Trong mặt phẳng oxy cho hình chữ nhật abcd

     
Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến hình chữ nhật ABCD . Bài 3.54 trang 163 Sách bài bác tập (SBT) Toán Hình học tập 10 – Ôn tập chương III: Đề toán tổng hợp

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến hình chữ nhật ABCD tất cả điểm I(6;2) là giao điểm của nhị đường chéo cánh AC cùng BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB với trung điểm E của cạnh CD thuộc con đường thẳng (Delta