TỈ KHỐI HƠI SO VỚI H2

     

Khi học về đặc điểm của một hóa học khí nào đó, câu hỏi được đặt ra là làm rứa nào để biết được chất khí đó nặng hay nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi so với h2


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? công thức tỉ khối của chất khí như vậy nào? làm thế nào tính được tỉ khối của khí, tất cả hổn hợp khí so với Hidro (H2) giỏi so cùng với Oxi (O2), Heli (He) với không khí, toàn bộ sẽ được câu trả lời qua nội dung bài viết này.


I. Tỉ khối của chất khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của hóa học khí: 

- Tỉ khối là tư tưởng chỉ áp dụng cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với trọng lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

- trong đó: 

*
: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: khối lượng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của hóa học khí A so với hóa học khí B xem hóa học A nặng trĩu hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với trọng lượng mol của khí B.

 - phương pháp tính tỉ khối của khí A so với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí B so với khí A:

 - phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong không gian là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, mặc dù nhiên, để dễ dàng và đơn giản ta xem đựng 80% khí nito và 20% khí oxi. Trọng lượng mol của không gian (tức là 1 trong những mol ko khí) được xem bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để tìm hiểu khí A nặng hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với trọng lượng mol của không khí (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro nhẹ hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với ko khí:

*

⇒ Vậy khí hidro nhẹ nhàng hơn không khí 0,069 lần (hay không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của hóa học khí

1. Cách tính tỉ khối đối với Hidro (H2).

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Phong Trào Vô Sản Hóa Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối đối với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A đối với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối so với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với ko khí.

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài xích tập vận dụng cách tính tỉ khối của chất khí

* bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có đầy đủ khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy mang lại biết:

a) Những khí làm sao nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí làm sao nặng hơn hay khối lượng nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

* bài bác 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm khối lượng mol của không ít khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu đầy đủ khí nào vào bình (từ hầu hết thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Xem thêm: Lý Thuyết Tiếng Việt 5: Kể Chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng, Kể Chuyện Ông Nguyễn Đăng Khoa (3 Mẫu)

Giải thích bài toán làm này?


Hy vọng với nội dung bài viết về tỉ khối khí, công thức và cách tính tỉ khối của hóa học khí, các thành phần hỗn hợp khí đối với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho các em. Những góp ý và thắc mắc các em vui mừng để lại bình công cụ dưới bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.