Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho mặt cầu s

     

Trong không gian Oxyz, mang đến mặt mong S:x2+y2+z2−2x−4y−6z=0. Đường tròn giao đường của (S) với mặt phẳng (Oxy) có bán kính là:
Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho mặt cầu s

Trong không gian Oxyz, mặt ước (S) có tâm I(-2;5;1) cùng tiếp xúc với phương diện phẳng P:2x+2y−z+7=0có phương trình là:


Trong không gian Oxyz, mang đến mặt cầu (S) tất cả tâm I(1;0;-4) cùng tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy). Phương trình mặt cầu (S) là:


Trong không khí Oxyz, xác minh tọa độ trung tâm I của mặt đường tròn giao con đường của mặt cầu S:x−12+y−12+z−12=64 với khía cạnh phẳngα:2x+2y+z+10=0


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét mặt ước (S) đi qua hai điểm A1;2;1,B3;2;3, gồm tâm thuộc phương diện phẳng P:x−y−3=0, bên cạnh đó có buôn bán kính nhỏ dại nhất, hãy tính nửa đường kính R của mặt mong (S)?


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến mặt cầu S:x−22+y+12+z−42=10và khía cạnh phẳng P:−2x+y+5z+9=0. Call (Q) là tiết diện của (S) trên M5;0;4. Tính góc thân (P) với (Q)


Một quả ước (S) bao gồm tâm I(-1;2;1) với tiếp xúc với mặt phẳng P:x−2y−2z−2=0có phương trình là:
Xem thêm: Cách Nấu Cá Khô Ngon Nhất - Các Món Chế Biến Từ Cá Khô Các Loại

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang lại mặt cầu S:x−12+y+12+z+22=4và 2 mặt đường thẳng Δ1:x=2ty=1−tz=tvà Δ2:x−1−1=y1=z−1. Một phương trình mặt phẳng (P) song song với Δ1,Δ2và xúc tiếp với mặt cầu (S) là:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt ước S:x−12+y−22+z−22=9và mặt phẳng P:2x−y−2z+1=0. Biết (P) cắt (S) theo giao đường là đường tròn có nửa đường kính r. Tính r.


Trong khôn gian Oxyz, cho biết thêm có nhì mặt cầu tất cả tâm nằm trên đường thẳng d:x2=y−11=z+2−1, tiếp xúc mặt khác với hai mặt phẳng α:x+2y−2z+1=0và β:2x−3y−6z−2=0. Hotline R1;R2R1>R2là nửa đường kính của nhì mặt mong đó. Tỉ số R1R2bằng:


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình khía cạnh phẳng tiếp xúc với S:x2+y2+z2−2x−4y−6z−2=0 và song song vớiα:4x+3y−12z+10=0


Trong không khí Oxyz, cho 3 điểm A(0;1;1), B(3;0;-1) với C(0;21;-19) mặt cầu S:x−12+y−12+z−12=1. Điểm M trực thuộc mặt mong (S) làm thế nào cho tổng 3MA2+2MB2+MC2đạt giá bán trị bé dại nhất, khi đó, độ lâu năm vec tơ OM→là:


Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(6;0;0), B(0;6;0), C(0;0;6). Nhị mặt cầu có phương trình S1:x2+y2+z2−2x−2y+1=0và S2:x2+y2+z2−8x+2y+2z+1=0 cắt nhau theo con đường tròn (C). Hỏi tất cả bao nhiêu phương diện cầu có tâm thuộc khía cạnh phẳng đựng (C) và tiếp xúc với bố đường thẳng AB, BC, CA?
Xem thêm: Bát Diện Đều Có Bao Nhiêu Mặt Đối Xứng, Hình Bát Diện Đều Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam