Trộn 10.8 Gam Bột Al

     
*

Trộn 10.8g bột nhôm cùng với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm cùng nung nóng để phân tử xảy ra hoàn toàn. Thu được 25.6g Al2S3. Hỏi công suất phản ứng là bao nhiêu?


*

2Al + 3S -> Al2S3 (1)

nAl2S3=(dfrac64375left(mol ight))

nAl=0,4(mol)

Từ 1:

nAl PƯ=2nAl2S3=(dfrac128375left(mol ight))

H=(dfrac128375:0,4.100\%=85,3\%)


*

Câu 2: Trộn 10,8 g bột nhôm với bột diêm sinh dư. Cho các thành phần hỗn hợp vào ống nghiệm và đun nóng nhằm phản ứng xẩy ra thu được 25,5 g Al2S3. Tính năng suất phản ứng ?


(n_Al_2S_3=dfrac25,5150=0,17left(mol ight))

PTHH: 2Al + 3S --to--> Al2S3

0,34 (H\%=dfrac0,34.2710,8.100\%=85\%)


Trộn 10,8 gam bột nhôm với bột sulfur dư . Cho các thành phần hỗn hợp vào ống nghiệm cùng đun nóng nhằm phản ứng xẩy ra ta chiếm được 25,5 gam Al2S3 . Tính công suất phản ứng ? 


(n_Al_2S_3=dfrac25.5150=0.17left(mol ight))

(n_Al=dfrac10.827=0.4left(mol ight))

(2Al+3Sunderrightarrow^t^0Al_2S_3)

(0.34...........0.17)

(H\%=dfrac0.340.4cdot100\%=85\%)


n Al2S3 = 25,5/150=0,17(mol)

$2Al + 3S xrightarrowt^o Al_2S_3$

n Al = 2n Al2S3 = 0,34(mol)H = 0,34.27/10,8 .100% = 85%


Trộn 10g bột nhôm cùng với bột lưu hoàng dư , cho hỗn hợp vào ống nghiệm với đun nóng nhằm phản ứng xảy ra thu được 25,5 gam Al2S3 . Tính hiệu suất phản ứng 

cố nỗ lực giúp mik bằng cách M lý thuyết và M thực tiễn nhé , mik cảm ơn :)))))))

 


nAl=10/27(mol)

ta ccó pthh: 2Al+3S->Al2S3( sức nóng dộ cao)

theo ptth=> nAl2S3(lý thuyết)=1/2.nAl=(dfrac12.dfrac1027)=(dfrac527)(mol)

=> mAl2S3(lý thuyết)=(dfrac527.150=dfrac2509)(g)

=>H=(dfracmAL2S3left(thucte ight)mAL2S3left(lythuyet ight).100\%=dfrac25,5dfrac2509=91,8\%)


(n_Al=dfrac1027left(mol ight))

(2Al+3Sunderrightarrow^t^0Al_2S_3)

(dfrac1027...........dfrac527)

(m_Al_2S_3left(lt ight)=dfrac527cdot150=dfrac2509left(g ight))

(H\%=dfracm_ttm_ltcdot100\%=dfrac25.5dfrac2509cdot100\%=91.8\%)


Nung lạnh Một lếu Hợp tất cả 8,1 G Bột Nhôm (al ) và 9.6G Bột lưu hoàng (S) cho Phản Ứng Sảy Thu Dc trọn vẹn Là Nhôm Sunfua (Al2S3)..Tinh cân nặng Nhôm Sunfua Thu Đc???


=> nAl = 8,1 / 27 = 0,3 mol

=> nS = 9,6 / 32 = 0,3 mol

=> nAl(pứ) = 0,2 mol

=> mAl(pứ) = 0,2 x 27 = 5,4 gam

Áp dụng định quy định bảo toàn khối lượng

=> mAl2S3 = 5,4 + 9,6 = 15 gam


Cho tất cả hổn hợp bột rắn bao gồm FeO, CuO, AgNO3, K2Cr2O7. Trộn thêm lượng dư bột Al với nung tất cả hổn hợp trên ở nhiệt độ cao đến trọng lượng không thay đổi được hỗn hợp rắn A. đến A vào ống thử B cất lượng dư hỗn hợp HCI đặc, nấu nóng nhẹ cùng khuấy phần nhiều để phần lớn phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thường xuyên thêm tự từ mang lại dư dung dịch NaOH vào ống thử B, khuấy hầu như để phần nhiều phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp rắn nhận được trong ống nghiệm B chứa tối đa bao nhiêu chất? A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

Cho các thành phần hỗn hợp bột rắn bao gồm FeO, CuO, AgNO3, K2Cr2O7. Trộn thêm lượng dư bột Al cùng nung tất cả hổn hợp trên ở ánh sáng cao đến khối lượng không thay đổi được các thành phần hỗn hợp rắn A. đến A vào ống thử B cất lượng dư dung dịch HCI đặc, làm cho nóng nhẹ cùng khuấy đông đảo để những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Liên tiếp thêm từ từ cho dư hỗn hợp NaOH vào ống nghiệm B, khuấy gần như để rất nhiều phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, tất cả hổn hợp rắn thu được trong ống thử B chứa buổi tối đa từng nào chất?

A.

Bạn đang xem: Trộn 10.8 gam bột al

4

B. 5

C.

Xem thêm: Sài Gòn Thiên Đường Bánh Mì Chay Ở Sài Gòn, Bánh Mì Chay Thôi Kệ

6

D. 3


1. Trộn 10.8g bột nhôm cùng với bột lưu huỳnh dư. Cho tất cả hổn hợp vào ống nghiệm cùng nung nóng nhằm phân tử xẩy ra hoàn toàn. Thu được 25.6g Al2S3. Hỏi hiệu suất phản ứngblaf từng nào ?2. Đốt cháy hoàn toàn 1.92g diêm sinh trong khí oxi . Tính thể tích so2 (đktc) thu được sau phản ứng , biết hiêu suất phản ứng là 90%3. Đốt cháy 51.2g Cu vào oxi , sau làm phản ứng thu được 48g CuO.a) viết PTHHb) tính hiệu suất4. Fan ta đốt 11.2 lít khí So2 ở ánh sáng 450 độ C tất cả súc tác V2O5 sau bội phản ứng thu đc So3a)...

Xem thêm: Một Hình Thoi Có Đường Chéo Thứ Nhất Là 3/5 M Và Bằng 1/2M Đường Chéo Thứ Hai


1. Trộn 10.8g bột nhôm với bột sulfur dư. Cho các thành phần hỗn hợp vào ống nghiệm và nung nóng để phân tử xẩy ra hoàn toàn. Thu được 25.6g Al2S3. Hỏi hiệu suất phản ứngblaf từng nào ?

2. Đốt cháy trọn vẹn 1.92g diêm sinh trong khí oxi . Tính thể tích so2 (đktc) thu đc sau bội nghịch ứng , biết hiêu suất phản bội ứng là 90%

3. Đốt cháy 51.2g Cu trong oxi , sau phản nghịch ứng thu đc 48g CuO.

a) viết PTHH

b) tính hiệu suất

4. Người ta đốt 11.2 lít khí So2 ở ánh nắng mặt trời 450 độ C gồm súc tác V2O5 sau bội phản ứng thu được So3

a) viết PTHH

b) tính khối lượng So3 biết năng suất là 80 %

Mấy chúng ta dúp dùm bản thân nhé mình đang nên gấp lắm

Nếu dúp đc mình c.ơn nhìu lắm lun