Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt

     

Trường sơn đông Trường tô tây bên nắng đốt mặt mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tung mây mà chẳng thể nào che anh được.Chứ rút gai thương ấy mấy chằm mái lợp rút tua nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà bít mưa anh nghiêng sườn tây nhưng mà xòa bóng mát..Rợp trời yêu thương ấy blue color suốt mà lại em nghiêng hết ấy mấy về phương anh mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.Trường sơn đông.Trường tô tây bên nắng đốt bên mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tung mây không thể nào che anh được.Chứ rút gai thương ấy mấy chằm mái lợp rút tua nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà đậy mưa anh nghiêng sườn tây nhưng xoè nhẵn mát..Rợp trời yêu quý ấy màu xanh da trời suốt cơ mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh..
Bạn đang xem: Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt

Trường tô đông Trường sơn tây bên nắng đốt bên mưa quây.Em dang tay em xoè tay không thể nào xua chảy mây mà không thể nào che anh được.Chứ rút gai thương ấy mấy chằm mái lợp rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây mà xòa láng mát..Rợp trời yêu mến ấy màu xanh lá cây suốt nhưng mà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.Trường sơn đông.Trường tô tây bên nắng đốt mặt mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tan mây chẳng thể nào che anh được.Chứ rút sợi thương ấy mấy chằm mái lợp rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây cơ mà xoè láng mát..Rợp trời mến ấy màu xanh suốt cơ mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh cơ mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh..


*chạm mặt Nhau vào Rừng Mơ

Lan Anh ft Việt hoàn

*
798.825


http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg

giờ Đàn Ta Lư

Lan Anh

*
559.455


http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg


Xem thêm: Cách Làm Măng Tươi Muối Chua, Cách Làm Măng Chua Ngon & Chuẩn Nhất 2022

http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20190912/qf2cIWgw8LhfD7bJ5w0i5d79f9f07def9.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20201107/WFatY4ZlBjaxMGvPrM685fa671ec99b84.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20120119/5688d85a0906e9e0c3c83511bb2e25adcfc47364.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20120119/5688d85a0906e9e0c3c83511bb2e25adcfc47364.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20220609/Qv4GoXDoy0u1J63xrfBh62a1a163edfd7.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20160202/dFhgmwXDkgx2tBaadUQT5b7f8439b6b03.jpg
http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20220518/7GHO1r4OBAsOJWdG8g4T62844a432254e.jpg


Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Nhanh Hóa Học 12 Giải Nhanh Phần Trắc Nghiệm

http://musicmd1fr.nangngucnoisoi.vn.net/bucket-image-nangngucnoisoi.vn/images/singer/20160202/dFhgmwXDkgx2tBaadUQT5b7f8439b6b03.jpg