THỰC HIỆN PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM

     

Thực hiện nay phản ứng nhiệt nhôm lếu láo hợp gồm Al và m gam hai oxit fe trong khí trơ thu được hỗn hợp chất rắn X. Mang đến X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, chất không tung Z với 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Mang lại Z tan không còn vào hỗn hợp H2SO4, chiếm được dung dịch cất 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m sớm nhất với:


Nhiệt nhôm lếu láo hợp bao gồm Al và m gam nhì oxit sắt thu được tất cả hổn hợp X.

Bạn đang xem: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm

X + NaOH dư → hỗn hợp Y + chất không tung Z + 0,03 mol H2.

CO2 + hỗn hợp Y → 0,1 mol Al(OH)3

Z + H2SO4 → 15,6 gam muối bột Fe2(SO4)3 với FeSO4 + 0,11 mol SO2

Từ số mol H­2 tính được số mol Al làm phản ứng cùng số mol Al2O3 tạo thành, từ kia tính được số mol O vào oxit sắt.

Đặt nFe2(SO4)3 = x mol cùng nFeSO4 = y mol

Dùng bảo toàn cân nặng và bảo toàn electron nhằm tìm số mol Fe2(SO4)3 với số mol FeSO4.→ nFe

Vậy moxit fe  = mFe + mO


Nhiệt nhôm láo lếu hợp tất cả Al và m gam nhị oxit fe thu được hỗn hợp X.

Xem thêm: 11 Bài Hát Thiếu Nhi Đặc Sắc, Giúp Các Bé Vui Tươi Khi Đến Trường

X + NaOH dư → hỗn hợp Y + hóa học không tung Z + 0,03 mol H2.

CO2 + hỗn hợp Y → 0,1 mol Al(OH)3

Z + H2SO4 → 15,6 gam muối Fe2(SO4)3 với FeSO4 + 0,11 mol SO2

Ta có: nH2 = 0,03 mol → nAl dư = 0,02 mol → nAl bội phản ứng = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol

→ nAl2O3 tạo thành  = 0,04 mol → nO vào oxit fe = 0,04.3 = 0,12 mol

Đặt nFe2(SO4)3 = x mol với nFeSO4 = y mol

Ta có hệ phương trình 400x + 152y = 15,6 gam cùng 6x + 2y = 0,11.2

Giải hệ trên ta được x = 0,02 cùng y = 0,05 → nFe = 0,02.2 + 0,05 = 0,09 mol

Vậy moxit fe  = mFe + mO = 0,09.56 + 0,12.16 = 6,96 (gam)

Vậy quý hiếm m sát nhất với mức giá trị 6,95 gam


Đáp án đề xuất chọn là: d


...

Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài tập oxi - sulfur hay và cực nhọc (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bao gồm 0,12 mol FeS2 cùng a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được hỗn hợp X (chỉ cất 2 muối bột sunfat) với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch X chức năng với dung dịch BaCl2 dư nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Hỗn thích hợp X gồm O2 và O3 tất cả tỉ khối so với H2 là x. Để đốt cháy hoàn toàn 1 lít tất cả hổn hợp Y có CO cùng H2 bắt buộc 0,4 lít tất cả hổn hợp X. Biết các thể tích khí đo sống cùng đk nhiệt độ, áp suất. Quý giá của x là:


Nung một tất cả hổn hợp rắn gồm a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 trong bình kín chứa bầu không khí dư. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, gửi bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước và sau phản bội ứng bởi nhau, mối tương tác giữa a và b là (biết sau những phản ứng, lưu lại huỳnh ở tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Hòa tan không còn m gam FeS bởi một lượng về tối thiểu dung dịch HNO3 (dung dịch X), thu được dung dịch Y cùng khí NO. Hỗn hợp Y hòa tan buổi tối đa 3,84 gam Cu. Biết vào các quy trình trên, thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 phần đa là NO. Số mol HNO3 trong X là


Trong một bình bí mật dung tích V lít không đổi có chứa 1,3a mol O2 cùng 2,5a mol SO2 làm việc 100oC, 2 atm (có mặt xúc tác V2O5), nung lạnh bình một thời gian sau đó chuyển bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc chính là p, công suất phản ứng là h. Biểu thức tương tác giữa h và phường là


Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y với dung dịch Z tất cả nồng độ 36%. Tỉ khối của Y đối với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu, CuS, FeS, FeS2, FeCu2S2, S thì nên cần 2,52 lít O2 với thấy thoát ra 1,568 lít SO2. Khía cạnh khác cho 6,48 gam X tính năng với HNO3 đặc, rét dư nhận được V lít NO2 (là thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch A. Mang lại dung dịch A tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết thể tích các khí gần như đo ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V với m là:


Cho 16,36 gam một oleum H2SO4.nSO3 vào nước dư thu được dung dịch H2SO4. Lấy toàn cục dung dịch vừa thu được cho tính năng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M chiếm được m gam kết tủa. Để th-nc lượng axit dư cần 50 ml dung dịch KOH 2M. Khẳng định công thức oleum


Hòa tan 6,76 gam một loại oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4. Mang 100 ml hỗn hợp H2SO4 sống trên trung hòa - nhân chính vừa hết 160 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Mặt khác, người ta đem m gam oleum trên pha vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 40% (d = 1,3 g/ml) chiếm được oleum mới tất cả hàm lượng SO3 là 10%. Cực hiếm của m sớm nhất với


Hỗn thích hợp X bao gồm Fe2O3, FeS2, Fe(OH)2 cùng CuO. Cho m gam X vào bình kím đựng 1,875 mol khí O2 dư rồi nung lạnh bình cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Ngưng tụ toàn thể hơi nước thì thấy áp suất trong bình bớt 10% so với trước lúc nung. Phương diện khác, mang đến m gam X vào dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư thì thu được 35,28 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất của S+6) cùng dung dịch Y chứa 332/155 gam muối. Biết trong X, oxi chiếm phần 20,645% về khối lượng. Giá trị của m ngay sát nhất với giá trị làm sao sau đây?


Một dung dịch cất 3,82 gam tất cả hổn hợp 2 muối sunfat của sắt kẽm kim loại kiềm và kim loại hoá trị 2, biết trọng lượng nguyên tử của sắt kẽm kim loại hoá trị 2 hơn sắt kẽm kim loại kiềm là 1u. Sản xuất dung dịch một lượng BaCl2 hoàn toản thì thu được 6,99 gam kết tủa, lúc cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Hai sắt kẽm kim loại và quý hiếm m là:


Thực hiện tại phản ứng nhiệt nhôm láo lếu hợp tất cả Al với m gam hai oxit fe trong khí hiếm thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Mang lại X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Y, hóa học không rã Z với 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, nhận được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, nhận được dung dịch cất 15,6 gam muối hạt sunfat cùng 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m sớm nhất với:


Thổi một luồng khí co qua các thành phần hỗn hợp Fe cùng Fe2O3 nung lạnh thu được chất khí B và tất cả hổn hợp D bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho B lội qua hỗn hợp nước vôi vào dư thấy chế tác 6 gam kết tủa. Phối hợp D bởi H2SO4 đặc, lạnh dư thấy tạo nên 0,18 mol SO2 và dung dịch E. Cô cạn hỗn hợp E nhận được 24 gam muối bột khan. Tính thành phần phần trăm của fe trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe cùng Fe3O4 tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, chiếm được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử độc nhất vô nhị của S +6) và còn 7m/50 gam sắt kẽm kim loại không tan. Cho toàn thể lượng sắt kẽm kim loại không tan chức năng hết với dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng đề xuất phản ứng) được hỗn hợp A. Hỗn hợp A công dụng hết với hỗn hợp chứa về tối đa 0,064 mol KMnO4 nấu nóng (đã axit hóa bởi H2SO4 dư).

Xem thêm: Thvl - Pops Tv Vietnam

Giá trị của m và thành phần % trọng lượng của Fe3O4 trong tất cả hổn hợp X?


Hoà tan trọn vẹn 10 gam lếu láo hợp tất cả Mg và Cu bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư nhận được V lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, đktc) với dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X chiếm được 34 gam muối bột khan. Dẫn tổng thể lượng SO2 ở trên vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của V với m theo lần lượt là


Đem nung tất cả hổn hợp G, tất cả hai kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong ko khí một thời gian, nhận được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp H, bao gồm hai sắt kẽm kim loại trên với hỗn hợp các oxit của chúng. Đem kết hợp hết lượng các thành phần hỗn hợp H trên bởi dung dịch H2SO4 đậm quánh thu được 0,3 mol SO2. Trị số của x là


X là hỗn hợp rắn bao gồm Mg, NaNO3 cùng FeO (trong đó oxi chiếm phần 26,4% về khối lượng). Kết hợp hết m gam X trong 2107 gam hỗn hợp H2SO4 loãng, độ đậm đặc 10% thu được hỗn hợp Y chỉ đựng muối sunfat th-nc và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp NO, H­2 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 6,6. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng được rắn khan Z với 1922,4 gam H2O. Phần trăm cân nặng FeO trong X gần nhất với giá trị nào độc nhất vô nhị dưới đây?


Nung 20 gam hỗn hợp X tất cả Mg, Al, MgO, Mg(OH)2, Al2O3, Al(OH)3 trong điều kiện không tồn tại không khí cho đến khi phản ứng xảy xa trọn vẹn thu được 16,04 gam hóa học rắn (biết chỉ xảy ra phản ứng nhiệt phân hiđroxit kim loại). Mặt khác cho trăng tròn gam các thành phần hỗn hợp X trên công dụng vừa đủ với 470 ml hỗn hợp H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch Y và 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y được m gam muối khan. Quý giá của m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.