TOÁN 8 BÀI 44 TRANG 20

     
Phân tích những đa thức sau thành nhân tử. Bài xích 44 trang đôi mươi sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 44 trang 20


44. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x3 + (frac127); b) (a + b)3 – (a – b)3

c) (a + b)3 + (a – b)3 ; d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27.

*

a) x3 + (frac127) = x3 + ((frac13))3 = (x + (frac13))(x2 – x . (frac13)+ ((frac13))2)

=(x + (frac13))(x2 – (frac13)x + (frac19))

b) (a + b)3 – (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b) . (a – b) + (a – b)2>Quảng cáo

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2b . (3a3 + b2)

c) (a + b)3 + (a – b)3 = <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 +b2 + a2 – 2ab + b2>

= 2a . (a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3 . (2x)2 . Y +3 . 2x . Y + y3 = (2x + y)3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27 = 27 – 27x + 9x2 – x3 = 33 – 3 . 32 . X + 3 . 3 . X2 – x3 = (3 – x)3


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 33 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 33. Điền vào vị trí trống() trong số phát biểu sau:
Bài tiếp theoBài 45 trang trăng tròn sgk Toán 8 tập 1, tra cứu x, biết:
Danh sách bài tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang đôi mươi sgk Toán 8 tập 1, tra cứu x, biết:
Bài 43 trang 20 môn Toán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương thức dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 38 trang 52 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, bài xích 38. Tiến hành các phép tính sau:
Bài 38. Thực hiện các phép tính sau. Bài 38 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1 - Phép nhân những phân...
Câu 59 trang 150 SBT Toán 8 tập 2: đến hình chóp tứ giác số đông (h.146). Coi hình với điền số tương thích vào
Cho hình chóp tứ giác hầu như (h.146). Xem hình và điền số tương thích vào các ô còn trống sinh sống bảng sau. Câu 59...
Luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 8 tập 1, mang đến hình chữ nhật ABCD. Hotline M, N, p. Lần...

Xem thêm: Đề Thi Lịch Sử Tăng Cường Câu Hỏi Mở Môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới


Luyện tập - chủ thể 4 : diện tích đa giác - luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8...
Bài 6.2 trang 8 Sách bài xích tập Hóa 8: ko khí là một hỗn hòa hợp gồm một vài chất. Trong số đó có bốn...
Không khí là một trong hỗn đúng theo gồm một số trong những chất. Trong số đó có bốn hóa học chiếm tỉ lệ các nhất là những chất...
Câu 9 trang 31 đồ lý 8, Câu 9. Hình 8.9 vẽ một bình kín có đính thêm thiết bị dung để biết mực chất...

Xem thêm: Sự Điều Tiết Của Mắt - Là Sự Thay Đổi Độ Cong Các Mặt


Áp suất hóa học lỏng - bình có liên quan tới nhau - Câu 9 - trang 31 SGK đồ gia dụng lý 8. Câu 9. Hình 8.9 vẽ một...