Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1 2m

     

Câu hỏi :

Trong nghiên cứu về sóng dừng, bên trên một gai dây đàn hồi lâu năm 1,2m với nhị đầu chũm định, bạn ta quan gần cạnh thấy không tính hai đầu dây cố định và thắt chặt còn có hai điểm không giống trên dây ko dao động. Biết khoảng thời hạn giữa nhị lần tiếp tục với tua dây choãi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là.


*