TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA CHÚNG LẦN LƯỢT LÀ

     

Cùng top lời giải tìm hiểu kiến thức về việc tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu nhé

Phương pháp tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu

- bước 1 : xác định tổng và hiệu.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là

-Bước 2 : Đại lượng làm sao là số bé – Đại lượng như thế nào là số lớn.

-Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách giải:

Cách 1:Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Số béo = Số nhỏ bé + Hiệu

(Tổng – số bé)

Cách 2:Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé nhỏ = Số phệ – Hiệu

(Tổng – Số lớn)

Sơ đồ vật tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu

Bài tập

Bài 1.Tìm nhị số bao gồm tổng bởi 94 với hiệu bởi 12.

Xem thêm: Voluntary Service Overseas: Vso International), Voluntary Service Overseas: Vso

Bài giải:

Hai lần số nhỏ bé là:

94 – 12 = 82

Số nhỏ xíu là:

82 : 2 = 41

Số lớn là:

41 + 12 = 53

Đáp số: 41; 53

Bài 2.An với Bình tất cả 70 viên bi, biết rằng nếu Bình tất cả thêm 16 viên bi thì cặp đôi có số bi bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi bạn có từng nào bi?

Bài giải:

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3.Một xí nghiệp sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 người công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4.Tim nhị số gồm hiệu bởi 47, biết rằng nếu rước số trước tiên cộng số trang bị hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 9 ( Có Đáp Án), Top 100 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2021


Bài giải:

Theo đề bài ta có:

Số thứ nhất + Số thứ hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số bắt buộc tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn buộc phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé nhỏ cần search bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số:186, 139

Bài 5.Một miếng đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số:620m2

Bài 6: tìm 2 số biết tổng với hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a- 24 cùng 6; b - 60 và 12; c - 325 với 99

Bài giải:

a, Số bự là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé nhỏ là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số khủng là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số nhỏ bé là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 cùng 36

c, Số phệ là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 với 212

Bài 7:Trường Tiểu học Kim Đồng có toàn bộ 1286 học sinh, biết số học viên nam nhiều hơn số học sinh nữ là 48 bạn. Tính số học viên nam, số học sinh nữ của trường ?

Bài giải:

Sơ đồ:

Số học sinh nam của ngôi trường là:

(1286 + 48) : 2 = 667 (học sinh)

Số học viên nữ của trường là:

1286 – 667 = 619 (học sinh)

Đáp số: nam: 667 học sinh, nữ: 619 học sinh

Bài 8:Một hình chữ nhật gồm hiệu nhị cạnh liên tục là 24 centimet và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã đến ?

Bài giải:


Sơ đồ:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(24 + 92) : 2 = 58 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

92 – 58 = 34 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

58 x 34 = 1972 (cm2)

Đáp số: 1972 cm2

Bài 9:Tìmhaisốbiếttổngcủahaisốbằng42,hiệucủahaisốbằng10 ?

Bài giải:

Số khủng là:

(42 + 10) : 2 = 26

Số nhỏ bé là:

42 – 26 = 16

Đáp số: 16 và 26


Câu 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm nhị số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 với 6

b) 60 và 12;

c) 325 và 99

a) Số bự là: (24 + 6) : 2 = 15

Số bé là: 24 - 15 = 9

b) Số nhỏ nhắn là: (60 + 12) : 2 = 24

Số khủng là: 24 + 12 = 36

c) Số béo là: ( 325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ nhắn là: 325 - 212 =113

Từ khóa tìm kiếm kiếm Google: chỉ dẫn câu 1, giải pháp làm câu 1, khuyên bảo câu 1 bài luyện tập tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu


Bài 1. Tìm nhị số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là. Bài xích 1, bài xích 2, bài bác 3, bài xích 4, bài xích 5 tiết 38 trang 48 sgk Toán 4 – rèn luyện trang 48 SGK Toán lớp 4

Bài 1. Tìm nhị số biết tổng cùng hiệu của bọn chúng lần lượt là:

a) (24) và (6)

b) (60) với (12);

c) (325) với (99)

Bài 2 Tuổi chị và tuổi em cùng lại được (36). Em hèn chị (8) tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 3. Một thư viện trường học cho học viên mượn (65) quyển sách có hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế nữa sách tham khảo thêm là (17) quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại từng nào quyển sách?

Bài 4. Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng đầu tiên làm được thấp hơn phân xưởng đồ vật hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được từng nào sản phẩm?

Bài 5 Thu hoạch từ hai thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thế ở thửa ruộng sản phẩm hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch sống mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?


*

Bài 1

a) call số lớn bắt buộc tìm là (a) số bé phải tìm kiếm là (b)

Theo đầu bài tổng nhì số bởi (24) yêu cầu ta có:

(a+b=24) (1)

Hiệu hai số bởi (6) cần ta có: (a-b=6) (2)

(1)+(2) ta được: (a+b+a-b=24+6)

Do đó: (2a=30)

(a=30:2=15)

Vậy số to là: (15)

Số bé nhỏ là: (24 – 15 = 9)

b)

Gọi số lớn đề nghị tìm là (a) số bé nhỏ phải tìm kiếm là (b)

Theo đầu bài bác tổng hai số bởi (24) bắt buộc ta có:


(a+b=60) (1)

Hiệu nhì số bởi (6) phải ta có: (a-b=12) (2)

(1)+(2) ta được: (a+b+a-b=60+12)

Do đó: (2a=72)

(a=72:2=36)

Vậy số phệ là: (36)

Số nhỏ bé là: (60 – 36 = 24)

c)

Gọi số lớn phải tìm là (a) số nhỏ nhắn phải tra cứu là (b)

Theo đầu bài bác tổng nhì số bằng (24) nên ta có:

(a+b=325) (1)

Hiệu hai số bởi (6) phải ta có: (a-b=99) (2)

(1)+(2) ta được: (a+b+a-b=325+99)

Do đó: (2a=424)

(a=424:2=212)

Vậy số phệ là: (212)

Quảng cáo

Số nhỏ xíu là: (325- 212 = 113)

Bài 2


*

Hai lần tuổi em là: (36 – 8 = 28) (tuổi)

Tuổi em là: (28 : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi, em (14) tuổi

Bài 3

Hai lần số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

(65 + 17 = 82) (quyển)

Số sách giáo khoa thư viện cho học viên mượn là:

(82 : 2 = 41) (quyển)

Số sách bài viết liên quan thư viện cho học viên mượn là:

(41 – 17 = 24) (quyển)

Đáp số: (41) quyển sách giáo khoa

(24) quyển sách hiểu thêm

Bài 4

Hai lần số thành phầm do phân xưởng trước tiên làm được là:

(1200 – 120 = 1080) (sản phẩm)

Số sản phẩm do xưởng đầu tiên được là:

(1080 : 2 = 540) (sản phẩm)

Số thành phầm do xưởng đồ vật hai được là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: xưởng thứ nhất là (540) sản phẩm, xưởng đồ vật hai là: (660) sản phẩm

Bài 5

(5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Hai lần số tấn thóc thu hoạch sống thửa ruộng thứ nhất là:

(52 + 8 = 60) (tạ)

Số thóc thu hoạch làm việc thửa ruộng đầu tiên là:

(60 : 2 = 30) (tạ) = (3000kg)

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng đồ vật hai là:

(30 – 8 = 22) (tạ) = (2200 kg)

Đáp số: (3000kg) thóc

(2200 kg) thóc


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Tìm nhị số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là 325 với 99 nhị số sẽ là báo nhiều