Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Từ nhị muối X với Y triển khai các phản bội ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y tương ứng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) đến dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

Bạn đang xem: Từ hai muối x và y thực hiện các phản ứng sau

(II) mang đến dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl cùng với điện rất trơ, có màng ngăn.

(IV) mang đến Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Chiếc Nón Lá Việt Nam Hay Nhất!, Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

(VI) đến dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Xem thêm: Top 10 Nước Lau Sàn Diệt Khuẩn Bệnh Viện Tốt Hiện Nay, Nước Lau Sàn Bệnh Viện

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:


Một cốc nước bao gồm chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) cùng SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn phù hợp X có Na, Ba, Na2O cùng BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong số ấy có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch có K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cho tổng thể Y chức năng với hỗn hợp BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kết tủa. Quý hiếm của x là


Dung dịch X chứa hỗn hợp tất cả Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ trường đoản cú từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, xuất hiện V lít khí (ở đktc). Quý giá của V là


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X với dung dịch Y. Thêm nhàn hạ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí bay ra thì không còn 560 ml. Biết tổng thể Y phản ứng toàn vẹn với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan bao gồm nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam lếu láo hợp tất cả một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). đến 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, khi cho 1,9 gam X tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không tới 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn hòa hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z bao gồm H2SO4 cùng HCl, trong số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X mang lại khi bước đầu có khí hình thành thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là


Nung 12,95 gam muối bột M(HCO3)2 ở ánh sáng cao đến cân nặng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.