THÊM M GAM KALI VÀO 300ML

     

Hợp hóa học thơm A gồm công thức phân tử C8H8O2 lúc xà chống hóa thu được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo cân xứng của A


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al với Fe3O4. Đun nóng các thành phần hỗn hợp cho phản ứng hoàn toàn trong môi trường không tồn tại không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng với dung dịch NaOH dư sinh ra 6,72 lit khí H2. Khi đến Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 26,88 lít khí H2. Thể tích HNO3 10% (D =1,2 g/ml) yêu cầu để phối hợp vừa hết hỗn hợp X là (biết thành phầm khử tốt nhất là NO, các thể tích thoát ra rất nhiều ở đktc)


Cho sơ đồ các phản ứng sau:

X + NaOH (dư) → Y + Z + H2O.

Bạn đang xem: Thêm m gam kali vào 300ml

Y + HCl (dư ) → T + NaCl.

Z + CuO CH2O + Cu + H2O.

Biết Y là muối hạt Na của axit glutamic. Phương pháp phân tử của XT theo thứ tự là


Thêm hỗn hợp NaOH dư vào dung dịch cất 0,3 mol Fe(NO3)3. Thanh lọc kết tủa, rước nung đến khối lượng không đổi thì trọng lượng chất rắn chiếm được là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

(2) mang đến FeS vào dung dịch HCl.

Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Hỏi Đuôi Với Câu Mệnh Lệnh Trong Tiếng Anh

(3) mang lại Si vào hỗn hợp NaOH đặc.

(4) cho CuS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(5) Điện phân hỗn hợp NaCl (điện rất trơ, màng phòng xốp).

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm có khí thoát ra là


Hai hợp chất hữu cơ X, Y bao gồm cùng bí quyết phân tử C3H6O2. Cả X Y đều chức năng với Na; X tác dụng được với NaHCO3, Y có khả năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc. Công thức của X với Y lần lượt là


Thủy phân trọn vẹn đisaccarit A thu được hai monosaccarit XY. Hiđro hóa X hoặc Y hầu hết thu được hóa học hữu cơ Z. A cùng Z lần lượt là


Khi bé dại từ từ mang lại dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch bao gồm a mol HCl cùng b mol AlCl3, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên đồ vật thị bên

*

Mối dục tình giữa a cùng b là


Có 4 ống nghiệm cất Cu(OH)2. Thêm vào những ống nghiệm lượng dư của 4 dung dịch etan-1,2-điol, propan-1,3-điol, propan-1,2-điol,propan-1,2,3-triol. Hiện nay tượng xảy ra như hình sau:

*

*

Dung dịch bỏ vô ống nghiệm 4 là


Điện phân 200 ml dung dịch M(NO3)n bởi điện rất trơ đến khi catot bước đầu có khí thoát ra thì xong điện phân. Để trung hoà hỗn hợp sau điện phân, cần dùng 250 ml hỗn hợp NaOH 0,8M. Phương diện khác, nếu ngâm một thanh Zn có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch M(NO3)n lúc phản ứng xong xuôi thấy cân nặng thanh Zn tăng lên 30,2% đối với ban đầu. Phương pháp của M(NO3)n là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(2) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bột Mì Chiên Mặn Ăn Không Bao Giờ Ngán, (39) Món Bánh Bột Mì Chiên

(3) Sục tất cả hổn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(4) mang đến MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(5) mang đến FeO vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng.

(6) mang đến Fe3O4 vào hỗn hợp HCl.

Số phân tách có xẩy ra phản ứng oxi hoá - khử là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam