Trên Một Sợi Dây Đàn Hồi Ab Dài 25Cm Đang Có Sóng Dừng

     

Trên một tua dây bọn hồi AB lâu năm 25cm đang xuất hiện sóng dừng, tín đồ ta thấy bao gồm 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Số điểm trên dây giao động cùng biên độ, thuộc pha với điểm M giải pháp A 1cm là

A.

Bạn đang xem: Trên một sợi dây đàn hồi ab dài 25cm đang có sóng dừng

10 điểm

B. 9 điểm

C. 6 điểm

D. 5 điểm


*

Đáp án D

Cách 1: phụ thuộc tính chất pha của sóng dừng:

+ các điểm trọng điểm hai nút tiếp tục dao đụng cùng pha.

+ những điểm ở phía 2 bên một nút sẽ xấp xỉ ngược pha.

+ tự hình theo đặc điểm trên ta được 5 điểm.

Cách 2:

 
Một sợi dây lũ hồi AB gồm đầu B cố định và thắt chặt còn đầu A đính với âm thoa xấp xỉ với biên độ là a bên trên dây tất cả sóng dừng. Khoảng cách giữa nhị điểm không dao động thường xuyên là 6 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa nhì điểm bên trên dây bao gồm cùng biên độ a và xê dịch ngược pha bởi A. 6 cm B. 1 cm C. 2 cm D. 4 cm
Đọc tiếp

Một sợi dây bọn hồi AB gồm đầu B cố định và thắt chặt còn đầu A lắp với âm thoa dao động với biên độ là a trên dây gồm sóng dừng. Khoảng cách giữa nhì điểm ko dao động liên tục là 6 cm. Khoảng cách ngắn độc nhất vô nhị giữa nhị điểm bên trên dây có cùng biên độ a và giao động ngược pha bằng

A. 6 cm 

B. 1 cm

C. 2 cm

D. 4 cm


Xem chi tiết
Lớp 0 vật lý
1
0
Một sợi dây AB lũ hồi căng ngang nhiều năm l 120 c m hai đầu thắt chặt và cố định đang tất cả sóng giới hạn ổn định. Bề rộng bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần duy nhất giữa nhì điểm giao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20cm. Số nút sóng bên trên AB là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Đọc tiếp

Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang lâu năm l = 120 c m  hai đầu cố định và thắt chặt đang có sóng ngừng ổn định. Chiều rộng bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần độc nhất vô nhị giữa nhì điểm dao động cùng pha bao gồm cùng biên độ bởi a là 20cm. Số nút sóng trên AB là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3


Xem cụ thể
Lớp 0 vật dụng lý
1
0
Sóng dừng tạo ra trên một tua dây bầy hồi có chiều nhiều năm l. Bạn ta thấy trên dây có những điểm xê dịch cách gần như nhau một khoảng l 1 thì giao động với thuộc biên độ là 4cm, người ta lại thấy trên dây có những điểm cứ giải pháp nhau một khoảng chừng l 2 l 2 l 1 thì các điểm đ...
Đọc tiếp

Sóng dừng sinh sản trên một sợi dây lũ hồi tất cả chiều dài l. Bạn ta thấy trên dây gồm có điểm xấp xỉ cách đông đảo nhau một khoảng chừng l 1 thì xê dịch với cùng biên độ là 4cm, tín đồ ta lại thấy bên trên dây gồm có điểm cứ giải pháp nhau một khoảng tầm l 2 l 2 > l 1 thì những điểm đó bao gồm cùng biên độ A. Quý hiếm của A là

A. 4 2 c m

B. 4 c m

C. 2 2 c m

D. 2 c m


Xem cụ thể
Lớp 0 đồ lý
1
0
Sóng dừng chế tạo ra trên một sợi dây đàn hồi có chiều lâu năm l. Bạn ta thấy bên trên dây bao gồm điểm xấp xỉ cách rất nhiều nhau một khoảng tầm I 1 thì xê dịch với thuộc biên độ là 4cm, tín đồ ta lại thấy bên trên dây có những điểm cứ giải pháp nhau một khoảng chừng I 2 I 2 I 1 thì những điểm đó tất cả cùng...
Đọc tiếp

Sóng dừng sinh sản trên một sợi dây bầy hồi có chiều lâu năm l. Tín đồ ta thấy bên trên dây gồm có điểm dao động cách đông đảo nhau một khoảng I 1 thì giao động với cùng biên độ là 4cm, người ta lại thấy trên dây bao gồm điểm cứ phương pháp nhau một khoảng I 2 I 2 > I 1  thì những điểm đó tất cả cùng biên độ A. Cực hiếm của A là

A. 4 2 cm

B. 4 cm

C. 2 2 cm

D. 2 cm


Xem chi tiết
Lớp 0 đồ dùng lý
1
0
Một tua dây AB dài 100 m căng ngang, đầu B nỗ lực định, đầu A thêm với một thứ phát xê dịch điều hòa với tần số 80 Hz. Trên dây AB tất cả một sóng giới hạn ổn định, A được xem là nút sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là trăng tròn m/s. Điểm M bên trên dây bí quyết A 4 cm, bên trên dây còn từng nào điểm nữa cùng biên độ và cùng pha cùng với M? A. 14. B. 6. C. 7. D. 12.
Đọc tiếp

Một sợi dây AB nhiều năm 100 m căng ngang, đầu B chũm định, đầu A thêm với một trang bị phát xê dịch điều hòa với tần số 80 Hz. Trên dây AB bao gồm một sóng ngừng ổn định, A được xem là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là trăng tròn m/s. Điểm M trên dây phương pháp A 4 cm, trên dây còn từng nào điểm nữa cùng biên độ và cùng pha với M?

A. 14.

Xem thêm: Hệ Thống Kichi Kichi Hà Nội 2022, Kichi Kichi

B. 6.

C. 7.

D. 12.


Xem chi tiết
Lớp 0 đồ dùng lý
1
0
Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120 cm, nhị đầu cố định và thắt chặt đang có sóng ngừng ổn định. Chiều rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách giữa nhị điểm đối xứng nhau qua điểm nút xê dịch cùng biên độ bởi a là 20 cm. Số bụng sóng bên trên AB là A. 2 B. 8 C. 6 D. 10
Đọc tiếp

Một gai dây AB đàn hồi căng ngang lâu năm 120 cm, nhị đầu cố định và thắt chặt đang có sóng ngừng ổn định. Chiều rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách giữa hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút giao động cùng biên độ bởi a là đôi mươi cm. Số bụng sóng bên trên AB là

A. 2

B. 8

C. 6

D. 10


Xem cụ thể
Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Một tua dây AB đàn hồi căng ngang lâu năm 120 cm, hai đầu cố định và thắt chặt đang gồm sóng dừng ổn định. Chiều rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách giữa hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút giao động cùng biên độ bằng a là trăng tròn cm. Số bụng sóng trên AB là A. 2 B. 8 C. 6 D. 10
Đọc tiếp

Một gai dây AB lũ hồi căng ngang lâu năm 120 cm, nhị đầu thắt chặt và cố định đang gồm sóng ngừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách giữa nhị điểm đối xứng nhau qua điểm nút xê dịch cùng biên độ bởi a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là

A. 2

B. 8

C. 6

D. 10


Xem cụ thể
Lớp 0 trang bị lý
1
0
Sóng dừng tạo thành trên một gai dây lũ hồi tất cả chiều nhiều năm ℓ . Tín đồ ta thấy bên trên dây bao hàm điểm cứ giải pháp nhau một khoảng d 1 thì giao động với biên độ 4 cm, bạn ta lại thấy phần lớn điểm cứ biện pháp nhau một khoảng chừng d 2 ( d 2 d 1 ) thì những điểm đó có cùng biên độ a. Quý hiếm của a là: A. 2 2...
Đọc tiếp

Sóng dừng tạo thành trên một gai dây lũ hồi bao gồm chiều lâu năm ℓ . Bạn ta thấy bên trên dây có những điểm cứ phương pháp nhau một khoảng d 1 thì giao động với biên độ 4 cm, tín đồ ta lại thấy phần lớn điểm cứ phương pháp nhau một khoảng chừng d 2 ( d 2 > d 1 ) thì những điểm đó bao gồm cùng biên độ a. Quý hiếm của a là:

A. 2 2 cm.

B. 2 cm.

C.  4 2  cm.

D. 4 cm.

Xem thêm: Các Kim Loại Lưỡng Tính Chất Lưỡng Tính? Phân Loại Các Chất Lưỡng Tính


Xem chi tiết
Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Trên một tua dây căng ngang nhiều năm 1,92 m đang sẵn có sóng ngừng với 5 điểm luôn luôn đứng im (kể cả nhì đầu dây). Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 9,6 m/s, biên độ giao động của một bụng sóng là 4 cm. Biết rằng các điểm liên tiếp trên dây xê dịch cùng pha, cùng biên độ thì gồm hiệu khoảng cách giữa chúng bằng 0,32 m; tốc độ dao động cực to của những điểm này là A. 40 π centimet / s B. 20 π...
Đọc tiếp

Trên một gai dây căng ngang lâu năm 1,92 m đang có sóng dừng với 5 điểm luôn luôn đứng lặng (kể cả nhì đầu dây). Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 9,6 m/s, biên độ dao động của một bụng sóng là 4 cm. Biết rằng những điểm liên tục trên dây xấp xỉ cùng pha, thuộc biên độ thì bao gồm hiệu khoảng cách giữa chúng bởi 0,32 m; tốc độ dao động cực lớn của những điểm này là

A. 40 π centimet / s

B.  đôi mươi π centimet / s

C.  80 π centimet / s

D.  60 π cm / s


Xem chi tiết
Lớp 0 đồ dùng lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)