TOÁN HÌNH 10 TRANG 80

     Bạn đang xem: Toán hình 10 trang 80

a) Đường thẳng d trải qua điểm(M(2;1)) và bao gồm vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) có phương trình là

(left{ eginaligned và x=2+3t \ và y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d trải qua điểm(M(-2;3)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) bao gồm phương trình là

(left{ eginaligned và x=-2+t \ & y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường trực tiếp d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và tất cả vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) có phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ và y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường trực tiếp d có vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 1: Phương trình đường thẳng khác • Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 cho tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét địa điểm tương đối... • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 mang đến đường trực tiếp d có... • Giải bài xích 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 tra cứu số đo góc giữa hai... • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm nửa đường kính của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình đường thẳng
• Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8


Xem thêm: 7 Lời Khuyên Đáng Suy Ngẫm Của Khổng Tử Dạy 7 Điều Vô Ích Khổng Tử Dạy

Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 - Những Bài Văn Tả Mẹ Hay Nhất Lớp 5

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12