Trăm Trâu Trăm Cỏ Trâu Đứng Ăn Năm Trâu Nằm Ăn Ba Lụ Khụ Trâu Già Ba Trâu Một Bó

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Giải việc cổ sau: Trăm trâu, trăm cỏ Trâu đứng ăn uống năm Trâu nằm ăn uống ba Lụ khụ trâu già bố con một bó Hỏi có bao nhiêu nhỏ trâu đứng, trâu nằm, trâu già?


1.982

Với giải bài 12 trang 25Chuyên đề Toán 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong bài xích tập cuối chăm đề 1 góp học sinh thuận lợi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập chuyên đề Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài tập chăm đề Toán lớp 10 bài bác tập cuối chuyên đề 1

Bài 12 trang 25 siêng đề Toán 10:Giải vấn đề cổ sau:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng ăn uống năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi tất cả bao nhiêu con trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lời giải:

Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già thứu tự là x, y, z (x, y, z là số nguyên dương).

Bạn đang xem: Trăm trâu trăm cỏ trâu đứng ăn năm trâu nằm ăn ba lụ khụ trâu già ba trâu một bó

Theo đề bài bác ta gồm hệ phương trình:x+y+z=1005⁢x+3⁢y+13⁢z=100(*).

(*)⇔x+y=100-z15x+9y=300-z⇔x=-300+4⁢z3y=600-7⁢z3⇔x=4⁢z3-100⁢y=200-7⁢z3.

Vìx > 0 nên4⁢z3-100>0 ⇒z>75,

y > 0 nên200-7⁢z3>0⇒z85.

Mà z là số nguyên dương nênz∈76;77;…;84.

Lại có x là số nguyên nên4⁢z3-100là số nguyên, suy ra z ⁝ 3⇒z∈78;81;84.

+) cùng với z = 78 thì x = 4, y = 18.

Xem thêm: Giáo Trình Địa Chất Việt Nam Tập 1 Full, Lịch Sử Địa Chất Việt Nam

+) cùng với z = 81 thì x = 8, y = 11.

+) cùng với z = 84 thì x = 12, y = 4.

Vậy số trâu đứng, trâu nằm, trâu già theo lắp thêm tự có thể là 1 trong những ba bộ số (4; 18; 78), (8; 11; 81), (12; 4; 84).

Bài 1 trang 24 siêng đề Toán 10:Trong những hệ phương trình sau, hệ nào là hệ phương trình hàng đầu ba ẩn? mỗi bộ cha số (–1; 0; 1),có là nghiệm của những hệ phương trình bậc nhất ba ẩn kia không?

Bài 2 trang 24 chăm đề Toán 10:Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức Gauss:

Bài 3 trang 24 chuyên đề Toán 10:Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2+ bx + c (a ≠ 0), biết:

Bài 4 trang 24 siêng đề Toán 10:Một viên lam ngọc cùng hai viên hoàng ngọc trị giá vội 3 lần một viên ngọc bích. Còn bảy viên lam ngọc cùng một viên hoàng ngọc trị giá cấp 8 lần một viên ngọc bích. Biết giá tiền của bộ ba viên ngọc này là 270 triệu đồng. Tính mức chi phí mỗi viên ngọc.

Bài 5 trang 24 chuyên đề Toán 10:Bốn ngư gia góp vốn mua chung một cái thuyền. Số tiền người đầu tiên đóng góp bởi một nửa tổng cộng tiền của những người còn lại. Fan thứ hai góp phần bằngtổng số tiền của không ít người còn lại. Tín đồ thứ ba góp phần bằngtổng số tiền của các người còn lại. Người thứ tư góp phần 130 triệu đồng. Chiếc thuyền này được mua giá bao nhiêu?

Bài 6 trang 24 chuyên đề Toán 10:Một quỹ đầu tư dự kiến dành khoản chi phí 1,2 tỉ đồng để chi tiêu vào cồ phiếu. Để tìm tòi mức độ rủi ro ro, những cổ phiếu được phân thành ba loại: khủng hoảng rủi ro cao, rủi ro khủng hoảng trung bình và khủng hoảng rủi ro thấp. Ban người đứng đầu của quỹ ước tính những cổ phiếu khủng hoảng rủi ro cao, khủng hoảng trung bình và rủi ro khủng hoảng thấp sẽ bổ ích nhuận mỗi năm lần lượt là 15%, 10% với 6%. Nếu đặt ra mục tiêu đầu tư hữu ích nhuận vừa đủ là 9%/năm bên trên tổng số vốn liếng đầu tư, thì quỹ nên đầu tư bao nhiêu tiền vào mỗi một số loại cổ phiếu? Biết rằng, để an toàn, khoản chi tiêu vào các cổ phiếu rủi ro thấp sẽ gấp đôi tổng các khoản chi tiêu vào những cổ phiếu ở trong hai các loại còn lại.

Xem thêm: Cách Nấu Mì Quảng Sườn Heo, 2 Ngon Nhất Của Người Quảng Nam

Bài 7 trang 24 chăm đề Toán 10:Ba loại tế bào A, B, C thực hiện số lần nguyên phân thứu tự là 3,4,5 cùng tổng số tế bào con tạo ra là 216. Biết rằng khi chưa triển khai nguyên phân, số tế bào một số loại C bởi trung bình cùng số tế bào một số loại A và loại B. Sau khoản thời gian thực hiện nguyên phân, tổng thể tế bào con loại A và loại B được tạo nên ít hơn số tế bào bé loại C được tạo thành là 40. Tính số tế bào nhỏ mỗi nhiều loại lúc ban đầu.

Bài 8 trang 25 siêng đề Toán 10:Cho sơ vật dụng mạch điện như Hình 1. Hiểu được R = R1= R2= 5 Ω. Hãy tính những cường độ mẫu điện I, I1và I2

Bài 9 trang 25 siêng đề Toán 10:Cho A, B cùng C là bố dung dịch cùng loại acid gồm nồng độ không giống nhau. Hiểu được nếu trộn cha dung dịch mỗi nhiều loại 100 ml thì được hỗn hợp nồng độ 0,4 M (mol/lít); ví như trộn 100 ml dung dịch A với 200 ml hỗn hợp B thì được dung dịch nồng độ 0,6 M; giả dụ trộn 100 ml hỗn hợp B cùng với 200 ml dung dịch C thì được hỗn hợp nồng độ 0,3 M. Mỗi dung dịch A, B và C tất cả nồng độ bao nhiêu?

Bài 10 trang 25 siêng đề Toán 10:Xăng sinh học E5 là hỗn hợp xăng ko chì truyền thống cuội nguồn và cồn sinh học (bio – ethanol). Trong nhiều loại xăng này cất 5% đụng sinh học. Khi bộ động cơ đốt cháy lượng hễ trên thì xảy ra phản ứng hoá học

Bài 11 trang 25 chăm đề Toán 10:Trên thị trường hàng hoá có cha loại sản phẩm A, B, C với cái giá mỗi tấn tương xứng là x, y, z (đơn vị: triệu đồng, x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0). Lượng cung cùng lượng mong của mỗi sản phẩm được cho trong bảng bên dưới đây: