VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN

     

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với các hoạt động và công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Bạn đang xem: Vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên


Tháng 11 -1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô trở về Quảng Châu (Trung Quốc) để xúc tiến công việc chuẩn bị cho sự ra đời của chính đảng mácxít ở Việt Nam.

Xem thêm: Thân Em Như Củ Ấu Gai Ruột Trong Thì Trắng Vỏ Ngoài Thì Đen, Phân Tích Bài Ca Dao: Thân Em Như Củ Ấu Gai

Tháng 2-1925 sau khi gặp nhóm thanh niên yêu nước trong tổ chức Tâm tâm xã, Người đã chọn một số thanh niên tích cực, thành lập ra nhóm Cộng sản đoàn. Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu.

Xem thêm: Tại Điểm S Trên Mặt Nước Yên Tĩnh Có Nguồn, Dao Động Điều Hoà


Tháng 7 – 1925, cùng một số nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia…, Người sáng lập tổ chức Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. – Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã công bố chương trình và điều lệ bao gồm đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội.


*

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.26 KB, 3 trang )- Năm 1928, Hội đã đưa nhiều cán bộ về nước hoạt động, thực hiện phong trào“vô sản hóa” để vận động quần chúng và rèn luyện cán bộ theo lập trường của giai cấpcông nhân.- Ảnh hưởng của Hội rất lớn, tác dụng đến cả một số tổ chức yêu nước lúc đó, đặcbiệt là tổ chức Tân Việt.3/ Vai trò.- Đào tạo được một đội ngũ cán bộ đông đảo. Được sự giúp đỡ của Nguyễn ÁiQuốc, họ đã chuyển từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản, thành những hạtnhân để thành lập Đảng ta sau này.- Truyền bá chủ nghĩa Marx Lenin vào trong nước, thúc đẩy phong trào côngnhân và phong trào yêu nước ở nước ta phát triển theo xu hướng vô sản.- Bước chuẩn bị trực tiếp về tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.* Tóm lại: thông qua các hoạt động tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanhniên, Nguyễn Ái Quốc đã đưa việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việcthành lập Đảng tiến lên một bước mới.Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên đã trở thành tổ chức tiền thân của Đảng ta.4/ Ý nghĩaHội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời, đã hoàn thành xuất sắc việc tuyêntruyền, tổ chức, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ xu hướng vô sảnđang thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam.5/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội.- Nguyễn Ái Quốc là người chọn lựa đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Namđi theo con đường cách mạng vô sản, xây dựng lý luận giải phóng dân tộc.- Nguyễn Ái Quốc là người đã nhìn thấy yêu cầu cấp bách của cách mạng ViệtNam là cần có một tổ chức quá độ để chuẩn bị cho những bước tiến của cách mạng.- Trực tiếp lựa chọn số thanh niên Việt Nam yêu nước, đưa họ vào tổ chức ViệtNam Cách mạng Thanh niên và trực tiếp mở lớp chính trị đào tạo họ thành cán bộ cáchmạng, rồi đưa về nước hoạt động.- Truyền bá, kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong
trào yêu nước.- Nguyễn Ái Quốc đã đưa việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việcthành lập Đảng tiến lên một bước mới.- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trở thành tổ chức tiền nhân của Đảngta.- Đây là một sự nghiệp lớn lao, gian khổ và độc đáo, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc.

kimsa88
cf68