TÌM MỘT SỐ BIẾT RẰNG SỐ ĐÓ

     
Đề kiểm soát học kì 2 môn Toán lớp 3: Một miếng bìa hình vuông vắn có chu vi là 2dm 4cm. Tính diện tích mảnh bìa đó?

*

1.

Bạn đang xem: Tìm một số biết rằng số đó

Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng.

Tính quý giá biểu thức:

a) (left( 890 – 495:5 ight) imes 3 = ldots ?)

A) 237

B) 2373

C) 2473

b) (left( 720 + 198:3 ight) imes 2 = ldots ?)

A) 1572

B) 612

C) 632

c) (426:2 imes 3 = ldots ?)

A) 71

B) 639

C) 649

2. Đánh vết × vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) Tìm một vài biết rằng nếu đem số kia trừ đi 135 rồi nhân cùng với 5 thì được số 325.

125 ☐

200 ☐

215 ☐

b) Tìm một vài biết rằng nếu đem số đó cộng với 415 rồi chia cho 3 thì được số 375.

710 ☐

720 ☐

730 ☐

c) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 204 rồi phân chia cho 4 thì được số 430.

1724 ☐

1824 ☐

1924 ☐

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Một miếng bìa hình vuông có chu vi là 2dm 4cm. Tính diện tích mảnh bìa đó?

30cm2

36cm2

49cm2

4. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng.

Một phép chia tất cả số phân tách là 9, thương là 175, số dư là 7. Tra cứu số bị chia trong phép phân tách đó..

A) 1582

B) 1682

C) 1782

5. Một mảnh bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16cm, chiều rộng lớn 4cm. Tính chu vi miếng bìa hình vuông có diện tích bằng diện tích s mảnh bìa hình chữ nhật trên.

6. cho các chữ số: 0; 1; 3; 4; 5.

a) Viết số lớn nhất có đầy đủ 5 chữ số đã cho.

b) Viết số nhỏ bé nhất bao gồm đủ 5 chữ số sẽ cho.

c) Tính tổng nhì số có 5 chữ số đó.

7. hiện giờ mẹ tròn 28 tuổi, tuổi con bằng (dfrac17) tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ, tuổi nhỏ sau 2 năm nữa?


Quảng cáo


*

1.

Phương pháp giải: 

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc: Tính trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

– Biểu thức chỉ gồm phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia: Tính từ trái lịch sự phải.

– Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia: Tính nhân, phân tách trước; cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)

(eginarraylleft( 890 – 495:5 ight) imes 3\ = left( 890 – 99 ight) imes 3\ = 791 imes 3\ = 2373endarray)

Chọn B

b)

(eginarraylleft( 720 + 198:3 ight) imes 2\ = left( 720 + 66 ight) imes 2\ = 786 imes 2\ = 1572endarray)

Chọn A

c)

(eginarrayl426:2 imes 3\ = 213 imes 3\ = 639endarray)

Chọn B

2.

Phương pháp giải:

– gọi số đề xuất tìm là (x;y;z…) rồi viết biểu thức liên quan.

– tìm yếu tố còn thiếu rồi chọn câu trả lời thích hợp.

Xem thêm: Cơm Niêu Singapore Hai Bà Trưng, Cơm Niêu Singapore Kombo Trần Đại Nghĩa

Cách giải:

a) hotline số đề nghị tìm là (x) ta gồm phép tính:

(eginarrayl(x – 135) imes 5 = 325\,,,,,,, ;;;;;x – 135= 325:5\,,,,,,, ;;;;;x – 135= 65\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;;;x= 65 + 135\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;;;x= 200endarray)

Chọn: 200

b) gọi số buộc phải tìm là (y) ta gồm phép tính:

(eginarrayl(y + 415):3 = 375\,,,,,,,;;;y + 415 = 375 imes 3\,,,,,,,;;;y + 415= 1125\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;y= 1125 – 415\,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;;y= 710endarray)


Quảng cáo


Chọn: 710

c) call số phải tìm là (z) ta bao gồm phép tính:

(eginarrayl(z – 204):4 = 430\,,,,,,, ;;;;z – 204= 430 imes 4\,,,,,,, ;;;;z – 204= 1720\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;; z= 1720 + 204\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;z= 1924endarray)

Chọn: 1924

3.

Phương pháp giải:

– Đổi số liệu đã cho về dạng số có chứa một đơn vị đo.

– tra cứu độ dài cạnh hình vuông bằng phương pháp lấy chu vi hình vuông chia đến 4.

– Diện tích hình vuông bằng độ nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu số đó.

Cách giải:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm

Cạnh mảnh bìa hình vuông là:

(24:4 = 6) (cm)

Diện tích miếng bìa hình vuông vắn là:

(6 imes 6 = 36)(cm2)

Ta có đáp án như bảng sau:

30cm2

S

36cm2

Đ

49cm2

S

 4.

Phương pháp giải:

– hotline số cần tìm là (x) rồi viết biểu thức liên quan.

– vào phép chia bao gồm dư, số bị chia bằng thương nhân cùng với số chia rồi cộng với số dư.

Cách giải:

Gọi số đề nghị tìm là (x) ta có:

(x:9 = 175) (dư (7))

(x= 175 imes 9 + 7)

(x= 1582)

Chọn A.

5.

Phương pháp giải:

– tìm kiếm diện tích hình vuông rồi nhẩm để tìm độ lâu năm cạnh của hình vuông.

– Chu vi hình vuông vắn bằng độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.

Cách giải:

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

(16 imes 4 = 64) (cm2)

Vì diện tích mảnh bìa hình vuông vắn bằng diện tích s mảnh bìa hình chữ nhật nên diện tích s mảnh bìa hình vuông bằng 64 cm2.

Vì (8 imes8=64) bắt buộc cạnh hình vuông bằng (8)cm.

Chu vi mảnh bìa hình vuông vắn là:

(8 imes 4 = 32) (cm)

Đáp số: (32) cm.

6.

Phương pháp giải:

– Số lớn số 1 từ những số đã cho: Viết số có 5 chữ số sao để cho từ hàng vạn về hàng đơn vị thì giá chỉ trị của các chữ số sút dần.

– Số bé xíu nhất từ thời điểm năm chữ số đã cho là số có hàng trăm nghìn là số nhỏ tuổi nhất trong hàng khác 0; hàng trăm bằng 0 và những chữ số ở sản phẩm trăm, chục, đơn vị chức năng thì theo thiết bị tự tăng dần.

– mang hai số vừa tìm được thực hiện nay phép tính cộng.

Cách giải:

a) Số lớn số 1 có đủ 5 chữ số sẽ cho: 54 310.

b) Số bé xíu nhất gồm đủ 5 chữ số vẫn cho: 10 345.

c) Tổng nhị số gồm 5 chữ số đó: (54310 + 10345 = 64655).

7.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Mẹ : 28 tuổi

Con: (dfrac17) tuổi mẹ

Hai năm nữa: chị em ? tuổi; bé ? tuổi.

– tìm kiếm tuổi con bây chừ bằng tuổi mẹ hiện giờ chia đến 7.

Xem thêm: Xem Phim Sự Quyến Rũ Của Người Vợ, Sự Quyến Rũ Của Người Vợ

– tìm kiếm tuổi mẹ và tuổi con sau hai năm bằng cách lấy số tuổi bây chừ của mỗi người cộng thêm 2.