THỰC HIỆN PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM HỖN HỢP AL VÀ FE2O3

     Bạn đang xem: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp al và fe2o3

Cho dung dịch tất cả hổn hợp FeCl2và FeCl3tác dụng với dung dịch NaOH dư, chiếm được kết tủa X. Nung X trong không gian đến cân nặng không đổi, thu được chất rắn Y. Yếu tố của Y


Đốt nóng sợi dây đồng kim loại đã cuộn thành lốc xoáy trên ngọn lửa đèn cồn cho đến lúc ngọn lửa không còn màu xanh, sau đó nhúng nhanh vào etanol đựng trong ống nghiệm. Màu black của dây đồng từ bỏ từ gửi sang đỏ. Vạc biểu làm sao sau đó là đúng?


Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam tất cả hổn hợp vào 100 gam dung dịch bao gồm

thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và tất cả hổn hợp khí Y (trong kia H2chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được hỗn hợp chỉ đựng một chất tan với kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến cân nặng không thay đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ tỷ lệ của FeSO4trong X gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) công dụng với dung dịch cất 0,7 mol HNO3. Sau thời điểm các bội nghịch ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam chất rắn X, dung dịch Y (không đựng muối amoni) với 0,3 mol các thành phần hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO. Xác suất thể tích của NO2 vào Z có mức giá trị ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?


Để so sánh định tính các nguyên tố vào hợp chất hữu cơ, bạn ta triển khai một thể nghiệm được bộc lộ như hình vẽ:

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?
Xem thêm: 20 Nhà Hàng Quán Chả Cá Lã Vọng Phố Cổ, Gánh Phố Cổ

Cho m gam bột sắt vào 200ml dung dịch chứa hai muối hạt AgNO30,15M và Cu(NO3)20,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là


Cho m gam bột fe vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp X chứa

. Khuấy đều cho đến khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,75m gam chất rắn, khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) với dung dịch Y. Quý hiếm của m là


Cho m gam bột fe vào 200 ml dung dịch cất hai muối hạt

sau một thời hạn thu được 3,84 gam hỗn kim loại tổng hợp loại và dung dịch X. Mang lại 3,25 gam bột Zn vào hỗn hợp X, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,895 gam hỗn kim loại tổng hợp loại và dung dịch Y. Quý hiếm của m là


Thực hiện tại phản ứng sức nóng nhôm trọn vẹn hỗn vừa lòng X gồm trong chân không thu được 21,69 gam hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ và trộn rất nhiều Y rồi chia thành 2 phần:

- Phần 1: công dụng với dung dịch NaOH dư thu được 21,69 gam Y khí (đktc) và 3,36 gam hóa học rắn ko tan.

- Phần 2: trộn cùng với x gam KNO3rồi tổng hợp vào 100 gam dung dịch HCl, sau làm phản ứng thu được dung dịch T chỉ chứa những muối cùng 3,36 lít các thành phần hỗn hợp khí Z có NO với H2(ở đktc), biết tỉ khối của Z với He là 6,1. Hỗn hợp T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3dư chiếm được 147,82 gam kết tủa.

Nồng độ % của FeCl2có trong hỗn hợp T là


Hòa tan trọn vẹn 1180m gam tất cả hổn hợp H gồm vào dung dịch cất 2 mol HNO3

. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X (không đựng muối amoni) cùng 549m gam các thành phần hỗn hợp khí T gồm Dung dịch X tính năng được với về tối đa 20,16 gam Cu, thu được hỗn hợp Y (khối lượng hóa học tan vào Y những hơn trọng lượng chất tung trong X là 18,18 gam) cùng khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Khía cạnh khác, hỗn hợp X cũng bội nghịch ứng với buổi tối đa 0,87 mol Ba(OH)2, thu được 90,4 gam kết tủa. Biết vào H oxi chỉ chiếm 24,407% về khối lượng. Phần trăm khối lượng NO2 vào T có mức giá trị ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?
Xem thêm: Tứ Giác Lồi Là Gì ? Tứ Giác Lồi Tứ Giác Lồi Là Gì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam