Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc cân tại a

     

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2+ y2- 2x - 2y + 1 = 0 và đường thẳng d: x - y + 3 = 0. Kiếm tìm tọa độ điểm M vị trí d sao cho đường tròn trung khu M có chào bán kính gấp rất nhiều lần bán kính con đường tròn (C) với tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc cân tại a


Cho phương trình x2+ y2- 2mx - 4(m - 2)y + 6 - m = 0

a) Tìm điều kiện của m để (1) là phương tình của đường tròn, ta kí hiệu là (Cm).

b) tìm tập hợp những tâm của (Cm) khi m nuốm đổi.


Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng: d1: x - y = 0 với d2= 2x + y - 1 = 0. Tìm kiếm tọa độ những đỉnh hình vuông ABCD biết rằng đỉnh A ở trong d1, đỉnh C ở trong d2và các đỉnh B, D trực thuộc trục hoành.


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại hình chữ nhật ABCD gồm tâm I(1/2; 0) phương trình đường thẳng AB là : x - 2y + 2 = 0 với AB = 2AD. Search tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A gồm hoành độ âm.


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC tất cả A(0;2), B(-2;-2) và C(4;-2). Hotline H là chân đường cao kẻ trường đoản cú B; M với N theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB với BC. Viết phương trình mặt đường tròn đi qua những điểm H, M, N.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp Fe Cu Phản Ứng Với Dung Dịch Hno3 Loãng, Lê Đăng Khương


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là giao điểm của nhị đường chéo AC và BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB cùng trung điểm E của cạnh CD thuộc mặt đường thẳng Δ: x + y - 5 = 0. Viết phương trình mặt đường thẳng AB.


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến hai điểm A(2;0) với B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ trung tâm của (C) cho B bởi 5.


Đường thẳng trải qua điểm M(1;2) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 tất cả phương trình tổng quát là:


Cho hai tuyến phố tròn:

(C1): x2+ y2+ 2x - 6y + 6 = 0

(C2): x2+ y2- 4x + 2y - 4 = 0

Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các đường thẳng Δ1: x - 2y - 3 = 0 và Δ2: x + y + 1 = 0. Tìm kiếm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δ1sao cho khoảng cách từ M cho đường trực tiếp Δ2bằng 1/√2.


Trong mặt phẳng Oxy mang lại đường thẳng Δ: x - y + 2 = 0 và điểm A(2;0).

a) bệnh mình rằng nhị điểm A với O nằm về cùng một phía đối với đường trực tiếp .

Xem thêm: Tung Độ Đỉnh Của Parabol P:Y=2X2−4X+3 Là, Tung Độ Đỉnh I Của Parabol P:Y=2X2−4X+3 Là

b) search điểm M trên Δ làm sao để cho độ dài con đường gấp khúc OMA ngắn nhất.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam