Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng

     

I. Cách thức giải dạng bài toán tính quãng mặt đường vật rơi vào giây cuối cùngQuãng mặt đường vật đi được vào n giây cuối.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng

Bạn đã xem: Tính quãng mặt đường vật rơi vào giây cuối cùng


*

*

II. Bài bác tập có lời giải

Bài 1: Một thiết bị rơi không vận tốc đầu từ bỏ đỉnh tòa nhà căn hộ cao cấp có chiều cao 320m xuống đất. đến g = 10m/s2

a) Tìm vận tốc lúc vừa va đất và thời gian của đồ dùng rơi.

b) Tính quãng đường vật rơi được vào 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.

Lời giải​

a) Áp dụng công thức


*

*

*

Quãng lối đi trong 2s cuối cùng: S′ = S – S1 = 320 – 180 = 160m

Bài 2: Một vật được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Cho g = 10 m/s2 . Thời gian vật rơi là 6 giây.

Xem thêm: Văn Tả Cây Cối Lớp 4 Hay Chọn Lọc, Top 137 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn

b. Tính quãng mặt đường vật rơi trong giây sau cuối trước khi đụng đất.

Lời giải​

a. Độ cao thời gian thả vật:


Quãng đường vật rơi vào 1s cuối cùng: ΔS = S – S1 = 55 m

Bài 3: Một thiết bị rơi tự do thoải mái từ chiều cao h xuống phương diện đất. Hiểu được trong 2s sau cùng vật rơi được đoạn bằng 1/4 độ dài ban đầu. Mang g = 10m/s2. Hỏi thời hạn rơi của đồ vật từ chiều cao h xuống mặt khu đất là bao nhiêu?

Lời giải​

Gọi t là thời gian rơi.


Bài 4: Một đồ dùng rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu tại khu vực có gia tốc trọng ngôi trường g. Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5 m và tốc độ của đồ gia dụng khi vừa chạm đất là 39,2 m/s. Tính g và chiều cao nơi thả vật.

Xem thêm: Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm Đúng Với Mọi X Thuộc Khoảng

Lời giải​

Quãng con đường vật rơi vào 3 giây:


Quãng đường vật rơi vào giây đồ vật 3: ΔS = S1 – S2

⇒ 24,5 = 4,5g - 2.g

⇒ g = 9,8 m/s2

Ta có: t = v/g = 4s

Suy ra độ dài lúc thả vật:


Bài 5: Một đồ vật rơi tự do thoải mái từ độ dài h vào 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s sau cuối là bao nhiêu? mang lại g = 10m/s2.​

Lời giải​


a) Tính thời hạn rơi và vận tốc của thứ khi vừa khi vừa va đất.

b.Tính thời gian vật rơi 20m trước tiên và thời gian vật rơi 10m sau cuối trước khi va đất.​