Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren

     

Cứ 49,125 gam cao su đặc buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ thành phần số đôi mắt xích stiren với butađien trong loại cao su thiên nhiên trên tương ứng là

A. 1 : 2 B. 2 : 3. C. 2 : 1. D. 1 : 3. Đáp án đúng: C

Bạn đã xem: tỉ lệ thành phần số đôi mắt xích stiren và butađien vào loại cao su đặc trên khớp ứng là?

Cao su buna-S bao gồm dạng (left( C_4H_6 ight)_aleft( C_8H_8 ight)_b.)

(49,125gamleft( C_4H_6 ight)_aleft( C_8H_8 ight)_b + 0,1875molBr_2) 

(eginarrayl n_left( – C_4H_6 – ight) = n_Br_2 = 0,1875mol o m_left( – C_8H_8 – ight) = 49,125 – m_left( – C_4H_6 – ight) = 49,125 – 0,1875 imes 54 = 39\ o n_left( – C_8H_8 – ight) = 39:104 = 0,375mol o b:a = 0,375:0,1875 = 2:1 endarray) 

Đáp án chính xác là đáp án C.

Bạn đang xem: Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren


Đăng bởi: nangngucnoisoi.vn

Chuyên mục: thắc mắc Trắc nghiệm

Tag: tỉ lệ thành phần số mắt xích stiren cùng butađien vào loại cao su đặc trên tương xứng là?


*
nangngucnoisoi.vn Send an e-mail Tháng tư 12, 2022
0 1 phút phát âm
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger share via thư điện tử Print
*

nangngucnoisoi.vn


Bài viết gần đây


Cho các kim các loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm trong hàng là 


Tháng Bảy 1, 2022

Big Brothers is a voluntary…………………for the boys who no longer have fathers.


Tháng Bảy 1, 2022

Cuộc cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra thời gian nào? 


Tháng Bảy 1, 2022

Một tia sáng được chiếu từ môi trường 1 sang môi trường xung quanh 2 bên dưới góc tới i và góc khúc xạ r.

Xem thêm: Bánh Tráng Tây Ninh - Bánh Tráng Muối Ớt Tây Ninh Tại Sài Gòn


Tháng Bảy 1, 2022

Tinh thần dữ thế chủ động đối phó cùng với quân Tống của nhà Lý biểu đạt rõ trong nhà trương


Tháng Bảy 1, 2022

Dạng địa hình chủ yếu của khu vục tây nam Á


Tháng Bảy 1, 2022

Our team won the trò chơi because we played very_____


Tháng Sáu 30, 2022

I like hot weather but Ann________.


Tháng Sáu 30, 2022

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chuẩn y này cho lần comment kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Ở Người Gen Quy Định Nhóm Máu Có 3 Alen, Ở Người, Gen Quy Định Nhóm Máu Có 3 Alen


Check Also
Close
Chuyên mục
Bài viết nổi bật
Bài viết bắt đầu nhất
gmail.com


Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
tìm kiếm kiếm cho:
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Recent Posts


Recent Comments


Không có comment nào nhằm hiển thị.
Close
kết quả tìm kiếm mang đến
Close
Log In
Forget?
Remember me Log In

Don't have an account?