TÌM SỐ TỰ NHIÊN CÓ 3 CHỮ SỐ

     
*

cho một số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số tín đồ ta viết thêm số 90 vào bên trái số đã đến được số mới có 5 chữ số .Lấy số mới chia mang đến số đã cho được yêu mến là 721 .Tìm số đã cho


*

Gọi số phải tìm là abc. 

Khi viết thêm số 90 vào bên trái abc ta được số 90abc

Ta gồm : 90abc : abc = 721

(90000 + abc) : abc = 721

90000 : abc + abc : abc = 721

90000 : abc + 1 = 721

90000 : abc = 720

=> abc = 90000 : 720 = 125

Số cần tìm là 125


*

Gọi số bắt buộc tìm là abc

Theo bài ra ta gồm : 

90abc : abc = 721

90000 + abc = abc x 721

90000 = abc x (721 - 1)

90000 = abc x 720

abc = 90000 : 720

abc =125

Vậy số đề xuất tìm là 125

Ủng hộ mk nha !!! ^_^


gọi số đề nghị tìm là abc

theo bài bác ra ta tất cả :

90abc : abc = 721

90000 + abc = 721 x abc

90000 = abc . ( 721 - 1)

90000 = abc . 720

=> abc  = 90000 : 720

abc = 125

vậy số buộc phải tìm là 125


Gọi số đề xuất tìm là abc

Theo bài bác ra ta bao gồm : 

90abc : abc = 721

90000 + abc = abc x 721

90000 = abc x (721 - 1)

90000 = abc x 720

abc = 90000 : 720

abc =125

Vậy số cần tìm là 125


 Cho một trong những tự nhiên có tía chữ số. Bạn ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đó được số mới bao gồm 5 chữ số. Lấy số mới này phân chia cho số đã cho thì được yêu quý là 721 ko dư. Kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái só ba chữ số vẫn cho.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số


Cho một vài tự nhiên có tía chữ số. Tín đồ ta viết thêm số 90 vào bên trái của số đã mang lại để được số mới gồm năm chữ số. Mang số new này phân chia cho số đã cho thì được yêu đương là 721 và không hề dư. Kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có cha chữ số sẽ cho.

nhanh nha mk buộc phải gấp .


Cho một trong những tự nhiên có 3 chữ số, người ta viết thêm số 90 vào phía trái của số đã đến thì được số bao gồm 5 chưc số.Lấy số bắt đầu chia cho số đã mang lại được yêu mến là 721 và không có dư. Kiếm tìm số sẽ cho. 


Mình bắt buộc gấp!Bài 1: Cho một số trong những tự nhiên có ba chữ số. Tín đồ ta viết thêm số 90 vào phía bên trái của số đã mang lại để được số mới bao gồm 5 chữ số. Mang số new này phân chia cho số đã cho thì yêu quý là 721 và không thể dư. Tìm số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số sẽ cho.Bài 2: search số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 3 sinh sống hàng đơn vị chức năng thì số đó giảm xuống 705 1-1 vị.Bài 3: tìm kiếm số có 4 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 5 ở tận cùng phía trái ta được số mới bằng 1/41 số yêu cầu tìm.

Mình đề nghị gấp!

Bài 1: Cho một số trong những tự nhiên có tía chữ số. Tín đồ ta viết thêm số 90 vào phía bên trái của số đã mang đến để được số mới gồm 5 chữ số. Rước số bắt đầu này chia cho số đã mang lại thì yêu quý là 721 và không hề dư. Tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số đã cho.

Bài 2: tìm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 3 sinh sống hàng đơn vị thì số đó giảm xuống 705 1-1 vị.

Bài 3: search số gồm 4 chữ số biết rằng khi ta xóa đi chữ số 5 sinh sống tận cùng phía trái ta được số mới bằng 1/41 số yêu cầu tìm.


cho một trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số . Người ta viết thêm số 30 vào bên trái số đã mang đến để được một số mới bao gồm 5 chữ số rước số bắt đầu này phân chia cho số đã mang lại thì được thương là 126 và không hề dư .Tìm số thoải mái và tự nhiên có tía chữ số vẫn cho

giúp mk nha mn


Cho một vài tn gồm 3 chữ số .viết thêm số 90 vào phía trái số kia thì được số mới tất cả 5 chữ số . Số bắt đầu chia mang lại số đã cho thì được mến là 721 ko dư


 

 

.Cho 1 số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía trái số đã cho để được số mới có 5 chữ số .Lấy số new này chia cho số đã cho thì được yêu mến là 721 và ko còn dư.

 

Giúp mình nha,xin cảm ơn cùng hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự hết sức cần.


B1.Tìm 1 số có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được một số trong những gấp 5 lần số buộc phải tìm.B2.Cho 1 số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đã đến để được số mới tất cả 5 chữ số .Lấy số mới này phân chia cho số đã mang lại thì được yêu thương là 721 với ko còn dư.B3.Tìm số có 2 chữ số. Biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên nên số đó, ta được số mới hơn số cần tìm là 230 1-1 vịB4.Cho 1 số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết cung ứng bên đề nghị số kia 2 chữ số nữa thì s...
Đọc tiếp

B1.Tìm một số ít có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được một số trong những gấp 5 lần số cần tìm.

Xem thêm: Cách Làm Nấm Rơm Đơn Giản 13 Ngày Thu Hoạch, Hướng Dẫn Cách Trồng Nấm Rơm Ngay Tại Nhà

B2.Cho 1 số tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đã mang lại để được số mới gồm 5 chữ số .Lấy số new này phân tách cho số đã đến thì được yêu đương là 721 với ko còn dư.

B3.Tìm số gồm 2 chữ số. Hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên cần số đó, ta được số new hơn số nên tìm là 230 đơn vị

B4.Cho 1 số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết thêm vào bên đề xuất số đó 2 chữ số nữa thì số ấy tạo thêm 1998 1-1 vị.Hãy tra cứu số đã cho và mang lại hiết 2 số cho biết thêm.

B5.Tìm số có 3 chữ số, hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 2 xen giữa chữ số hàng nghìn và hàng trăm thì ta được số mới gấp 9 lần số yêu cầu tìm

B6.Tìm số gồm 2 chữ số biết rằng nếu ta viết phân phối bên phải số đó mỗi mặt 1 chữ số thì đc số new gấp 87 lần số bắt buộc tìm.

Giúp bản thân nha,xin cảm ơn cùng hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự khôn cùng cần.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
4
0
B1.Tìm một số có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào phía trái số đó, ta được một số trong những gấp 5 lần số đề xuất tìm.B2.Cho 1 số tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đã mang lại để được số mới tất cả 5 chữ số .Lấy số new này phân chia cho số đã mang lại thì được yêu quý là 721 với ko còn dư.B3.Tìm số gồm 2 chữ số. Hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên nên số đó, ta được số mới hơn số buộc phải tìm là 230 1-1 vịB4.Cho 1 số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết chế tạo bên đề xuất số đó 2 chữ số nữa thì s...
Đọc tiếp

B1.Tìm 1 số có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được một trong những gấp 5 lần số đề xuất tìm.

B2.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía trái số đã mang lại để được số mới có 5 chữ số .Lấy số new này chia cho số đã cho thì được mến là 721 cùng ko còn dư.

B3.Tìm số tất cả 2 chữ số. Biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên đề xuất số đó, ta được số mới hơn số yêu cầu tìm là 230 đơn vị

B4.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 2 chữ số.Nếu viết phân phối bên cần số kia 2 chữ số nữa thì số ấy tạo thêm 1998 solo vị.Hãy tìm kiếm số đã đến và cho hiết 2 số cho thấy thêm.

B5.Tìm số bao gồm 3 chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 2 xen giữa chữ số hàng trăm và hàng chục thì ta được số bắt đầu gấp 9 lần số đề xuất tìm

B6.Tìm số có 2 chữ số hiểu được nếu ta viết phân phối bên nên số đó mỗi mặt 1 chữ số thì đc số mới gấp 87 lần số bắt buộc tìm.

Xem thêm: Truyện Tranh Đã Và Đang Đọc Truyện Đại Ca Tuổi Yêu Tập 15 End

Giúp bản thân nha,xin cảm ơn với hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự rất cần.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)