Trong một môn học thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

thầygiáocó30 câu hỏi khác nhau tất cả 5 thắc mắc khó, 10 câu hỏi trung bình và15 câu hỏi dễ. Từ30 câu hỏi này rất có thể lập được bao nhiêu bài bác kiểm tra, mỗi đề tất cả 5 thắc mắc khác nhau làm thế nào để cho trong mỗi đề tốt nhất thiết phải có đủ ba loại thắc mắc (khó, trung bình, dễ) và số thắc mắc dễ rất nhiều hơn 2?


*

thầy giáo có 30 thắc mắc khác nhau có 5 thắc mắc khó, 10 thắc mắc trung bình và 15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi này có thể lập được bao nhiêu bài kiểm tra, mỗi đề tất cả 5 câu hỏi khác nhau làm sao cho trong từng đề độc nhất vô nhị thiết phải có đủ ba loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) cùng số thắc mắc dễ không ít hơn 2?

 nhanh bản thân tick


*

=56875 đề.

Bạn đang xem: Trong một môn học thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau

Chỉ gồm 2 trường đúng theo lập đề thi gồm 5 câu hỏi có đủ các câu khó, trung bình, dễ

Trường đúng theo 1: 2 câu dễ, 2 câu khó, 1 câu trung bình

Số đề dạng này: C215C25C110=10500 đề

Trường vừa lòng 2: 2 câu dễ, 1 câu khó, 2 câu trung bình

Số đề dạng này: C215C15C210=23625 đề 

Trường vừa lòng 3: 3 câu dễ, 1 câu khó, 1 câu trung bình

Số đề dạng này: C315C15C110=22750 đề

Vậy gồm tất cả 10500+23625+22750=56875 đề 

 


Trong một môn học, thầy giáo tất cả 30 câu hỏi khác nhau có 5 thắc mắc khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ. Trường đoản cú 30 câu hỏi đó hoàn toàn có thể lập được từng nào đề kiểm tra, từng đề bao gồm 5 câu hỏi khác nhau, làm sao để cho trong từng đề tốt nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi với số câu hỏi dễ rất nhiều hơn 2.

 


Gọi A là tập hợp phương pháp chọn đề tất cả 3 câu dễ, 1 câu khó, 1 câu trung bình.

B là tập hợp giải pháp chọn đề có 2 câu dễ, 2 câu khó, 1 câu trung bình

C là tập hợp bí quyết chọn đề tất cả 2 câu dễ, 1 câu khó, 2 câu trung bình

D là tập hợp phương pháp chọn đề thỏa mãn yêu cầu đề ra. Ta có:

D = A (cup) B (cup) C

ngoài ra A,B,C song một ko giao nhau. Theo quy tắc cộng ta có

(left|D ight|) = (left|A ight|) + (left|B ight|) + (left|C ight|) (1)

Theo luật lệ nhân ta có

(left|A ight|) = (C_15^3).(C_5^1).(C_10^1) = 22750

(left|B ight|) = (C_15^2).(C_5^2).(C_10^1) = 10500

(left|C ight|) = (C_15^2).(C_5^1).(C_10^2) = 23625

Thay vào (1) ta có (left|D ight|) = 56875

Vậy có 56875 biện pháp chọn đề kiểm tra.


Đúng 0
comment (0)

Trong 1 môn thầy giáo tất cả 30 câu hỏi khác nhau gồm 10 thắc mắc trung bình ,5câu hỏi khó , 15câu hỏi dễ dàng lập một đề kiểm tra có 5 thắc mắc khác nhau tự 30 câu hỏi trên .tính phần trăm sao cho từng đề phải có cả 3 loại thắc mắc và số câu hỏi dễ không ít hơn 2


Lớp 11 Toán
0
0
Gửi diệt

trong một môn học, giáo viên tất cả 30 thắc mắc khác nhau, trong các số đó có 5 câu hỏi khó, 10 câu trung bình cùng 15 câu dễ. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách để lập ra đề thi bao gồm năm câu bao gồm cả ba loại, trong đó có nhiều hơn hai câu dễ


Lớp 8 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Từ 10 câu hỏi bao hàm 6 câu hỏi dễ cùng 4 thắc mắc khó hoàn toàn có thể lập được từng nào đề kiểm tra gồm 3 câu hỏi, biết rằng trong mỗi đề kiểm tra yêu cầu có tối thiểu 1 thắc mắc dễ cùng một câu hỏi khó.

A. 120.

B. 192.

C. 60.

D. 96.


Lớp 11 Toán
1
0
gởi Hủy

Có hai giải pháp xây dựng đề bình chọn như sau:

· giải pháp 1: Đề bao gồm 1 câu hỏi dễ với 2 câu hỏi khó

Số cách chọn 1 câu hỏi dễ tự 6 câu hỏi dễ là C 6 1 , số biện pháp chọn 2 câu hỏi khó từ 4 câu hỏi khó là C 4 2 .

