Thêm 150Ml Dung Dịch Naoh 2M

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thêm 150 ml dung dịch NaOH 2M vào một trong những cốc đựng 100 ml hỗn hợp AlCl3 mật độ xM, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thấy vào cốc gồm 0,1 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100 ml hỗn hợp NaOH 2M vào cốc, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,14 mol hóa học kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,6.

Bạn đang xem: Thêm 150ml dung dịch naoh 2m

B. 2,0.

C. 1,0.

D. 0,8.


*

Đáp án A

• (1)0,3 mol NaOH + 0,1x mol AlCl3 → 0,1 mol Al(OH)3↓

(2)Thêm tiếp 0,2 mol NaOH → 0,14 mol Al(OH)3↓

→ tiến trình (1) kết tủa chưa tan; (2) kết tủa chảy một phần

• 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl (*)

Al(OH)3 + NaOHdư → NaAlO2 + 2H2O

Theo (*) nNaOH = 3 × nAlCl3 = 3 × 0,1x = 0,3x mol; nAl(OH)3 = 0,1x mol.

Theo (**) nAl(OH)3 làm phản ứng = 0,1x - 0,14 mol → nNaOH = 0,1x - 0,14 mol

→ ∑nNaOH = 0,3x + 0,1x - 0,14 = 0,3 + 0,2 → x = 1,6 Thêm 240 ml hỗn hợp NaOH 1M vào một trong những cốc thuỷ tinh đựng 100 ml hỗn hợp AlCl 3 mật độ x mol/lít, khuấy đa số đến phản ứng trả toàn, thấy vào cốc gồm 0,08 mol hóa học kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch NaOH 1M vào cốc, khuấy số đông đến phản bội ứng hoàn toàn thấy vào cốc có 0,06 mol hóa học kết tủa. Quý hiếm của x là :

A. 0,75M

B. 1M

C. 0,5M

D. 0,8M


X là dung dịch AlCl3, Y là hỗn hợp NaOH 2M. Mang đến 150 ml hỗn hợp Y vào cốc đựng 100 ml hỗn hợp X, khuấy hầu như tới làm phản ứng trọn vẹn thấy trong cốc bao gồm 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml hỗn hợp Y, khuấy phần nhiều đến lúc kết tủa bội phản ứng thấy vào cốc bao gồm 10,92 gam kết tủa. độ đậm đặc mol của dung dịch X là

A. 3,2M.

B. 2,0M.

C. 1,6M.

D. 1,0M.

Xem thêm: Giúp Em Please :((( Cho 4 Điểm A1 A2 A3 A4, Câu Hỏi Của Tran Huynh Tra My


Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl 3 2M. Rót vào ly V ml hỗn hợp NaOH bao gồm nồng độ a mol/lít, ta được một kết tủa; mang sấy khô và nung đến trọng lượng không đổi được 5,1 gam hóa học rắn. Nếu như V = 200 ml thì a có giá trị nào?

A. 2M

B. 1,5M giỏi 3M

C. 1M xuất xắc 1,5M

D. 1,5M xuất xắc 7,5M


Dung dịch X đựng 0,15 mol H2SO4 với 0,1 mol Al2(SO4)3. đến V ml dung dịchNaOH 1M vào hỗn hợp X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch NaOH 1M vào, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 550,0 ml

B. 500,0 ml

C. 600,0 ml

D. 450,0 ml


Cho m gam bột Al vào cốc chứa V lít dung dịch NaOH 2M, sau phản nghịch ứng trọn vẹn cho tiếp vào hỗn hợp HCl vào cốc đó đến khi kết tủa tan không còn thấy đề xuất dùng 800ml hỗn hợp HCl 1M và tất cả 3,36 lít khí thoát ra (ở đktc). Quý hiếm của m cùng V theo thứ tự là

A. 6,075 và 0,2500

B. 7,425 với 0,0625

C. 3,375 với 0,2500

D. 6,075 và 0,0625


Dung dịch X cất 0,15 mol H2SO4 với 0,1 mol Al2(SO4)3. Mang lại V ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X, chiếm được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450ml hỗn hợp NaOH 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 4,68 gam

B. 11,70 gam

C.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 12 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

3,90 gam

D. 7,80 gam


Cho 4,58 gam tất cả hổn hợp A tất cả Zn, Fe cùng Cu vào ly đựng 85 ml hỗn hợp C u S O 4 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi được 6 gam chất rắn D. Thêm hỗn hợp NaOH dư vào dung dịch B, thanh lọc kết tủa thu được, rửa sạch rồi nung ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không thay đổi thu được 5,2 gam hóa học rắn E. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. % cân nặng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp A (theo vật dụng tự Zn, Fe, Cu) là

A. 28,38%; 36,68% và 34,94%

B. 14,19%; 24,45% cùng 61,36%

C. 28,38%; 24,45% cùng 47,17%

D. 42,58%; 36,68% và 20,74%


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml hỗn hợp AlCl 3 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V là

A. 350

B. 175 

C. 375

D. 150


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho V ml hỗn hợp NaOH 2M vào 200 ml hỗn hợp AlCl 3 1M, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 350

B. 175

C. 375

D. 150


Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)