Tìm M Để Đồ Thị Hàm Số Có 3 Đường Tiệm Cận

     

Nếu (mathop lim limits_x o - infty y = a) hoặc(mathop lim limits_x o + infty y = a Rightarrow y = a) được call là TCN của vật dụng thị hàm số.

Bạn đang xem: Tìm m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Nếu (mathop lim limits_x o x_0 mkern 1mu y = infty Rightarrow x = x_0) được gọi là TCĐ của vật dụng thị hàm số.


Đáp án A: Đồ thị hàm số chỉ tất cả (1) mặt đường tiệm cận (y = 0).

Đáp án B: Đồ thị hàm số (y = dfracx + 1x^2 - 9) có một TCN là (y = 0) với 2 TCĐ là (x = pm 3) nên có (3) tiệm cận.

Đáp án C: Đồ thị hàm số có (2) tiệm cận là (y = 1,x = 1).

Xem thêm: Các Kiểu Tóc Đẹp Năm 2021 Cho Nữ Thêm Trẻ Trung Dẫn Đầu Xu Hướng Hiện Nay

Đáp án D: 

(mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1sqrt 1 + dfrac4x + dfrac8x^2 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1-xsqrt 1 + dfrac4x + dfrac8x^2 =-1) với (mathop lim limits_x o +infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 = 1)

Đồ thị hàm số chỉ tất cả (2) tiệm cận là (y = pm 1).


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Đường tiệm cận của trang bị thị hàm số và luyện tập Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nếu $mathop lim limits_x o x_0^ + y = + infty $ thì mặt đường thẳng $x = x_0$ là:


Tiệm cận ngang của thứ thị hàm số (y = dfracx - 1 - 3x + 2) là?


Đường trực tiếp $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = fleft( x ight)$ nếu:


Cho hàm số (y = dfracx - 2x + 2) có đồ thị ((C)). Tìm tọa độ giao điểm (I) của hai tuyến phố tiệm cận của thiết bị thị ((C))


Đồ thị hàm số (y = dfracax + b2x + c) tất cả tiệm cận ngang (y = 2) và tiệm cận đứng (x = 1) thì (a + c) bằng


Cho hàm số (y = dfrac2018x - 2) gồm đồ thị (left( H ight).) Số đường tiệm cận của (left( H ight)) là:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ bao gồm bảng trở thành thiên như sau. Xác minh nào dưới đây là đúng?


*

Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 đường tiệm cận?


Số tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số (y = 2x - 1 + sqrt 4x^2 - 4 ) là


Tất cả phương trình tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số $y = dfracsqrt x^2 + x + 1 2x + 3$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracxsqrt x^2 - 1 $ tất cả bao nhiêu con đường tiệm cận ngang:


Phương trình đường tiệm cận đứng của vật thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 4x^2 - 16$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracx - 3x^2 + x - 2$ bao gồm bao nhiêu mặt đường tiệm cận đứng?


Số mặt đường tiệm cận của thứ thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Cho hàm số $y = dfrac3x1 + 2x$. Xác minh nào sau đấy là khẳng định đúng?


Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số nào dưới đây nằm trê tuyến phố thẳng $d:y = x$?


Phương trình con đường tiệm cận xiên của đồ dùng thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 1x + 1$ là:


Đồ thị hàm số (y = sqrt 4x^2 + 4x + 3 - sqrt 4x^2 + 1 ) gồm bao nhiêu con đường tiệm cận ngang?


Cho hàm số $y = dfrac2mx + mx - 1left( C ight).$. Với mức giá trị như thế nào của $m left(m e0 ight)$ thì đường tiệm cận đứng, con đường tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số với hai trục tọa độ tạo nên thành một hình chữ nhật có diện tích s bằng $8$?


Cho hàm số $y = dfracx - 2x^2 - 2x + mleft( C ight).$ tất cả các quý giá của m để (C) tất cả 3 con đường tiệm cận là:


Cho hàm số $y = dfrac2x^2 - 3x + mx - m$ . Để trang bị thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng thì các giá trị của tham số $m$ là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) vừa lòng (mathop lim limits_x o - infty fleft( x ight) = - 1) với (mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight) = m.) gồm bao nhiêu giá trị thực của tham số (m) để đồ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) + 2) gồm duy nhất một tiệm cận ngang.


Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracax + 1bx + c,,,left( a,b,c in mathbbR ight)) gồm bảng đổi mới thiên như sau:

*

Trong những số (a,,,b) với (c) bao gồm bao nhiêu số dương ?


Số đường tiệm cận của vật thị hàm số (y = dfracx - 2sqrt x^2 - 4 ) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) tất cả bảng đổi thay thiên như sau:

*

Tổng số con đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) - 1) là


Cho hàm số (f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) có đồ thị như mẫu vẽ bên.

Xem thêm: Thực Hành Về Sử Dụng Một Số Kiểu Câu Trong Văn Bản Violet, Giáo Án Môn Ngữ Văn 11

*

Hỏi đồ vật thị hàm số (g(x) = dfrac(x^2 - 3x + 2)sqrt x - 1 xleft< f^2(x) - f(x) ight>) tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?


Cho hàm số $y = dfracax^2 + 3ax + 2a + 1x + 2$. Chọn tóm lại đúng:


Biết thiết bị thị hàm số (y = 2x + sqrt ax^2 + bx + 4 ) tất cả tiệm cận ngang (y = - 1). Quý giá (2a - b^3) bằng


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.