 Theo phép tắc nhân, số giải pháp tạo đề kiểm tra của phương pháp này là C 6 1 . C 4 2 = 36

· phương án 2: Đề có 2 thắc mắc dễ cùng 1 câu hỏi khó.

Số cách chọn 2 thắc mắc dễ từ 6 thắc mắc dễ là C 6 2 , số cách chọn 1 câu hỏi khó từ 4 câu hỏi khó là C 4 1 .

Theo quy tắc nhân, số phương pháp tạo đề kiểm tra của phương pháp này là C 6 2 . C 4 1 = 60

Vậy theo quy tắc cùng thì số đề kiểm tra có thể lập được là : 36 + 60 = 96.

Chọn D.


Đúng 0

bình luận (0)

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu hỏi dễ, 7 câu hỏi trung bình với 4 câu hỏi khó cần chọn ra 10 câu để làm đề kiểm soát trắc nghiệm làm thế nào để cho trong đề phải có đầy đủ cả bố loại câu hỏi dễ, trung bình cùng khó. Hỏi hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu đề đánh giá như vậy ?

A. 176451

B. 184756

C. 16756

D. 92378


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ

Số cách lựa chọn ra 10 câu hỏi bất kỳ trong số 20 câu hỏi đã cho rằng

*
.

Xem thêm: 3 Bài Văn Miêu Tả Con Trâu Hay Nhất ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Tả Điểm 10

+ tiếp theo ta đếm số cách lựa chọn ra 10 thắc mắc mà không có đủ cả ba loại thắc mắc ở trên:

Phương án 1: trong 10 câu hỏi chọn ra chỉ bao hàm câu hỏi dễ và trung bình:

*
cách.

Phương án 2: trong 10 thắc mắc chọn ra chỉ bao gồm câu hỏi dễ và khó:

*
cách.

Phương án 1: trong 10 câu hỏi chọn ra chỉ bao gồm câu hỏi trung bình cùng khó:

*
cách.

Từ kia suy ra con số đề thỏa mãn yêu cầu rất có thể lập được là:

 

*

Chọn A.


Đúng 0

bình luận (0)

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 8 câu dễ, 8 câu trung bình và 4 câu khó, fan ta lựa chọn ra 10 câu để triển khai đề kiểm tra thế nào cho phải gồm đủ 3 một số loại dễ, trung bình cùng khó. Hỏi hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra? 

A. 184756

B. 8008

C. 43758

D. 176616 


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Từ 20 thắc mắc trắc nghiệm có 8 câu dễ, 8 câu trung bình và 4 câu khó, tín đồ ta lựa chọn ra 10 câu để gia công đề kiểm tra sao cho phải tất cả đủ 3 một số loại dễ, trung bình cùng khó. Hỏi có thể lập được từng nào đề kiểm tra?

A. 184756

B. 8008

C. 43758

D. 176616


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D.

- các loại 1: lựa chọn 10 câu tùy ý tất cả

*
cách.

- một số loại 2: chọn 10 câu có không quá 2 trong 3 các loại dễ, trung bình, khó.

+ lựa chọn 10 câu dễ cùng trung bình trong 16 câu gồm

*
cách.

+ lựa chọn 10 câu dễ và cực nhọc trong 12 câu có

*
cách.

+ lựa chọn 10 câu vừa đủ và nặng nề trong 12 câu có

*
cách.

Vậy số biện pháp chọn đề kiểm tra theo yêu cầu đề bài bác là:

*


Đúng 0

comment (0)

Từ 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình cùng 4 câu khó tín đồ ta lựa chọn ra 10 câu để triển khai đề kiểm tra làm thế nào để cho phải tất cả đủ cả 3 loại dễ, trung bình cùng khó. Hỏi rất có thể lập được từng nào đề kiểm tra

A. 176860

B. 176435

C. 176451

D. 168637


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi hủy

* một số loại 1: chọn 10 câu tùy ý trong trăng tròn câu có C 20 10  cách.

* nhiều loại 2: lựa chọn 10 câu có không thật 2 vào 3 nhiều loại dễ, trung bình cùng khó.

 +) chọn 10 câu dễ cùng trung bình trong 16 câu gồm C 16 10  cách.

 +) lựa chọn 10 câu dễ dàng và cực nhọc trong 13 câu bao gồm C 13 10  cách.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Tập 2 (Cánh Diều), Soạn Văn Lớp 6 Tập 2 Hay Nhất

 +) lựa chọn 10 câu mức độ vừa phải và cạnh tranh trong 11 câu có C 11 10  cách.

Vậy có C 20 10 − C 16 10 + C 13 10 + C 11 10 = 176451  đề kiểm tra thỏa mãn nhu cầu đầu bài

Chọn đáp án C


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn