Tính Chất Cách Mạng Tháng 10 Nga

     
(ĐCSVN) – giá trị thời đại với những bài học quý báu, trong các số ấy có bài bác học phối hợp sức mạnh dân tộc với sức khỏe thời đại của phương pháp mạng tháng Mười Nga béo phệ là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, liên tiếp lan tỏa sức sống mãnh liệt so với công cuộc đảm bảo Tổ quốc vn hiện nay.

Bạn đang xem: Tính chất cách mạng tháng 10 nga


Cách mạng tháng Mười Nga vày V.I.Lênin cùng Ðảng Bôn-xê-vích Nga chỉ đạo là cuộc phương pháp mạng vô sản thứ nhất trong lịch sử thế giới, sẽ giành thắng lợi, làm cho bước ngoặt khổng lồ trong lịch sử vẻ vang nhân loại, là 1 trong sự kiện có ảnh hưởng rộng độc nhất vô nhị tới trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Quý giá thời đại và những bài học quý báu, trong đó có bài học phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại của giải pháp mạng tháng Mười Nga bậm bạp là gia sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục lan lan sức sinh sống mãnh liệt so với công cuộc bảo đảm an toàn Tổ quốc nước ta hiện nay.

*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
 Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lênin phát biểu trước người dân trên Petrograd năm 1917. Ảnh: TTXVN
Bài học phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Quan điểm phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức khỏe thời đại khởi đầu từ thực tiễn bí quyết mạng tháng Mười Nga, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh.

Chúng ta biết rằng, mục tiêu của phong trào cộng sản quốc tế không chỉ có vì giải phóng phiên bản thân thống trị công nhân, ngoài ra và trước hết là giải phóng dân tộc, tiến tới giải tỏa toàn quả đât khỏi mọi chính sách áp bức, bóc tách lột, thi công xã hội xã hội công ty nghĩa với xã hội cùng sản văn minh. Nhấn rõ thực chất quốc tế của việc nghiệp biện pháp mạng vô sản, khi viết Tuyên ngôn của Đảng cùng sản như phiên bản Cương lĩnh bao gồm trị trước tiên của giai cấp vô sản toàn cố gắng giới, Mác và Ăngghen đã đặt ra khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước kết hợp lại”<1>.

Trong điều kiện lịch sử đầu rứa kỷ XX, khi “chủ nghĩa tư bản đã trở nên tân tiến thành một hệ thống có tính chất toàn thế giới của một nhóm bé dại các nước “tiên tiến” đi áp bức trực thuộc địa và dùng tài chính để bóp nghẹt đại nhiều phần nhân dân cầm cố giới”<2>, lãnh tụ V.I. Lênin chỉ rõ: “Cách social chủ nghĩa sẽ chưa hẳn chỉ là và chủ yếu là 1 cuộc đương đầu của thống trị vô sản cách mạng sống từng nước kháng lại kẻ thống trị tư sản sống nước mình; chưa phải thế, này sẽ là cuộc chống chọi của tất cả các nằm trong địa và tất cả những nước bị nhà nghĩa đế quốc áp bức, của tất cả các nước nhờ vào chống lại chủ nghĩa đế quốc quốc tế”<3>. Sau chiến thắng của giải pháp mạng mon Mười vĩ đại, Lênin thực hiện sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xuất bản chủ nghĩa xã hội thứ nhất trên nỗ lực giới. Tuy nhiên đối lập công ty nghĩa tư phiên bản với nhà nghĩa làng mạc hội trên những phương diện, phê phán triệt để nhiều khiếm khuyết của chủ nghĩa bốn bản, nhưng mà Lênin vẫn tối ưu khẳng định: “Phải tiếp thu tổng thể nền văn hóa do công ty nghĩa tư phiên bản để lại cùng dùng văn hóa đó để thi công chủ nghĩa làng mạc hội. Bắt buộc tiếp thu tổng thể khoa học kỹ thuật, tất cả những kiến thức, toàn bộ nghệ thuật. Không có những cái đó, chúng ta không thể xây dựng cuộc sống của làng hội cùng sản được”<4>. Fan còn rõ ràng hóa: “Dùng cả nhì tay nhưng mà lấy hầu như cái xuất sắc của nước ngoài: cơ quan ban ngành Xô viết + riêng biệt tự đường tàu Phổ + chuyên môn và cách tổ chức những Tơrớt ngơi nghỉ Mỹ + ngành giáo dục đào tạo quốc dân Mỹ... = công ty nghĩa thôn hội”<5>.

Thấm nhuần sâu sắc và vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện rõ ràng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hồ Chí Minh đã nhận được thức rõ tầm quan trọng quan trọng đặc biệt của nhân tố thời đại, yếu tố quốc tế đối với cách mạng Việt Nam. Khối hệ thống quan điểm của fan về phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chứa được nhiều nội dung quan liêu trọng. Ngay lập tức từ những ngày đầu của hành trình tìm con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Cách mạng An nam là thành phần của phương pháp mạng cố giới. Ai làm phương pháp mạng trong thế giới đều là đồng chí của quần chúng An nam giới cả”<6>. Phải giáo dục đào tạo chủ nghĩa yêu thương nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản đến nhân dân lao hễ nước mình, có tác dụng cho ý thức yêu nước là một thành phần của ý thức quốc tế. Người kêu gọi: “vì nền độc lập thế giới, vì thoải mái và ấm no, những người bị bóc tách lột thuộc đều chủng tộc nên đoàn kết lại với chống bọn áp bức”<7>. Trong mối quan hệ giữa sức khỏe dân tộc và sức mạnh thời đại, hcm nhấn mạnh sức khỏe dân tộc là nguồn lực nội sinh giữ vai trò quyết định, còn sức khỏe thời đại là mối cung cấp lực bên ngoài, nó sẽ làm cho sức mạnh dân tộc được tăng thêm và nó cũng chỉ phạt huy tác dụng thông qua yếu tố bên trong, đó là sức mạnh dân tộc. Fan nhiều lần chỉ rõ: “tự lực cánh sinh, dựa vào sức bản thân là chính”, “muốn người ta giúp cho, thì trước hết đề nghị tự giúp mình đã”, “một dân tộc bản địa không tự lực cánh sinh nhưng cứ ngồi chờ dân tộc bản địa khác giúp sức thì không xứng danh được hưởng độc lập”<8>.

Giá trị bí quyết mạng tháng Mười Nga, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, đã được Đảng cùng sản vn quán triệt, vận dụng trong lãnh đạo sự nghiệp đảm bảo Tổ quốc.

Xem thêm: Một Ô Tô Có Khối Lượng 2 Tấn, Đang Chuyển Động Trên Đường Thẳng

Thứ nhất, đảm bảo an toàn Tổ quốc buôn bản hội chủ nghĩa là một quy qui định khách quan, là trọng trách chiến lược cơ bản, trọng yếu cùng thường xuyên. Ngay sau khoản thời gian nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết ra đời, V.I.Lênin đã khẳng định: cùng với việc ban đầu bảo vệ chủ nghĩa xã hội, họ phải bảo đảm Tổ quốc thôn hội công ty nghĩa. Chiến lược bảo đảm Tổ quốc xóm hội công ty nghĩa là 1 trong những trong hai kế hoạch cơ bản, xung yếu và tiếp tục của khu đất nước, cùng với kế hoạch phát triển tài chính - buôn bản hội duy trì vai trò nhà đạo, làm cửa hàng để hoạch định các kế hoạch kế hoạch trên các nghành nghề dịch vụ cơ bản của cuộc sống xã hội. Đồng thời, là một chiến lược tổng hợp, toàn diện, trong các số đó lấy chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh làm nòng cốt, kết hợp nghiêm ngặt với kế hoạch ngoại giao, dựa chắc hẳn trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - làng mạc hội. Ngấm nhuần cách nhìn trên, Đảng ta đã khẳng định: “Củng nỗ lực quốc phòng, giữ vững bình yên quốc gia, ổn định thiết yếu trị, lẻ tẻ tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, bên nước, của cả khối hệ thống chính trị và toàn dân, trong số ấy Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”<9>.

Thứ hai, phân phát huy sức khỏe tổng hòa hợp để đảm bảo Tổ quốc. Mức độ mạnh đảm bảo Tổ quốc xã hội nhà nghĩa là sức mạnh tổng hợp của đất nước, toàn dân, cả thống chủ yếu trị dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản và sự cai quản lý, điều hành ở trong phòng nước, phối kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, chú ý phát huy yếu tố chính trị - tinh thần, tính ưu việt của cơ chế xã hội công ty nghĩa. V.I.Lênin đã có lần nhấn mạnh: Bảo vệ Tổ quốc thôn hội nhà nghĩa là việc nghiệp thiết yếu nghĩa, có đặc thù toàn dân, toàn diện.

