TỤ ĐIỆN MẮC NỐI TIẾP

     

Các tụ điện được nối tuy nhiên song cùng với nhau khi cả hai đầu của nó được nối với mỗi đầu của tụ điện khác.

Bạn đang xem: Tụ điện mắc nối tiếp

*

Điện áp (Vc) được nối trên toàn bộ các tụ điện mắc song song là như nhau. Các tụ điện tuy nhiên song bao gồm nguồn cung cấp điện áp chung. Lấy một ví dụ trường phù hợp đoạn mạch AB có 3 tụ mắc tuy nhiên song cùng nhau với VAB = 12V thì

 

VC1 = VC2 = VC3 = VAB = 12V

 

Khi mắc các tụ điện song song năng lượng điện dung tổng hoặc tương tự CT vào mạch bằng tổng của tất cả các tụ điện bơ vơ mắc vào nhau. Điều này là do phiên bản trên thuộc của tụ điện, C1 được nối với bản trên thuộc của C2 được nối với phiên bản trên của C3, v.v.

 

Điều này cũng như với các bản dưới thuộc của tụ điện. Khi đó, nó giống hệt như khi ba bộ phiên bản tụ điện va vào nhau và bởi một bạn dạng tụ điện đơn lớn, vì vậy làm tăng diện tích hiệu dụng phiên bản tụ điện tính bằng m2.

 

Vì năng lượng điện dung, C liên quan đến diện tích bạn dạng tụ (C = ε (A / d)) đề nghị giá trị điện dung kết hợp cũng biến thành tăng lên. Nói cách khác, tổng điện dung bằng tổng của toàn bộ các điện dung riêng rẽ lẻ tuy nhiên song. Bạn có thể thấy tổng năng lượng điện dung của những tụ điện tuy nhiên song y như tổng điện trở của các điện trở nối tiếp.

Tụ điện mắc nối tiếp

Đối với các tụ năng lượng điện mắc nối tiếp, chiếc điện nạp (iC) chạy qua những tụ năng lượng điện là tương đương nhau cho tất cả các tụ điện vày nó chỉ bao gồm một đường đi.

 

Khi đó, các tụ điện mắc nối tiếp đều phải sở hữu cùng cường độ loại điện chạy qua chúng là 


*

It = I1 = I2 = I3, v.v …

 Do đó mỗi tụ điện sẽ lưu trữ cùng một lượng điện tích Q trên các bản tụ điện bất cứ điện dung của nó. Điều này là do điện tích được tích trữ bởi một bạn dạng của một tụ điện ngẫu nhiên phải mang lại từ bạn dạng của tụ điện gần cạnh của nó. Bởi đó, các tụ năng lượng điện mắc tiếp nối với nhau phải gồm cùng năng lượng điện tích.

Xem thêm: Con Người Sẽ Tiến Hóa Như Thế Nào Trong Một Triệu Năm? Con Người Được Sinh Ra Từ Đâu

Qt = q1 = quận 2 = Q3…

 

Xét đoạn mạch trong số ấy ba tụ điện C1, C2 cùng C3 mắc thông liền với nhau thành một nhánh nối tiếp qua một điện áp nguồn áp thân hai điểm A cùng B.

 

Trong đoạn mạch tuy nhiên song trước ta thấy rằng tổng điện dung, CT của đoạn mạch bởi tổng của tất cả các tụ đơn côi mắc vào nhau. Tuy nhiên, vào một mạch nối tiếp, CT điện dung tổng hoặc tương đương được tính khác.

 

Trong đoạn mạch nối liền phía trên phiên bản bên nên của tụ điện thứ nhất, C1 nối với phiên bản bên trái của tụ điện thứ hai, C2 có bản bên phải nối với bản bên trái của tụ năng lượng điện thứ tía là C3. Kết nối thông suốt này có nghĩa là trong mạch năng lượng điện một chiều, tụ năng lượng điện C2 được biện pháp ly công dụng khỏi mạch.

 

Kết quả của bài toán này là diện tích s hiệu dụng phiên bản tụ đã giảm xuống điện dung riêng lẻ nhỏ tuổi nhất được mắc trong chuỗi nối tiếp. Vày đó, điện áp rơi trên từng tụ điện sẽ không giống nhau tùy ở trong vào quý hiếm của điện dung riêng biệt lẻ.

Xem thêm: So Sánh Tây Tiến Và Từ Ấy Của Quang Dũng Và Tố Hữu, So Sánh Tây Tiến Và Từ Ấy

 

Khi tmắc các tụ điện nối tiếp, nghịch đảo (1 / C) của các tụ điện bơ vơ được cộng lại với nhau (giống như những điện trở mắc tuy vậy song) cụ vì bao gồm điện dung của chúng. Khi ấy tổng giá trị của những tụ năng lượng điện mắc thông liền bằng nghịch hòn đảo của tổng nghịch đảo của những điện dung riêng lẻ.