TRONG THÍ NGHIỆM Y ÂNG VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 KHE LÀ 2MM

     

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm là

A .

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 2mm

18 mm

B .

9 mm


C .

8 mm

D .

Xem thêm: Cách Nói Giờ Kém Trong Tiếng Nhật, Thời Gian Trong Tiếng Nhật

12 mm

Đáp án và lời giải

Đáp án :B

Lời giải : Lời giảiChn BTa có 15λ1=12λ2=10λ3 Khoảng vân trung của 3 bức xạ là iT=λDa=15λ1. Da=15. 0,4. 106. 12. 103=3. 103m khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm là x=3iT=9mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?Nội dung chính

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm làBài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa ánh sáng – Sóng ánh sáng – Vật Lý 12 – Đề số 6Video liên quan

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Giao thoa ánh sáng – Sóng ánh sáng – Vật Lý 12 – Đề số 6

Làm bài

Chia sẻ Một số câu hỏi khác cùng bài thi.
*
= 0,5
*
m, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc = 0,5 m, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2 mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80 cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7 cm thuộc :

Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng kỳ lạ giao thoa nhất ?

(THPT-2007): Trong TN Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, gọi a là khoảng cách giữa hai khe hẹp, D là khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân giao thoa, i là khoảng vân. Bước sóng của ánh sáng dung trong TN được tính theo công thức nào sau đây:

Trong thí nghiệm Y – âng, chiếu sáng khe F đồng thời hai bức xạ đơn sắc : màu tím có bước sóng λ1 = 0,42 μm và màu đỏ λ2 = 0,70 μm. Hai điểm C và D nằm trong vùng giao thoa trên màn và ở cùng một phía so với vân sáng chính giữa O. Điểm C là vị trí vân tối thứ 4 của bức xạ màu tím, điểm D là vị trí vân tối thứ 10 của bức xạ màu đỏ. Trong khoảng giữa C và D, tổng số vị trí vân sáng có màu tím và màu đỏ bằng :

Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,40 µm đến 0,76 µm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối ?
*
Thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 1 mm. Màn quan sát E gắn với một lò xo và hoàn toàn có thể xê dịch điều hòa dọc theo trục đối xứng của hệ. Ban đầu màn E ở vị trí cân đối là vị trí mà lò xo không biến dạng, lúc này khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát E là D = 2 m. Truyền cho màn E tốc độ bắt đầu hướng ra xa mặt phẳng chứa hai khe để màn xê dịch điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 40 cm và chu kì T = 2,4 s. Tính thời hạn ngắn nhất kể từ lúc màn E giao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 5,4 mm cho vân sáng lần thứ ba ?

Trong một thí nghiệm giao thoa I âng, khoảng cách hai khe là 1,2mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là 2m. Người ta chiếu vào khi Iang bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Xét tại hai điểm M và N trên màn có tọa độ lần lượt là 6 mm và 15,5 mm là vị trí vân sáng hay vân tối

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng có bước sóng λ, với hai khe I-âng cách nhau 3 mm. Hiện tượng giao thoa được quan sát trên một màn ảnh song song với hai khe và cách hai khe một khoảng Nếu ta dời màn ra xa thêm 0,6 m thì khoảng vân tăng thêm 0,12 mm. Bước sóng λ bằng có giá trị là

Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,8 m. Biết khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm về hai phía vân trung tâm bằng 5,4 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, ánh sáng dùng là ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Khoảng cách từ hai khe cho đến màn là 2m. Bề rộng của quang phổ liên tục bậc hai trên màn hứng vân là :

Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khe S phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng

*
. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng

*
. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là
*
. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 từ vân trung tâm, nằm hai bên vân sáng trung, cách nhau một đoạn 12mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là ?

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc có λ = 600 nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tục trên màn là

Hai khe Y-âng cách nhau a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn à D = 3m. Khoảng cách giữa ba vân sáng iên tiếp à 3mm. Bước sóng của ánh sáng à

Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa à hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm à vân:

Trong thí nghiệm giao thoa Yâng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng

*
, người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khaongr D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D+D hoặc D-D thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D+3D thì khoảng vân trên màn là:

Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng. Bề rộng 10 khoảng vân là 7,2 mm. Bề rộng giao thoa trường trên màn là 11 mm. Có toàn bộ mấy vân sáng trên màn ?

