Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong chống thí nghiệm, bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

A.Bạn vẫn xem: Trong chống thí nghiệm bạn ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

N2 nhẹ nhàng hơn không khí

B.Bạn sẽ xem: Trong chống thí nghiệm tín đồ ta thu khí nitơ bằng phương thức dời nước vì N2 cực kỳ ít tung trong nước

C.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì

N2 không gia hạn sự sống, sự cháy

D. N2 hoá lỏng, hóa rắn ở ánh nắng mặt trời rất thấp


*

Cho các nhận xét sau:

1) Số lão hóa của oxi trong những hợp chất luôn là -2.

2) các halogen không công dụng với N2, O2.

3) Thu khí N2 vào phòng xem sét bằng cách thức dời chỗ nước.

4) trong công nghiệp có thể thu O2 cùng N2 bằng chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng.

5) có thể điều chế HCl, HBr, HI vào PTN bằng phương pháp sunphat.

6) Phân đạm Ure là phân bón trung tính và có hàm lượng đạm tối đa trong các loại phân đạm hiện nay nay.

7) vật liệu sản xuất H2SO4 vào công nghiệp là FeS2, S.

8) Than đá ở tỉnh quảng ninh có rất chất lượng vì đa phần là than cốc.

Số dìm xét đúng là:

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế oxi trong phòng thí điểm bằng các nhiệt phân KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn),...

(2) Chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng là phương thức duy nhất pha trộn oxi vào công nghiệp.

(3) Khí ozon ko màu, không mùi, tan nhiều trong nước.

(4) Ozon tất cả tính oxi hoá rất dạn dĩ và mạnh hơn cả ozon.

(5) Ozon oxi hoá số đông các kim loại kể cả Au, Pt.

(6) Ở điều kiện bình thường, oxi với ozon có thể oxi hoá bạc đãi thành tệ bạc oxit.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Nitơ thuộc nhóm VA, chu kì 2

(2) trong phân tử nitơ bao gồm chứa một kiên kết ba

(3) Trong đk thường, nitơ là hóa học lỏng, ko màu, mùi hương xốc, nhẹ hơn không khí

(4) Nitơ không gia hạn sự cháy với nitơ tan những trong nước

(5) Ở ánh sáng thường, nitơ hoạt động hóa học mạnh khỏe và gồm thể chức năng với nhiều chất

(6) Nitơ vừa gồm tính oxi hóa vừa có tính khử

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

5

D.

Xem thêm: Cách Làm Nộm Chân Gà Rút Xương Hàng Giấy, Cách Làm Nộm Chân Gà Rút Xương

4

Lớp 12 hóa học 1 0

Tìm các đặc thù không nằm trong về khí nitơ?

(a) Hóa lỏng ở ánh nắng mặt trời rất phải chăng (-196oC);

(b) cấu tạo phân tử nitơ là N ≡ N

(c) Tan các trong nước;

(d) Nặng rộng oxi;

(e) hèn bền, dễ dẫn đến phân bỏ thành nitơ nguyên tử.

A. (a), (c), (d).

B. (a), (b).

C. (c), (d), (e).

D. (b), (c), (e)

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Nitơ lỏng được dùng để bảo vệ máu và các mẫu vật

(2) trong tự nhiên, nitơ chỉ tồn tại sinh sống dạng solo chất

(3) vào công nghiệp,, nitơ được thêm vào bằng cách thức chưng chứa phân đoạn không khí lỏng

(4) Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bởi phản ứng sức nóng phân NH4NO3

(5) trong phân tử amoniac, nitơ liên kết với Hiđro bằng liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

(6) Amoniac là chất khí không màu, mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 12 hóa học 1 0

Trong chống thí nghiệm fan ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Cân nặng amoni nitrit yêu cầu nhiệt phân để thu được 5,6 lít N2 (đktc) là

A. 8 gam

B. 32 gam

C. 20 gam

D. 16 gam

Lớp 12 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau đây:

(1) Ở ánh sáng thường, nitơ tính năng với Mg tạo nên thành muối hạt magie nitrua

(2) Nitơ trình bày tính oxi hóa khi tính năng với H2 và diễn tả tính khử khi chức năng với O2

(3) Trong điều kiện khi bao gồm sấm sét, khí NO2 sẽ được tạo ra

(4) Trong điều kiện thường, khí NO phối kết hợp ngay với oxi của không khí tạo ra khí NO2 ko màu

(5) Trong chống thí nghiệm, nhằm điều chế N2O tín đồ ta mang đến N2 công dụng với H2 bao gồm xúc tác ưa thích hợp

(6) trong công nghiệp, đa phần nitơ được tạo ra ra dùng để tổng vừa lòng khí amoniac

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Lớp 12 hóa học 1 0

Các hình vẽ sau miêu tả một số cách thức thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết thêm từng phương pháp (1), (2), (3) rất có thể áp dụng nhằm thu được khí nào trong số khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

C.(1) thu thu O2, HCl; (2) thuSO2, NH3;(3) thu N2, Cl2.

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 hóa học 1 0

Các hình mẫu vẽ sau diễn đạt một số cách thức thu khí thường triển khai ở chống thí nghiệm. Cho thấy thêm từng phương thức (1), (2), (3) hoàn toàn có thể áp dụng nhằm thu được khí nào trong số khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?


*

A. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl.

B.(1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2;(3) thu O2, N2.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Làm Búp Bê Vải Toàn Tập, How To Make Craft Doll Part 1

D.(1) thu thu O2, N2; (2) thuSO2, Cl2;(3) thu NH3, HCl.

Lớp 12 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN