Thể tích khối tròn xoay quanh trục ox

     

Table of Contents

Nhắc mang lại hình học tập không gian họ không thể không nhắc tới khối tròn xoay và thể tích của chúng? Vậy khối tròn xoay là gì? Thể tích khối tròn xoay được tính theo phương pháp nào? Hãy cùng VOH online khám phá trong nội dung nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Thể tích khối tròn xoay quanh trục ox


1. Định nghĩa khối tròn xoay

Trong ko gian, khối tròn xoay là một trong những khối hình được tạo bằng phương pháp quay một khía cạnh phẳngquanh một trục cụ định.

Trong công tác toán học nhiều các các bạn sẽ được tiếp xúc với một số khối tròn xoay như khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay, khối ước tròn xoay,...*

*


Ảnh 2: Ghi nhớ những công thức tính thể tích khối tròn xoay sẽ giúp bạn giải toán giỏi hơn

3. Tính thể tích khối tròn chuyển phiên quanh trục Oy


*

Ảnh 3: bí quyết tính thể tích khối tròn xoay

4. Một số ví dụ tích thể tích khối tròn xoay

Dưới đây là một số lấy ví dụ như về công thức tính thể tích khối tròn xoay các chúng ta cũng có thể tham khảo để nắm vững hơn phần kiến thức và kỹ năng này:


Trên đấy là định nghĩa về khối tròn xoay và bí quyết tính thể tích khối tròn xoay cơ mà VOH giáo dục và đào tạo muốn chia sẻ đến với những bạn. Việc vận dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay nhằm giải toán không thực sự khó, tuy nhiên chúng ta cần lưu ý những sự việc sau:

Sử dụng đúng phương pháp cho từng trường hợpChú ý khi khẳng định cận để vận dụng trong phương pháp tính thể tíchLưu ý khi thế cận

Nguồn ảnh: Internet


Bài viết phía dẫn phương pháp ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích khối tròn chuyển phiên khi xoay quanh Ox hình phẳng số lượng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. Cho hình phẳng số lượng giới hạn bởi thứ thị hàm số $y = f(x)$ thường xuyên trên đoạn $$, trục $Ox$ và hai tuyến đường thẳng $x= a$, $x=b$ xoay quanh $Ox$ ta được khối tròn xoay hoàn toàn có thể tích là: $V = pi int_a^b f^2 (x)dx.$


2. Cho hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ gia dụng thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành quay quanh $Ox$ ta được khối tròn xoay có thể tích là $V = pi int_alpha ^eta f^2 (x)dx$, trong những số ấy $alpha $, $eta $ theo lần lượt là nghiệm nhỏ tuổi nhất và lớn số 1 của phương trình $f(x) = 0.$

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌAVí dụ 1: Thể tích khối tròn xoay chế tác thành khi đến hình phẳng số lượng giới hạn bởi vật thị hàm số $y = f(x)$ liên tiếp trên đoạn $$, trục $Ox$ và hai đường thẳng $x= a$, $x = b$ quay quanh $Ox$ được xem bởi bí quyết nào sau đây?A. $V = int_a^b f^2 (x)dx.$B. $V = pi int_a^b f (x)dx.$C. $V = int_a^b | f(x)|dx.$

D. $V = pi int_a^b f^2 (x)dx.$

Lời giải:Theo kim chỉ nan ta có $V = pi int_a^b f^2 (x)dx.$

Chọn câu trả lời D.

Ví dụ 2: mang lại hàm số $y=f(x)$ tiếp tục trên đoạn $.$ Hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường $y = f(x)$, $y=0$, $x= a$, $x=b$ quay quanh trục $Ox$ rất có thể tích là $V_1.$ Hình phẳng giới hạn bởi những đường $y = sqrt 2018 f(x)$, $y=0$, $x= a$, $x=b$ xoay quanh trục $Ox$ hoàn toàn có thể tích là $V_2.$ xác minh nào sau đây là đúng?A. $V_1 = 2018V_2.$B. $V_2 = 2018V_1.$C. $V_1 = sqrt 2018 V_2.$

D. $V_2 = sqrt 2018 V_1.$

Lời giải:$V_1 = pi int_a^b f^2 (x)dx.$$V_2 = pi int_a^b ^2dx $ $ = 2018pi int_a^b f^2 (x)dx.$$V_2 = 2018V_1.$

Chọn lời giải B.

Ví dụ 3: mang lại hình phẳng $H$ số lượng giới hạn bởi mặt đường cong $y = sqrt 3x^2 + 2 $, trục hoành và những đường thẳng $x=0$, $x=2.$ Khối tròn xoay tạo thành khi quay $H$ xung quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích bằng:A. $8pi .$B. $10pi .$C. $12pi .$

D. $14pi .$

Lời giải:$V = pi int_0^2 left( 3x^2 + 2 ight)dx $ $ = left. pi left( x^3 + 2x ight) ight|_0^2$ $ = 12pi .$

Chọn giải đáp C.

Ví dụ 4: mang đến hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y=2x+1$, $y=0$, $x=0$, $x=1.$ Khối tròn xoay tạo ra thành lúc quay $H$ xung quanh trục hoành rất có thể tích bằng:A. $2pi .$B. $3pi .$C. $frac92.$

D. $frac13pi 3.$

Lời giải:$V = pi int_0^1 (2x + 1)^2 dx$ $ = left. pi frac(2x + 1)^36 ight|_0^1$ $ = frac13pi 3.$

Chọn đáp án D.

Ví dụ 5: mang đến hình phẳng $H$ số lượng giới hạn bởi những đường $y = x – x^2$và trục hoành. Khối tròn xoay chế tạo thành lúc quay $H$ quanh trục hoành rất có thể tích bằng:A. $frac130.$B. $fracpi 30.$C. $frac16.$

D. $fracpi 6.$

Lời giải:Tìm hoành độ giao điểm: $x – x^2 = 0$ $ Leftrightarrow left< eginarray*20lx = 0\x = 1endarray ight..$Thể tích: $V = pi int_0^1 left( x – x^2 ight)^2 dx = fracpi 30.$


Chọn giải đáp B.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Dòng Điện Xoay Chiều Có Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Có Lời Giải

Ví dụ 6: đến hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y = sqrt 1 – x^2 $ và trục hoành. Khối tròn xoay tạo thành lúc quay $H$ quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích bằng $fracabpi $ với $a$, $b$ là những số nguyên dương với $fracab$ là phân số tối giản. Tính $T = 2a +b.$A. $T=-11.$B. $T=-10.$C. $T =10.$

D. $T=11.$

Lời giải:Tìm hoành độ giao điểm: $sqrt 1 – x^2 = 0$ $ Leftrightarrow left< eginarray*20lx = – 1\x = 1endarray ight..$Thể tích: $V = pi int_ – 1^1 left( 1 – x^2 ight)dx = frac4pi 3$ $ Rightarrow a = 4$, $b = 3$ $ Rightarrow T = 2a + b = 11.$

Chọn câu trả lời D.

Ví dụ 7: đến hình phẳng $H$ số lượng giới hạn bởi những đường $y = sqrt sin x $, $y = 0$, $x = 0$, $x = frac3pi 4.$ Khối tròn xoay chế tác thành khi quay $H$ quanh trục hoành có thể tích $V$ bởi bao nhiêu?A. $V = fracpi sqrt 2 2.$B. $V = pi left( fracsqrt 2 2 – 1 ight).$C. $V = pi left( fracsqrt 2 2 + 1 ight).$

D. $V = fracsqrt 2 2 + 1.$

Lời giải:$V = pi int_0^frac3pi 4 sin xdx $ $ = – left. pi cos x ight|_0^frac3pi 4$ $ = pi left( fracsqrt 2 2 + 1 ight).$

Chọn giải đáp C.

Ví dụ 8: mang lại hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y = cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 2.$ Khối tròn xoay tạo thành thành lúc quay $H$ xung quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích $V$ bởi bao nhiêu?A. $V = fracpi 4.$B. $V = fracpi ^24.$C. $V = fracpi 2left( fracpi 2 – 1 ight).$

D. $V = fracpi 2left( fracpi 2 + 1 ight).$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 2 cos ^2 xdx$ $ = fracpi 2int_0^fracpi 2 (1 + cos 2x)dx $ $ = left. fracpi 2left( x + frac12sin 2x ight) ight|_0^fracpi 2$ $ = fracpi ^24.$

Chọn lời giải B.

Ví dụ 9: mang đến hình phẳng $H$ số lượng giới hạn bởi những đường $y = sin x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 4.$ Khối tròn xoay tạo thành thành lúc quay $H$ quanh trục hoành có thể tích $V$ bằng bao nhiêu?A. $V = frac12left( fracpi 4 + fracsqrt 2 2 ight).$B. $V = frac12left( fracpi 4 – fracsqrt 2 2 ight).$C. $V = fracpi 2left( fracpi 4 – frac12 ight).$

D. $V = fracpi 2left( fracpi 4 + frac12 ight).$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 4 sin ^2 xdx$ $ = fracpi 2int_0^fracpi 4 (1 – cos 2x)dx $ $ = left. fracpi 2left( x – frac12sin 2x ight) ight|_0^fracpi 4$ $ = fracpi 2left( fracpi 4 – frac12 ight).$

Chọn đáp án C.

Ví dụ 10: đến hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y = an x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 4.$ Khối tròn xoay tạo thành khi quay $H$ quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích $V$ bằng bao nhiêu?A. $V = 1 – fracpi 4.$B. $V = pi left( 1 – fracpi 4 ight).$C. $V = fracpi 3.$

D. $V = 2pi .$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 4 an ^2 xdx$ $ = pi int_0^fracpi 4 left( frac1cos ^2x – 1 ight)dx $ $ = left. pi ( an x – x) ight|_0^fracpi 4$ $ = pi left( 1 – fracpi 4 ight).$

Chọn đáp án B.

Ví dụ 11: mang lại hình phẳng $H$ số lượng giới hạn bởi các đường $y = sin x + cos x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 2.$ Khối tròn xoay sinh sản thành lúc quay $H$ quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích $V$ bằng bao nhiêu?A. $V = pi left( frac12 + fracpi 4 ight).$B. $V = pi left( 1 + fracpi 4 ight).$C. $V = pi left( fracpi 2 + 1 ight).$

D. $V = fracpi (pi + 1)2.$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 2 (sin x + cos x)^2 dx$ $ = pi int_0^fracpi 2 (1 + sin 2x)dx $ $ = left. pi left( x – frac12cos 2x ight) ight|_0^fracpi 2$ $ = pi left( fracpi 2 + 1 ight).$

Chọn lời giải C.

Ví dụ 12: đến hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y = sqrt 2 + sin x – cos x $, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 2.$ Khối tròn xoay tạo thành thành khi quay $H$ xung quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích $V$ bởi bao nhiêu?A. $V = fracpi 2.$B. $V = pi .$C. $V = fracpi ^22.$

D. $V = pi ^2.$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 2 (2 + sin x – cos x)dx $ $ = left. pi (2x – cos x – sin x) ight|_0^fracpi 2$ $ = pi ^2.$

Chọn câu trả lời D.

Ví dụ 13: đến hình phẳng $H$ giới hạn bởi các đường $y = sqrt 1 + cos x $, $y = 0$, $x = 0$, $x = fracpi 6.$ Khối tròn xoay tạo thành khi quay $H$ quanh trục hoành rất có thể tích bằng $fracpi ^2a + fracpi b$ cùng với $a$, $b$ là các số nguyên. Xác định nào sau đấy là đúng?A. $a+2b = 10.$B. $a2b.$

D. $2a+b=10.$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 6 (1 + cos x)dx $ $ = left. pi (x + sin x) ight|_0^fracpi 6$ $ = pi left( fracpi 6 + frac12 ight)$ $ = fracpi ^26 + fracpi 2$ $ Rightarrow a = 6$, $b = 2.$$ Rightarrow a + 2b = 10.$

Chọn giải đáp A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trồng Nấm Sò Tại Nhà, Kĩ Thuật Trồng Nấm Bào Ngư, Sò Tại Nhà

Ví dụ 14: đến hình phẳng $D$ giới hạn bởi mặt đường cong $y = sqrt 2 + sin x $, trục hoành và những đường thẳng $x = 0$, $x = pi .$ Khối tròn xoay chế tạo thành khi quay $D$ quanh trục hoành có thể tích $V$ bằng bao nhiêu?A. $V = 2pi ^2.$B. $V = 2pi (pi + 1).$C. $V = 2pi .$

D. $V = 2(pi + 1).$

Lời giải:$V = pi int_0^pi (sqrt 2 + sin x )^2 dx$ $ = pi int_0^pi (2 + sin x)dx $ $ = left. pi (2x – cos x) ight|_0^pi $ $ = 2pi (pi + 1).$

Chọn câu trả lời B.

Ví dụ 15: cho hình phẳng $D$ giới hạn bởi con đường cong $y = 1 + 2sin x$, trục hoành và những đường trực tiếp $x = 0$, $x = fracpi 2.$ Khối tròn xoay tạo ra thành lúc quay $D$ xung quanh trục hoành hoàn toàn có thể tích bởi $fracabpi ^2 + cpi $ với $a$, $b$, $c$ là những số nguyên dương, $fracab$ là phân số buổi tối giản. Tính $T = a + b^2 + c.$A. $T=11.$B. $T=15.$C. $T = 21.$

D. $T=25.$

Lời giải:$V = pi int_0^fracpi 2 (1 + 2sin x)^2 dx$ $ = pi int_0^fracpi 2 left( 1 + 4sin x + 4sin ^2x ight)dx .$$ = pi int_0^fracpi 2 (3 + 4sin x – 2cos 2x)dx $ $ = left. pi (3x – 4cos x – sin 2x) ight|_0^fracpi 2$ $ = frac3pi ^22 + 4pi .$$ Rightarrow a = 3$, $b = 2$, $c = 4$ $ Rightarrow T = a + b^2 + c = 11.$

kimsa88
cf68