TỈ KHỐI HƠI CỦA HỖN HỢP KHÍ SO VỚI HIDRO

     

Khi học về tính chất của một hóa học khí nào đó, câu hỏi được đưa ra là làm cầm cố nào để hiểu rằng chất khí kia nặng hay nhẹ nhàng hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với hidro


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? phương pháp tỉ khối của chất khí như vậy nào? làm thế nào tính được tỉ khối của khí, các thành phần hỗn hợp khí đối với Hidro (H2) tốt so cùng với Oxi (O2), Heli (He) và không khí, tất cả sẽ được lời giải qua nội dung bài viết này.


Bạn đang xem: Tỉ khối là gì, cách làm và cách tính tỉ khối của chất khí, các thành phần hỗn hợp khí – hoá 8 bài 20

– Tỉ khối là quan niệm chỉ thực hiện cho chất khí.

– Để biết khí A nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của chất khí:  

– vào đó: 

*
: tỉ khối của khí A so với khí B

 MA: cân nặng mol của khí A

 MB: trọng lượng mol của khí B

– Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem hóa học A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn chất B từng nào lần.

II. Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 – bí quyết tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng hay nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B so với khí A:

 – công thức tính tỉ khối của khí B đối với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

– Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng rộng khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn không khí?

• Thực tế, trong bầu không khí là tất cả hổn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để đơn giản ta xem chứa 80% khí nito với 20% khí oxi. Khối lượng mol của không gian (tức là một trong những mol không khí) được tính bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để biết khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh cân nặng mol của khí A với cân nặng mol của không gian (=29g/mol)

 – Công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro nhẹ hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

– Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với ko khí:

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay bầu không khí nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của hóa học khí

1. Cách tính tỉ khối đối với Hidro (H2).

– Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối đối với Heli (He).

– Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2).

– Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với không khí.

Xem thêm: Sưu Tầm Và Chép Ra Giấy Một Số Đoạn Văn Xuôi Biểu Cảm Hay, Một Số Đoạn Văn Xuôi Biểu Cảm Hay

– Tỉ khối của khí A so với ko khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của hỗn hợp khí

– Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài xích tập áp dụng cách tính tỉ khối của hóa học khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có phần nhiều khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí như thế nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí nào nặng rộng hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

* lời giải bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là vơi nhất mH2= 2g bởi vậy tất cả các khí hầu hết nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng rộng không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO nhẹ nhàng hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm cân nặng mol của rất nhiều khí:

a) Có tỉ khối so với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối so với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải mã bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

– cân nặng mol của rất nhiều khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu đa số khí nào vào trong bình (từ hầu hết thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích câu hỏi làm này?

* giải mã bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

– Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với ko khí, ta có:

 

 

 

 

a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được hồ hết khí gồm tỉ khối đối với không khí to hơn 1

– Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

– Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình phía xuống đất) thu được phần lớn khí sót lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ tuổi hơn 1:

– Khí hiđro nhẹ nhàng hơn không khí và bằng 0,07 lần ko khí

– Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bởi 0,55 lần không khí.

Xem thêm: Tã¬M HiểU TruyềN ThốNg Giữ Næ°Á»›C: 14 Vị Anh Hã¹Ng Dã¢N TộC Tiãªu BiểU Trong LịCh Sá»­ ViệT Nam

Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của hóa học khí, hỗn hợp khí so với Oxi, Hidro ở trên giúp ích cho những em. đầy đủ góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình qui định dưới bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.