THỦY PHÂN HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP GỒM PEPTIT X VÀ PEPTIT Y

     
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp gồm peptit x và peptit y bằng dung dịch naoh, chiếm được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm những muối natri của gly, ala và val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x, y sống trên đề xuất 107,52 lít khí o2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam h2o. Quý giá của m là A. 102,4. B.97,0. C.92,5. ...

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit x và peptit y


thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp có peptit x với peptit y bởi dung dịch naoh, nhận được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của gly, ala với val. Phương diện khác, để đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp x, y sinh hoạt trên cần 107,52 lít khí o2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam h2o. Quý hiếm của m là

A. 102,4.

B.97,0.

C.92,5.

D.107,8.


*

*

Thủy phân trọn vẹn m gam lếu hợp bao gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH, nhận được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala với Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở trên phải 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là A. 102,4 B. 97,0 C. 92,5 D....

Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH, chiếm được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X, Y sinh sống trên nên 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý giá của m là

A. 102,4

B. 97,0

C. 92,5

D. 107,8


Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp bao gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH thu được 151,2 gam tất cả hổn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y sống trên yêu cầu 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là A. 102,4 B. 97,0 C. 92,5 D....

Thủy phân hoàn toàn m gam lếu hợp tất cả peptit X cùng peptit Y bằng dung dịch NaOH thu được 151,2 gam tất cả hổn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala và Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X, Y ngơi nghỉ trên đề nghị 107,52 lít khí O2 (đktc) với thu được 64,8 gam H2O. Cực hiếm của m là

A. 102,4

B. 97,0

C. 92,5

D. 107,8


Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp có peptit X với peptit Y bởi dung dịch NaOH, chiếm được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala với Val. Khía cạnh khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y ở trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là A. 102,4 B. 97,0 C. 92,5 D....

Thủy phân hoàn toàn m gam láo hợp gồm peptit X và peptit Y bởi dung dịch NaOH, nhận được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala cùng Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X, Y sinh hoạt trên bắt buộc 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là

A. 102,4

B. 97,0

C. 92,5

D. 107,8


Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp tất cả peptit X và peptit Y bởi dung dịch NaOH chiếm được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala với Val. Khía cạnh khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y nghỉ ngơi trên đề nghị 107,52 lít khí O2 (đktc) với thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là A. 102,4. B. 99,76. C. 104,28. D....

Thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp có peptit X với peptit Y bằng dung dịch NaOH nhận được 151,2 gam hỗn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala cùng Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X, Y làm việc trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là

A. 102,4.

B. 99,76.

C. 104,28.

D.

Xem thêm: Những Bài Toán Tiếng Anh Lớp 4 Chọn Lọc, Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4

97,6.


Thủy phân trọn vẹn m gam lếu hợp tất cả peptit X và peptit Y bằng dung dịch NaOH thu được 151,2 gam tất cả hổn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala và Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X, Y làm việc trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) với thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là A. 102,4 B. 99,76 C. 104,28 D....

Thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp bao gồm peptit X và peptit Y bởi dung dịch NaOH thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X, Y nghỉ ngơi trên đề xuất 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là

A. 102,4

B. 99,76

C. 104,28

D. 97,6


Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp có peptit X với peptit Y bởi dung dịch NaOH, thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala cùng Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X, Y sống trên yêu cầu 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Quý giá của m là A. 102,4 B. 97,0 C. 92,5. D....

Thủy phân hoàn toàn m gam láo lếu hợp tất cả peptit X cùng peptit Y bằng dung dịch NaOH, thu được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm những muối natri của Gly, Ala cùng Val. Phương diện khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X, Y nghỉ ngơi trên đề nghị 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Quý giá của m là

A. 102,4

B. 97,0

C. 92,5.

D. 107,8


Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp bao gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH, chiếm được 151,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala cùng Val. Phương diện khác, nhằm đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y ngơi nghỉ trên buộc phải 107,52 lít khí O2 (đktc), chiếm được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là A. 107,8 B. 92,5 C. 102,4 D....

Thủy phân trọn vẹn m gam lếu láo hợp bao gồm peptit X cùng peptit Y bởi dung dịch NaOH, thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala cùng Val. Khía cạnh khác, nhằm đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y sống trên bắt buộc 107,52 lít khí O2 (đktc), thu được 64,8 gam H2O. Quý hiếm của m là

A. 107,8

B. 92,5

C. 102,4

D. 97,0


Thủy phân trọn vẹn m gam lếu hợp tất cả peptit X với peptit Y (đều mạch hở) bởi dung dịch NaOH đầy đủ thu được 151,2 gam hỗn hợp A gồm những muối natri của Gly, Ala với Val. Phương diện khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y ngơi nghỉ trên bắt buộc 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Tổng số mol của 3 muối trong tất cả hổn hợp A gần nhất ? A. 1,5 B.1,2 C.0,5 ...

Thủy phân hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả peptit X với peptit Y (đều mạch hở) bởi dung dịch NaOH vừa đủ thu được 151,2 gam hỗn hợp A gồm những muối natri của Gly, Ala với Val. Phương diện khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y nghỉ ngơi trên đề xuất 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O. Tổng cộng mol của 3 muối bột trong các thành phần hỗn hợp A sớm nhất ?

A. 1,5

B.1,2

C.0,5

D.2,1


Thủy phân trọn vẹn m gam hỗn hợp có peptit X với peptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch NaOH hoàn toản thu được 151,2 gam hỗn hợp A gồm những muối natri của Gly, Ala và Val. Khía cạnh khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ngơi nghỉ trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) cùng thu được 64,8 gam H2O.Tổng số mol của 3 muối trong hỗn hợp A gần nhất A. 1,5. B.1,2. C.0,5....

Thủy phân trọn vẹn m gam lếu hợp có peptit X với peptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch NaOH đầy đủ thu được 151,2 gam tất cả hổn hợp A gồm những muối natri của Gly, Ala cùng Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X, Y làm việc trên yêu cầu 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O.Tổng số mol của 3 muối hạt trong tất cả hổn hợp A ngay sát nhất

A. 1,5.

B.1,2.

C.0,5.

D.

Xem thêm: Bí Quyết Cách Triệt Ria Mép Tại Nhà Hiệu Quả, Các Mẹo Tẩy Ria Mép Tại Nhà Hiệu Quả

2,1.


Quy đổi X, Y thành:

C2H3ON: a

CH:b

H2O:c

=> Thủy phân lếu láo hợp buộc phải nNaOH = a và xuất hiện nH2O =c.

Bảo toàn khối lượng:

m muối = 57a + 14b + 18c + 40a - 18c = 151,2 (1)

C2H3ON + 2/2502 —> 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

CH2 + 1,502 —> CO2 + H2O

=> nO2 = 2,25a + 1,5b = 4,8 (2)

nH2O = 1,5a + b +c = 3,6 (3)

Giải hệ (1)(2)3):

a=1,4

b=1,1

c=0,4

=>m=102,4

Do đốt muối bột cũng tiêu tốn lượng O2 y hệt như đốt các thành phần hỗn hợp peptit nên có thể giải như Câu 33 cùng chăm đề này hoặc giải theo 2 cách khác

Đáp án A


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên