THE KNOCK

     

– which: sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ tín đồ đứng trước nó; vào vai trò chủ ngữ (which +V) hoặc tân ngữ (which + S + V) trong mệnh đề quan tiền hệ.

– whose + danh từ: thay thế sửa chữa cho tính từ cài trong mệnh đề quan lại hệ.

– who: thay thế cho danh từ chỉ tín đồ đứng trước nó; đóng vai trò công ty ngữ (who + V) hoặc tân ngữ (who + S + V) trong mệnh đề quan hệ.

– what: nghi ngờ từ, thua cuộc động trường đoản cú

“people” là danh từ bỏ chỉ người kế tiếp là đụng từ “have shown” => chọn “who”

Employers will generally look favorably on people (36) who have shown an ability khổng lồ work as part of a team.

Tạm dịch: Người áp dụng lao động nhìn chung sẽ có được vẻ dễ dàng cho tất cả những người đã thể hiện năng lực làm

việc (có trách nhiệm) như một phần của một nhóm.

Chọn C

Dịch bài đọc:

Hiệu ứng knock–on của vận động tình nguyện đối với cuộc sống của các cá thể có thể sâu sắc. Quá trình tình nguyện giúp hệ trọng sự độc lập và truyền đạt khả năng đối phó cùng với các tình huống khác nhau, thường xuyên là xảy ra cùng một lúc, do đó dạy mọi người cách thao tác làm việc theo bí quyết của họ thông qua các hệ thống khác nhau. Bởi vậy, nó đưa phần nhiều người liên hệ với trái đất thực tế; và, bởi thế, trang bị mang lại tương lai của họ.

Ban đầu, giới trẻ ở tuổi thiếu thốn niên có vẻ không có chuyên môn hoặc kiến thức và kỹ năng để truyền đạt cho những người khác, những người mà bảo rằng một cô giáo hoặc một nhà nông nghiệp trồng trọt hoặc y tá sẽ sở hữu được (sự trình độ và loài kiến thức), dẫu vậy họ có rất nhiều kỹ năng có thể giúp đỡ người khác. Với trong sự mất đi của bất kỳ tài năng núm thể, năng lượng và sự thân mật của họ rất có thể được khai quật vì công dụng của những người đồng loại, và ở đầu cuối là bao gồm họ. Từ tất cả những điều này, ích lợi cho bất kỳ cộng đồng làm sao cho dù cho có bao nhiêu tình nguyện viên tham gia, là vô lượng.Bạn đã xem: The knock

Người thực hiện lao động quan sát chung sẽ có được vẻ dễ dàng dàng cho người đã thể hiện năng lực làm

việc (có trách nhiệm) như một phần của một nhóm. Nó diễn đạt sự sẵn lòng học hỏi và giao lưu và một tinh

thần độc lập, điều đã là phẩm chất mong muốn có ở ngẫu nhiên nhân viên nào.

Bạn đang xem: The knock

Read the following passage and mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 khổng lồ 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence and imparts the ability to giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into cảm ứng with the real world, & hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem to have the expertise or knowledge to lớn impart to athare that attencher or an ariculturalist or a nurse would have, (33) ________ they bởi have many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, and ultimately themselves. From all this, the gain to lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Điền ô số 32

Read the following passage & mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 to 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence and imparts the ability to giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into cảm biến with the real world, & hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem to lớn have the expertise or knowledge to impart lớn athare that attencher or an ariculturalist or a nurse would have, (33) ________ they vị have many skills can help others. & in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, & ultimately themselves. From all this, the gain lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability to work as part of team. It demonstrates a willingness lớn learn and an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Thơ Và Truyện Hiện Đại Lớp 9 Violet, Soạn Bài Kiểm Tra Thơ Và Truyện Hiện Đại

Điền ô số 33

Read the following passage và mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 to 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence and imparts the ability to giảm giá khuyến mãi with different situations, often simultaneously, thus teaching people how to lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into cảm ứng with the real world, & hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem lớn have the expertise or knowledge lớn impart to lớn athare that attencher or an ariculturalist or a nurse would have, (33) ________ they do have many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy & enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, và ultimately themselves. From all this, the gain to lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability khổng lồ work as part of team. It demonstrates a willingness to lớn learn & an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.

Xem thêm: Doc Truyen Chinh Phục Vũ Trụ Tap 2 Bộ Tranh Truyện “Chinh Phục Vũ Trụ”

Điền ô số 35

Read the following passage & mark the letter 1, B, C, or D on your answer sheer khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 32 to lớn 36.

The knock–on effect of volunteering on the lives of individuals can be profound. Voluntary work helps foster independence and imparts the ability to deal with different situations, often simultaneously, thus teaching people how to lớn (32) _______ their way through different systems. It therefore brings people into touch with the real world, and hence, equips them for the future.

Initially, young adults in their late teens might not seem to lớn have the expertise or knowledge lớn impart to lớn athare that attencher or an ariculturalist or a nurse would have, (33) ________ they bởi have many skills can help others. And in the absence of any particular talent, their energy và enthusiasm can be harmes the benefit (34) _______ their fellow human beings, & ultimately themselves. From all this, the gain to lớn any community no matter how many volunteers are involved is (35)_______ .

Employers will generally look favorably on people (36) _______have shown an ability lớn work as part of team. It demonstrates a willingness to lớn learn và an independent spirit, which would be desirable qualities in any employee.