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 14,56mm trên màn có 13 vân tối biết hai đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là:

Trong thí nghiệm Young khoảng cách từ các vân sáng đến vân chính giữa là :

Thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc.

*
(đỏ),
*
(lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?

TrongthínghiệmY-ângvềgiaothoaánhsáng, khoảngcáchgiữahaikhehẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,0 mm. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng bằng :

TN GTAS, biết D = 2m; a = 2mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ

*
đến
*
). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 3,3mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó ?

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

*
. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân là 1,2 mm. Cho biết hằng số Plăng
*
, vận tốc ánh sáng trong chân không
*
. Năng lượng photon của ánh sáng trong thí nghiệm bằng:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ

*
đến
*
. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76
*
m còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác ?

Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ( cùng một phía so với vân trung tâm ) là :

Ban đầu thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng trong không khí. Hai khe cách nhau 3 (mm) được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 (μm), màn quan sát cách hai khe 2(m). Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm trong nước có chiết suất

*
, khoảng vân trên màn lúc này sẽ bằng:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,35mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,5m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,7 µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

Trong thí nghiệm Y

*
âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng
*
tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ứng với khoảng vân lần lượt là
*
*
. Xét 2 điểm A, B trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau 6,72 mm. Tại A thì cả 2 bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ
*
cho vân sáng còn bức xạ
*
cho vân tối. Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB là ?

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm. Xem rằng chỗ trùng nhau của ba vân màu là một vân trắng. Khoảng cách từ vân trắng thứ ba đến vân trắng trung tâm là

Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x = 2,4mm là:

Trongthínghiệmcủa Young, khoảngcáchgiữahaikhe S1S2đếnmànlà 2 m. Nguồn S phátraánhsángđơnsắcđặtcáchđềuhaikhemộtkhoảng 0,5 m. Nếudời S theophương tuy nhiên songvới S1S2mộtđoạn 1 mm thìvânsángtrungtâmsẽdịchchuyểnmộtđoạnlàbaonhiêutrênmàn ?

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5 mm, ON = 10 mm, (O là vị trí vân sáng trung tâm giữa M và N). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối?

Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên tiếp bằng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu ánh sáng trắng vào hai khe. Trên màn, quan sát thấy

Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, từ hai khe đến màn là D = 2 m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng ( 380 nm λ 760 nm ). Quan sát điểm M trên màn ảnh, cách vân trung tâm 3 mm. Tại M bức xạ cho vân sáng có bước sóng dài nhất bằng Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Xem thêm: Con Người Xuất Hiện Khi Nào? Lịch Sử Phát Triển Ra Làm Sao? Please Wait

Cho biết

*
với
*
*
làcácsốhữutỉ. Khiđótỉsố
*
bằng:

Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây ?

Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, tích trữ hàng đến gần tết mới bán, đẩy giá một số mặt hàng lên cao. Theo em, lúc đó nhà nước thể hiện vai trò điều tiết khi

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với biên độ 6cm và chu kì 2s. Mốc để tính thời gian là khi vật đi qua vị trí

*
theo chiều dương. Khoảng thời gian chất điểm được quãng đường 249cm kể từ thời điểm ban đầu là:

Một hònđá rơi tựdo từcửa sổmột toà nhà cao tầng. Sauđó 1s tại ban công phía dưới cách cửa sổtrên của toà nhà 20m có một hòn đá khác cũng rơi tựdo. Biết cảhai hònđá cùng chạmđấtđồng thời. Lấy

*
. Chiều cao của cửa sổtoà nhà trên so vớiđất là:

Lựa chọn đáp án đúng để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho phù hợp.Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra.. .. .. .. .. .. .. .. của hàng hoá.

Chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?

Sau ngày bầu cử Hội đồng nhân dân, bạn H học lớp 12A hãnh diện khoe : Tớ không chỉ có một phiếu đâu nhé ! Cả ba và mẹ đều tin tưởng cao giao phiếu cho tớ bỏ vào thùng phiếu luôn ” Việc bỏ phiếu thay của bạn H đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử ?

Câu 1: Văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được gọi là