Từ 80 Tấn Quặng Pirit Chứa 40 Lưu Huỳnh

     

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, tín đồ ta cung cấp được 73,5 tấn axit sunfuric.

Bạn đang xem: Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40 lưu huỳnh

a) Tính hiệu suất của quá trình sản xuất axit sunfuric.

Xem thêm: Thực Đơn Nhà Hàng Nét Huế

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 50% thu được từ 73,5 tấn H2SO4 đã được chế tạo ở trên.

Xem thêm: Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì? Điều Kiện Xảy Ra Ăn Mòn Điện Hóa, Ăn Mòn Hóa Học Là Gì?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) cân nặng lưu huỳnh cất trong 80 tấn quặng:

(m_S = dfrac80 imes 40100 = 32) (tấn)

Điều chế H2SO4 theo sơ đồ sau

(S o SO_2 o SO_3 o H_2SO_4) 

32g 98g

32 tấn ? tấn 

(m_H_2SO_4 = dfrac32 imes 9832 = 98) (tấn )

Hiệu suất phản ứng: (H = dfrac73,598 imes 100\% = 75\% )

b) trọng lượng dung dịch H2SO4 50% thu được :

100 tấn dung dịch gồm 50 tấn H2SO4

x tấn ( leftarrow ) 73,5 tấn 

(x = dfrac73,5 imes 10050 = 147)( tấn)

nangngucnoisoi.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nangngucnoisoi.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng nangngucnoisoi.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nangngucnoisoi.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.