Trong Một Bình Kín Chứa 0.35 Mol C2H2

     

Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 cho phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng toàn diện với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?
Bạn đang xem: Trong một bình kín chứa 0.35 mol c2h2

+) Bảo toàn khối lượng: mhh lúc đầu = mhh X 

+) n khí bớt = nH2 bội nghịch ứng

+) n C2H2 dư = nAg2C2 

+) Bảo toàn link π: n π trong Y = np ban sơ – nH2 – 2.nC2H2 dư

+) n Br2 pư với Y = nπ trong Y


Số mol hỗn hợp ban sơ = 0,35 + 0,65 = 1 mol

Khối lượng hỗn hợp ban sơ = 0,35. 26 + 0,65.2 = 10,4 gam

Số mol liên kết π = 0,35.2 = 0,7 mol

Bảo toàn khối lượng: mhh ban đầu = mhh X =10,4 gam => nX = 10,4/16 = 0,65 mol

n khí giảm = nH2 phản nghịch ứng = 0,35 mol

Ta có: n C2H2 dư = nAg2C2 = 0,05 mol

Bảo toàn links π : n π trong Y = np lúc đầu – nH2 – 2.nC2H2 dư = 0,7 – 0,35 – 0,05.2 = 0,25 mol

=> nBr2 pư với Y = nπ vào Y = 0,25 mol


*


+ tính số π vào Y quên ko trừ π của C2H2 dư => chọn nhầm A

+ Trừ nhầm số π của C2H2 dư => chọn nhầm D


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho brom hóa trọn vẹn 0,3 mol láo lếu hợp có một ankin và một anken bắt buộc vừa đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần xác suất về số mol của ankin trong hỗn hợp là:


Hỗn hợp X gồm một ankan cùng một ankin. Cho các thành phần hỗn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp sụt giảm một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy không còn 3,5 gam tất cả hổn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X có 3 ankin đồng đẳng sau đó qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn đúng theo X tất cả 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 bỏ vô bình kín dung tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung nóng bình một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 gia nhập phản ứng là:


Hỗn thích hợp X có ankin B với H2 có tỉ khối tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối hơi so với CH4 là 1. Mang lại Y qua dung dịch Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí có 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn đúng theo Y lội rảnh qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối đối với O2 là 0,5. Trọng lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn vừa lòng X có 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời gian thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được số gam CO2 với H2O theo thứ tự là:


Đun nóng m gam các thành phần hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4, cùng H2 với xúc tác Ni mang đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (có tỉ khối đối với H2 bởi 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng các thành phần hỗn hợp X trên, rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Cân nặng kết tủa tạo ra thành là
Xem thêm: Cách Muối Dưa Củ Cải Trắng, Cách Muối Dưa Cải Củ Ngon Giòn Đưa Cơm

Hỗn thích hợp X có C2H2 cùng H2 lấy thuộc số mol. Mang một lượng tất cả hổn hợp X cho đi qua chất xúc tác ham mê hợp, làm cho nóng được tất cả hổn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua chai lọ đựng nước brom thấy cân nặng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng Y là


Hỗn hợp khí X có 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với bầu không khí là 1. Giả dụ cho toàn cục Y sục lỏng lẻo vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn hợp khí A có 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 12. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom gia nhập phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn hòa hợp X có một ankan và một ankin có phần trăm mol 1 : 1. đến 4,48 lít tất cả hổn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu, cân nặng dung dịch tăng 1,6 gam với khí thoát ra gồm tỷ khối so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất trong các thành phần hỗn hợp X là:


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm một ankan A cùng 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt nung nóng cho phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z gồm tỉ khối đối với CO2 bằng 1. CTPT với số mol A, B trong hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sống đkc)


Hỗn hợp ban đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để tiến hành phản ứng cộng tiếp đến đưa bình về nhiệt độ độ thuở đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối các thành phần hỗn hợp X với Y so với H2 lần lượt là 24 và x. Cực hiếm của x là


Cho tất cả hổn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 cùng 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y bội phản ứng trọn vẹn với 100 ml dd Br2 a mol/l. Quý hiếm a là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E tất cả x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời hạn phản ứng thì chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn thể khí G lội chậm vào trong bình đựng hỗn hợp brom dư thấy gồm 80 gam brom phản ứng. Quý hiếm x với y theo thứ tự là


Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản nghịch ứng hoàn toản với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) tất cả hổn hợp X gồm axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, nhận được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch phản bội ứng trọn vẹn với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Quý hiếm của V bằng


Cho các thành phần hỗn hợp X có CH4, C2H4 và C2H2. Mang 8,6 gam X công dụng hết với dung dịch brom dư thì trọng lượng brom phản bội ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu mang lại 13,44 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của CH4 gồm trong X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon làm việc thể khí, nhẹ nhàng hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang lại phản ứng hoàn toàn, thấy gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Giá trị của m là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đại Hội Ix Của Đảng Xác Định Nền Kinh Tế Nước Ta Có Mấy Thành Phần

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.