TÍNH TỔNG CÁC HỆ SỐ TRONG KHAI TRIỂN

     
Bạn đang xem: Cách Tính Tổng hệ số Trong khai triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải bài bác Tập Tính Tổng vào Nhị Thức Newton trên nangngucnoisoi.vn

2. Nhận xét

– vào khai triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và đổi khác số hạng kia có hệ số không chứa k hoặc chứa k tuy nhiên tổng new dễ tính hơn hoặc đã tất cả sẵn.


Next: chăm Đề Giải Hệ Phương Trình Đẳng cấp cho Lớp 10 Violet, chuyên Đề Về Phương Trình cùng Hệ Phương Trình