Việc củng vậy và tăng tốc sức mạnh đảm bảo an toàn Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đề nghị được triển khai chủ động, tích cực, kiên trì và hay xuyên, kết hợp chặt chẽ xây dựng, bảo đảm an toàn toàn diện, đồng bộ các nghành cơ bản của đời sống xã hội, từ tởm tế, thiết yếu trị, văn hóa, tư tưởng, xã hội mang đến quốc phòng - an ninh. Vào đó, buộc phải đặc biệt chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, từ bỏ Đảng, nhà nước đến các đoàn thể nhân dân, từ trung ương đến cơ sở thực sự vào sạch, vững mạnh, thực sự trung thành với chủ và tin cậy về chính trị, có sức khỏe mạnh mẽ, có tác dụng thất bại mọi âm mưu, mánh khoé phá hoại của những thế lực thù địch.

Thứ ba, thường xuyên chăm sóc xây dựng lực lượng trang bị vững to gan lớn mật về chính trị. Trong phương pháp mạng tháng Mười tương tự như suốt quy trình lãnh đạo và đảm bảo Tổ quốc xã hội nhà nghĩa, V.I.Lênin luôn luôn đặc biệt suy nghĩ xây dựng Hồng quân hùng mạnh dạn trên cửa hàng vũ trang toàn dân. Người nhấn mạnh: “Phải có một đội nhóm quân bền chí vững mạnh”, “Sự vững bền nước cùng hòa trong trận đánh đấu chống đế quốc, chiến thắng của công ty nghĩa xã hội sinh hoạt Nga cùng trên toàn quả đât đều tùy trực thuộc vào sự tăng tốc quân đội”. Theo V.I.Lênin, Hồng quân yêu cầu được xây dựng theo hướng cách mạng, thiết yếu quy, hiện tại đại, thực sự là 1 quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vị Đảng cùng sản lãnh đạo. Thấm nhuần tứ tưởng của V.I.Lênin, trước sự cải cách và phát triển của tình hình và trách nhiệm trong thời kỳ mới, họ cần ra sức chế tạo Quân đội nhân dân với Công an nhân dân biện pháp mạng, chủ yếu quy, tinh luyện và từng bước hiện đại; luôn luôn giữ vững vàng và tăng tốc sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về rất nhiều mặt của Đảng so với lực lượng vũ trang, rước xây dựng thiết yếu trị làm cửa hàng để nâng cao chất lượng tổng phù hợp và sức khỏe chiến đấu toàn vẹn của lực lượng vũ trang, bảo đảm an toàn cho Quân đội nhân dân cùng Công an nhân dân luôn thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành và tin cẩn của Đảng, của phòng nước làng hội chủ nghĩa cùng của nhân dân. Quân team nhân dân và Công an nhân dân bắt buộc là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân phòng, chống có công dụng chiến lược “diễn thay đổi hòa bình”, sẵn sàng đánh win mọi hành vi đe dọa, thù địch; là nhân tố đặc biệt quan trọng đóng góp thêm phần giữ vững sự ổn định định bao gồm trị, bảo đảm an toàn cho giang sơn luôn dữ thế chủ động về chiến lược trong số đông tình huống.

Thứ tư, cần tăng nhanh công tác nghiên cứu, giáo dục và đào tạo và tuyên truyền, nâng cấp ý thức thiết yếu trị, cảnh giác bí quyết mạng cho nhân dân. Sự sụp đổ của Liên Xô và Ðông Âu là việc sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa làng mạc hội trong quy trình đi tới phương châm xây dựng làng mạc hội thôn hội chủ nghĩa. Nó không đồng nghĩa, đồng hóa với sự cáo thông thường của công ty nghĩa làng mạc hội với tứ cách là một trong lý tưởng, mục tiêu, một cơ chế xã hội kiểu new thuộc về hình thái kinh tế - làng hội cộng sản chủ nghĩa nhưng mà loài tín đồ đang vươn tới. Trong quy trình xây dựng công ty nghĩa xã hội, mỗi nước bao gồm một giải pháp lựa chọn quy mô riêng mang đến mình, Liên Xô cùng Ðông Âu chọn quy mô kế hoạch triệu tập với hầu như điều kiện ví dụ - lịch sử hào hùng nhất định, đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chiến tranh và thời kỳ đầu tạo chủ nghĩa làng hội có thể là say mê hợp, nhưng sai lạc lớn độc nhất vô nhị là khi mô hình đó sẽ trở cần lạc hậu, thậm chí còn bị biến dạng dẫn cho tới trì trệ, nhốt lực lượng sản xuất cải tiến và phát triển thì những người dân lãnh đạo Liên Xô và Ðông Âu lại không sở hữu và nhận thức được sự lạc hậu và lạc hậu đó, hoặc đã nhận thức được nhưng không có biện pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này. Rộng nữa, cải sinh đã mất phương hướng, phạm những sai trái chính trị nghiêm trọng dẫn tới thua trận và đổ vỡ. Sau những tình tiết ở Liên Xô mang tới đổ vỡ cùng tan rã hệ thống xã hội công ty nghĩa, các nước buôn bản hội chủ nghĩa sót lại và phong trào cộng sản nước ngoài ra sức tương khắc phục to hoảng, thoái trào để thường xuyên phục hồi và cải cách và phát triển chủ nghĩa xóm hội bên trên một trình độ chuyên môn mới trải qua cải cách, đổi mới để phân phát triển.

