trẻ em Christian) cùng với những người mà nó trực tiếp làm cho việc.)


A. specifically ask for female staff & volunteers.

B. require volunteers khổng lồ work with local inhabitants.

C. require help và advice for health care.

D. need help and advice for health care.

Xem thêm: Tại Sao Có Má Lúm Đồng Tiền Từ Nhỏ? Má Lúm Đồng Tiền Là Gì


Đáp án B

require volunteers khổng lồ work with local inhabitants Thông tin ở phần sau: “More specifically, selects & places volunteers in response lớn overseas requests. This work makes it distinctive among other charities and organizations in the UK. It sends people, not money, to lớn that its services are, in effect, entirely complementary lớn the efforts being made by agencies like Oxfam, Christian Aid & Save the Children Fund with whom it often works directly.” (Cụ thể hơn là, gạn lọc và giao các tình nguyện viên theo yêu cầu của nước ngoài. Quá trình này khiến nó không giống với những hội từ bỏ thiện và tổ chức khác làm việc Anh. Nó chuyển người, chưa phải tiền, theo dịch vụ, nhằm bổ sung cập nhật lực lượng cùng với các cơ quan như Oxfam, Christian Aid and Save the Children Fund (Quỹ cung ứng và bảo đảm trẻ em Christian) cùng với người mà nó trực tiếp làm cho việc.)


Câu 0. According to lớn those who work for VSO, who plays the most important part in bringing about change?

A. charitable organizations

B. volunteers from abroad

C. women in local communities

D. staff who recruit volunteers


Đáp án C

women in local communities Thông tin tại đoạn sau: “. Its bias is firmly towards the poorest members on the community & it takes great care lớn avoid undermining job opportunities for local people. Both staff and volunteers also play a special attention lớn women’s role in development projects.” (khuynh hướng của nó chủ yếu đối với những member nghèo độc nhất vô nhị trong cộng đồng và quan tâm lớn tới việc chống suy giảm cơ hội việc làm cho người bạn dạng xứ. Cả nhân viên cấp dưới lẫn những tình nguyện viên đầy đủ dành sự quan lại tâm đặc biệt quan trọng đến mục đích của phụ nữa trong sự cách tân và phát triển của các dự án.)


A. they give preference lớn applicants living abroad.

B. They give each applicants several interviews.

C. They refer applications lớn countries requesting volunteers.

D. They match all applicants khổng lồ jobs very carefully.


Đáp án D

They match all applicants to jobs very carefully Thông tin tại vị trí sau: “The application of each volunteer is carefully considered in order khổng lồ select and interview candidates against each job request from the field, to lớn seek the person with the right blend of skills và personality.” (Việc dấn mỗi tình nguyện viên đều được xem xét kĩ lượng nhằm mục đích lựa lựa chọn và phỏng vấn loại đa số ứng viên quanh đó yêu ước của lĩnh vực , nhằm tìm ra tín đồ có không hề thiếu các tài năng lẫn phẩm chất.)


A. must have experience of working overseas.

B. Will quickly become an expert in the field.

C. will gain more knowledge about the world we live in.

D.

Xem thêm: Xem Thương Nhớ Ở Ai Tập 17 Thị Màu Mặc Yếm Không Nội Y Lẳng Lơ Đón Vạn Ở Lò Gạch

must leave the country before it becomes independent.


Đáp án C

will gain more knowledge about the world we live in Thông tin tại đoạn sau: “VSO volunteers vì chưng not go khổng lồ developing countries as visiting experts with all the answers. It is always a process of sharing and learning. The aim is that when the volunteer returns home, there exists a community with a stronger sense of independence and self-reliance… và a volunteer with a new understanding & appreciation of life và people everywhere.” (Các tự nguyện viên của VSO không đi đến những nước đang cách tân và phát triển như các chuyên gia viếng thăm với theo gần như câu trả lời. Đó chỉ là 1 trong những quá trình share và học tập hỏi. Mục đích là nhằm khi tự nguyện viên này về bên nhà, nơi sẽ sở hữu một cộng đồng tràn đầy sự tự do và lạc quan … và một tình nguyện viên với đa số hiểu biết và review mới mẻ về cuộc sống, con bạn ở rất nhiều nơi.)


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn