TÌM M ĐỂ HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN R

     

Với phương pháp tìm m để hàm số tiếp tục cực tuyệt Toán học tập lớp 11 với vừa đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài xích tập có lời giải cho tiết để giúp học sinh rứa được cách tìm m nhằm hàm số liên tiếp cực hay.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số liên tục trên r


Cách tra cứu m nhằm hàm số tiếp tục cực hay

A. Phương thức giải và Ví dụ

Ta sử dụng đk để hàm số thường xuyên và điều kiện để phương trình gồm nghiệm để làm các vấn đề dạng này.

- Điệu kiện để hàm số tiếp tục tại x0:

*

- Điều kiện nhằm hàm số thường xuyên trên một tập D là f(x) liên tiếp tại mọi điểm trực thuộc D.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Tivi Sưa Cửa Cuốn Tại Hà Nội 24/24, 10 Địa Chỉ Sửa Cửa Cuốn Uy Tín Tại Hà Nội

- Phương trình f(x) = 0 có tối thiểu một nghiệm trên D nếu như hàm số y = f(x) liên tục trên D và bao gồm hai số a, b trực thuộc D làm sao cho f(a).f(b) i; ai+1) (i = 1,2,…,k) phía bên trong D sao để cho f(ai).f(ai+1) 7+ 3x5- 1 = 0

Hướng dẫn:

Ta có hàm số f(x) = x7+ 3x5- 1 thường xuyên trên R cùng f(0).f(1) = - 3 2sinx + xcosx + 1 = 0

Hướng dẫn:

Ta có hàm số f(x) = x2sinx + xcosx + 1 tiếp tục trên R cùng f(0).f(π) = -π 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 2 ta có

*

⇔ m = 3

Vậy m = 3 là giá bán trị bắt buộc tìm

Bài 5:Xác định a,b để những hàm số sau tiếp tục trên R

*

Hướng dẫn:

Với x ≠ 2 với x ≠ 0 hàm số liên tục.

Để hàm số sẽ cho thường xuyên trên R thì hàm số phải tiếp tục tại x = 2 cùng x = 0

*

Vậy a = 1 và b = -1 thì hàm số liên tục trên R

Bài 6:Xác định a để hàm số

*
liên tục bên trên R.

Xem thêm: Chủ Chương Đường Lối Định Hướng Đổi Mới Giáo Dục Và Đào Tạo, Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

Hướng dẫn:

Hàm số khẳng định trên R

Với x 2 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 2 ta có

*

Hàm số liên tiếp trên R ⇔ hàm số tiếp tục tại x = 2

*

Vậy a = -1, a = 0.5 là mọi giá trị buộc phải tìm.

Bài 7:Cho hàm số f(x) = x3– 1000x2+ 0,01 . Phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng tầm nào trong số khoảng sau đây ?

I. (–1; 0)II. (0; 1)III. (1; 2)

Hướng dẫn:

Ta gồm hàm số y = f(x) = x3– 1000x2+ 0,01 là hàm thường xuyên trên R

f(0) = 0.01 và f(-1) = - 1001 + 0.01 0 ⇒ hàm số liên tục

Với x = 0 ta có

*

Hàm số thường xuyên trên R ⇔ hàm số thường xuyên tại x = 0

*

*

B. Bài tập vận dụng

Bài 1:Cho hàm số:

*

Hàm số đã cho liên tiếp trên R khi và chỉ còn khi:

*

Bài 2:Cho hàm số

*

Giá trị của m để f(x) liên tiếp tại x = 2 là:

*

Bài 3:Cho hàm số:

*

Tìm b nhằm f(x) tiếp tục tại x = 3

A. √3B. - √3C. (2√3)/3D. – (2√3)/3

Bài 4:Cho hàm số:

*

Giá trị làm sao của m nhằm hàm số đã cho tiếp tục tại x = -2?

A. 7

B. -7

C. 5

D. 1

Bài 5:Cho hàm số:

*

Với quý giá nào của a thì hàm số sẽ cho liên tiếp tại x = 2?

A. -2

B. -1

C. 1

D. 3

Bài 6:Tìm xác định đúng vào các khẳng định sau:

I. F(x) liên tiếp trên đoạn và f(a).f(b) > 0 thì tồn tại ít nhất số c ∈ (a;b) sao cho f(c) = 0