Xem thêm: Giáo Án Lớp 2 Tuần 23 Sách Chân Trời, Giáo Án Lớp 2

Việt Nam vẫn vận dụng sáng chế chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với trong thực tế đất nước, đã đưa ra các biện pháp đột phá để xử lý các vấn đề thực tiễn trên cơ sở bền chí mục tiêu, lý tưởng, giữ lại vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Hồ hết thành tựu to béo của vn trong gây ra chủ nghĩa xóm hội; sự phục hồi của các Đảng cộng sản, Đảng cánh tả ở khắp chỗ trên vắt giới; xu thế cánh tả cùng hướng theo nhà nghĩa làng hội của nhiều nước ở châu mỹ La-tinh... đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của nhà nghĩa Mác - Lênin, của giải pháp mạng tháng Mười với triển vọng tích cực của nhà nghĩa xã hội.

Trong toàn cảnh hiện nay, khi phòng, chống chiến lược “diễn biến đổi hòa bình”, “bạo loàn lật đổ” cùng rất phòng, chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trở thành trọng trách cấp bách, thì tin tưởng của dân là vật dụng vũ khí sắc bén, bức tường chắn thành vững chắc nhất mà quan yếu một âm mưu, thủ đoạn nào rất có thể chống phá nổi. Do vậy, Đảng, đơn vị nước cùng cả hệ thống chính trị bắt buộc đặc biệt chú ý xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Cùng với đó, nên tuyên truyền, giáo dục và đào tạo để quần chúng nhận thức lấy được lòng yêu nước cũng chính là yêu buôn bản hội chủ nghĩa, bảo đảm an toàn độc lập cần gắn với đảm bảo Tổ quốc xã hội nhà nghĩa.

Thứ năm, tăng cường, cải thiện năng lực chỉ huy của Đảng, sự quản lý của bên nước đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Giải pháp mạng tháng Mười Nga với thực tiễn lịch sử hào hùng đã khẳng định sâu sắc vai trò to lớn lớn của những lực lượng vũ trang. Nhân tố giữ phương châm quyết định bạn dạng chất, sức khỏe chiến đấu, sự cứng cáp của các lực lượng vũ trang bí quyết mạng đó chính là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản lý của nhà nước buôn bản hội nhà nghĩa so với lực lượng vũ trang. Giữ lại vững, bức tốc sự chỉ huy của Đảng, sự quản lý của đơn vị nước so với lực lượng vũ trang nhân dân trong hầu như tình huống, nhằm mục đích làm mang đến lực lượng trang bị nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Vị đó, chúng ta cần không ngừng củng nạm và đẩy mạnh vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn với bức tốc công tác đảng, công tác chính trị vào Quân team nhân dân và Công an nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lãnh đạo của những cấp ủy đảng; sự cai quản lý, điều hành của cơ quan ban ngành địa phương so với lực lượng vũ trang; đổi mới nội dung, phương thức kết hợp giữa các cơ quan chức năng của Đảng, bao gồm quyền, các tổ chức chính trị - xã hội với các đơn vị Quân đội, Công an, quân nhân Biên phòng, công an Biển trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thời gian sẽ lùi xa 105 năm, nhưng lại những bài học kinh nghiệm quý báu của biện pháp mạng tháng Mười Nga, trong các số đó có bài bác học phối kết hợp và phân phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vẫn còn nguyên giá chỉ trị so với cách mạng Việt Nam. Ngày nay, huy động được hầu như nguồn lực, phần nhiều tiềm năng sáng tạo trong nhân dân, trong đó có công nhân, nông dân với trí thức; phối hợp chủ nghĩa yêu thương nước với công ty nghĩa quốc tế, công dụng dân tộc với nhiệm vụ quốc tế, có chân thành và ý nghĩa quyết định để họ thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất và bảo đảm vững có thể Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới./.