Tính Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa

     

Bài giảng: Bài toán năng suất phản ứng este hóa Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

cách làm tính năng suất phản ứng:

Liên quan: công suất phản ứng este hóa

cách 1: Tính theo lượng chất ban sơ cần lấy

*

biện pháp 2: Tính theo lượng sản phẩm phản ứng thu được:

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: tiến hành phản ứng este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. đưa sử chỉ chiếm được glixerol triaxetat có khối lượng 17,44g. Tính công suất của bội phản ứng este hóa:

Hướng dẫn:

nglixerol = 0,1 mol

naxit axetic = 1 mol

*

từ bỏ PT: meste = 0,1.218 = 21,8g

Thực tế: meste = 17,44g

Hiệu suất: H% = 17,44/21,8.100 = 80%

Bài 2: triển khai phản ứng este hóa m gam CH3COOH bằng 1 lượng đủ C2H5OH nhận được 0,02 mol este. Hiệu suất phản ứng H = 60%. Cực hiếm của m?

Hướng dẫn:

*

Theo lí thuyết: khối lượng CH3COOH đề xuất dùng là: 60.0,02 = 1,2 g

hiệu suất H = 60% ⇒ thực tế trọng lượng axit đang dùng: m = 1,2 . 100/60 = 2 g

Bài 3: hỗn hợp X có axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam tất cả hổn hợp X tác cùng với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suất của những phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là:

A. 10,12

B. 16,20

C. 6,48

D. 8,10

Hướng dẫn:

call công thức tương đương của nhị axit là

*

vì số mol hai aixt đều bằng nhau nên

*

*

thế nên tính thành phầm theo số mol axit

*

Vậy meste = 0,1(8 + 44 + 29) x 80/100 = 6,48 (gam)

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: hai este 1-1 chức X cùng Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X chiếm được thể tích khá đúng bởi thể tích của 0,7 gam N2 (đo thuộc điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn của X cùng Y là:

A. HCOOC2H5 với CH3COOCH3

B. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC2H3

C. HCOOCH2CH2CH3 cùng CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

Bài 2: Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn có cân nặng là:

A. 3,28 gam

B. 10,40 gam

C. 8,56 gam

D. 8,20 gam

Bài 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) cho đến lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este.


Bạn đang xem: Tính hiệu suất phản ứng este hóa


Xem thêm: Con Người Đã Tránh Giao Phối Cận Huyết Ở Người, Kết Hôn Cận Huyết Có Gây Dị Tật Cho Con Không

Hiệu suất phản ứng este hóa là:

A. 50,0%

B. 75,0%

C. 62,5%

D. 55,0%

Bài 4: hỗn hợp X bao gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Hỗn hợp Y gồm hai ancol CH3OH cùng C2H5OH (tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với 7,52 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam tất cả hổn hợp este (hiệu suất những phản ứng đều bằng 80%). Cực hiếm m là :

A. 11,616. B. 12,197. C. 14,52. D. 15,246.

Bài 5: Trộn trăng tròn ml cồn etylic 92o cùng với 300 ml axit axetic 1M thu được hỗn hợp X. Mang lại H2SO4 quánh vào X rồi cho lên nấu nóng, sau một thời gian thu được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 gam/ml. Công suất phản ứng este hoá là :

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. Hiệu quả khác.

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este Lipit Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Dạng 1: Tính hóa chất và tên thường gọi của este Dạng 2: Các phản nghịch ứng hóa học của este Dạng 3: Cách điều chế, nhận ra este Dạng 4: Bài toán về phản bội ứng đốt cháy este Dạng 5: Bài toán về bội nghịch ứng thủy phân Dạng 6: Xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của hóa học béo Dạng 7: Bài toán chất lượng béo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack
Xem thêm: Những Bài Toán Thực Tế Hình Học Lớp 9, Bài Tập Toán Thực Tế Lớp 9

Ngân sản phẩm trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT quốc gia tại nangngucnoisoi.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán tất cả đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật dụng lý tất cả đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác