Trộn 10 8g bột al với 34 8g bột fe3o4

     Bạn đang xem: Trộn 10 8g bột al với 34 8g bột fe3o4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nung lạnh m gam lếu láo hợp có Al và Fe3O4trong điều kiện không tồn tại không khí. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Mang lại X chức năng với dung dịch NaOH (dư) thu được hỗn hợp Y, chất rắn Z với 3,36 lít khí H2(ở đktc). Sục khí CO2(dư) vào hỗn hợp Y, chiếm được 39 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Câu 2:


Hấp thụ trọn vẹn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch có NaOH 0,1M với KOH 0,1M thu được hỗn hợp X. Cô cạn toàn cục dung dịch X thu được bao nhiêu gam hóa học rắn khan?


Câu 3:


Nung láo hợp tất cả 10,8 gam gam Al với 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không tồn tại không khí), sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim một số loại M trong Y là:


Câu 4:


Hòa tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư) thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là:


Câu 5:


Cho 7,2 gam bột Mg tan không còn trong dd hỗn hợp HCl (dư) với KNO3thu được dung dịch X đựng m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2và H2có cân nặng 0,76 gam. Quý giá của m là


Câu 6:


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Mang lại từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bước đầu có khí xuất hiện thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Câu 7:


Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp Ca(OH)2 2M với NaOH 1,5M nhận được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa. Cực hiếm (a + b) là


Câu 8:


Hỗn thích hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z bao gồm H2SO4 và HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa - nhân chính dung dịch Y bởi dung dịch Z tạo nên m gam hỗn hợp muối. Quý giá của m là


Câu 9:


Thuốc thử dùng để nhận biết Na, Ca, Na2O là:


Câu 10:
Xem thêm: Các Loại Hoa Thụ Phấn Nhờ Gió Đầy Đủ Nhất, Các Loài Hoa Thụ Phấn Nhờ Gió Đầy Đủ Nhất

Trộn 0,25 mol bột Al cùng với 0,15 mol bột Fe2O3 rồi triển khai phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí (giả sử chỉ tất cả phản ứng khử Fe2O3 về Fe) thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. đến X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư) thu được dung dịch Y, m gam hóa học rắn khan Z với 0,15 mol H2. Năng suất phản ứng sức nóng nhôm và giá trị của m theo lần lượt là


Câu 11:


Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg vào 500 ml hỗn hợp HNO30,80M, phản ứng ngừng thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có trọng lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để bội nghịch ứng không còn với các chất trong Y yêu cầu vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Quý giá của V là:


Câu 12:


Hỗn hợp X bao gồm Fe2O3 và Al tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 1:3. Triển khai phản ứng sức nóng nhôm X (không có không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp gồm


Câu 13:


Cho các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaCl, Na2CO3, Na2SO3, Na2S, HCl. Chỉ dùng một chất nào dưới đây có thể nhận biết được cả 5 chất trên?


Câu 14:


Hòa tan trọn vẹn 13,44 gam sắt kẽm kim loại M bằng dung dịch HCl, nhận được 5,376 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là


Câu 15:


Hỗn thích hợp X chứa Al cùng Na có khối lượng a gam. Cho các thành phần hỗn hợp X vào ít nước dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí H2. Ví như cho các thành phần hỗn hợp X vào lượng KOH dư, thấy thoát ra 7,84 lít khí H2. Những thể tích khí đo ở đk chuẩn. Cực hiếm của a là


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí tổn dành cho những người Việt.

tài liệu theo lớp nội dung bài viết theo lớp
cơ chế

ra mắt về công ty

chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ


liên kết

khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn tầm giá

Thông tin lao lý


contact với công ty chúng tôi

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Đầu Thần Chưa Rơi Xuống Đất Xin Bệ Hạ Đừng Lo Là Câu Nói Của Ai ?

gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền