TRONG THẾ GIỚI NÀY CHÚNG TA KHÔNG CHỈ XÓT XA

     
" class="title-header">Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về phát biểu sau: “Trong nhân loại này, bọn họ xót xa không chỉ vì lời nói và hành vi của những kẻ xấu, mà còn là một vì sự yên lặng đáng sợ của các người tốt”.
*

10 điểm

Lieu Van Long


Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về tuyên bố sau: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không những vì tiếng nói và hành vi của những kẻ xấu, mà còn là vì sự tĩnh mịch đáng sợ của các người tốt”.
*