Tất cả các chất lưỡng tính

     

Trong những bài học về axit bazo, các bạn đã được mày mò về các chất lưỡng tính thường gặp trong hóa học. Để làm rõ hơn về hidroxit lưỡng tính, oxit lưỡng tính cùng phần lớn nội dung liên quan, cùng tham khảo ngay bài viết dưới phía trên của nangngucnoisoi.vn nhé!. 

Lý thuyết về hợp chất lưỡng tínhCác hóa học lưỡng tính hay gặpPhương pháp giải bài bác tập về hợp hóa học lưỡng tính

Lý thuyết về hợp chất lưỡng tính

Khái niệm hợp hóa học lưỡng tính là gì?

Hợp chất lưỡng tính vừa gồm thể tác dụng được với dung dịch axit (như (HCl, H_2SO_4) loãng…), lại vừa công dụng được với dung dịch bazơ (như (NaOH, KOH, Ba(OH)_2)…)

Lưu ý: Có một số trong những chất vừa chức năng được với dung dịch axit, lại vừa tính năng được với hỗn hợp bazơ cơ mà chưa dĩ nhiên đã bắt buộc chất lưỡng tính như: Al, Zn, Sn, Pb, Be.Bạn đang xem: tất cả các chất lưỡng tính

Điều kiện là hợp chất lưỡng tính

Có làm phản ứng axit – bazơ với một axit (ví dụ như HCl).Có phản bội ứng axit – bazơ với một bazơ (ví dụ như NaOH).

Bạn đang xem: Tất cả các chất lưỡng tính

Các chất lưỡng tính vào hóa học

Các chất lưỡng tính trong hóa học bao gồm một số hiđroxit, oxit, muối axit của axit yếu, muối hạt của axit yếu cùng bazơ yếu, amino axit và một vài muối của amino axit.


*

Tổng hợp những chất lưỡng tính trong hóa học

Các hóa học lưỡng tính thường gặp

Hiđroxit lưỡng tính

Ví dụ: (Al_2O_3, Zn(OH)_2, Cr(OH)_3, Sn(OH)_2, Pb(OH)_2)

Tính axit:

(A(OH)_3 + NaOH rightarrow NaAO_2 + 2H_2O)

(B(OH)_2 + 2NaOH rightarrow Na_2BO_2 + 2H_2O)

Tính bazơ:

(A(OH)_3 + 3HCl rightarrow ACl_3 + 3H_2O)

(B(OH)_2 + 2HCl rightarrow BCl_2 + 2H_2O)

Oxit lưỡng tính

Oxit lưỡng tính bao hàm các oxit ứng với các hiđroxit trên: (Al_2O_3, ZnO, Cr_2O_3)

Tác dụng cùng với HCl

(X_2O_3 + 6HCl rightarrow 2MCl_3 + 3H_2O)

(YO + 2HCl rightarrow YCl_2 + H_2O)

Tác dụng với NaOH

(X_2O_3 + NaOH rightarrow NaXO_2 + 2H_2O)

(YO + 2NaOH rightarrow Na_2YO_2 + H_2O)

Muối axit của axit yếu

Ví dụ: (NaHCO_3, KHS, NaH_2PO_4, Na_2HPO_4, KHSO_3),…

Tác dụng cùng với HCl

(HCO_3^- + H^+ rightarrow H_2O + CO_2)

(HSO_3^- + H^+ rightarrow H_2O + SO_2)

(HS^- + H^+ rightarrow H_2S)

Tác dụng cùng với NaOH

(HCO_3^- + OH^- rightarrow CO_3^2- + H_2O)

(HSO_3^- + OH^- rightarrow SO_3^2- + H_2O)

(HS^- + OH^- rightarrow S^2- + H_2O)

Muối của axit yếu và bazơ yếu

Ví dụ: ((NH_4)_2CO_3, CH_3COONH_4, CH_3COONH_3-CH_3)

Tác dụng với HCl

((NH_4)_2RO_3 + 2HCl rightarrow 2NH_4Cl + H_2O + RO_2) (với R là C, S)

((NH_4)_2S + 2HCl rightarrow 2NH_4Cl + H_2S)

Tác dụng với NaOH

(NH_4^+ + OH^- rightarrow NH_3 + H_2O)

Lưu ý: kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb không phải chất lưỡng tính nhưng mà cũng chức năng được với tất cả axit cùng dung dịch bazơ

(M + nHCl rightarrow MCl_n + fracn2H_2) (M là kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb, n là hóa trị của M)

(M + (4-n)NaOH + (n-2)H_2Orightarrow Na_4-nMO_2 + fracn2H_2)

Các chất khác

Ngoài những chất nhắc trên amino axit và một số muối của amino axit cũng là hóa học lưỡng tính.

Amino axit vừa bao gồm tính bazơ (do team (NH_2)), vừa gồm tính axit (do team COOH)

Tác dụng với hỗn hợp axit

((NH_2)_xR(COOH)_y + xHCl rightarrow (ClNH_3)_xR(COOH)_y)

Tác dụng với hỗn hợp bazơ

((NH_2)_xR(COOH)_y + yNaOH rightarrow (NH_2)_xR(COONa)_y + yH_2O)

Phương pháp giải bài bác tập về hợp chất lưỡng tính

Dạng 1: mang đến lượng chất tham gia làm phản ứng, hỏi sản phẩm (bài toán thuận)

Ví dụ: Cho dung dịch muối nhôm ((Al^3+)) chức năng với hỗn hợp kiềm ((OH^-)). Thành phầm thu được bao gồm những hóa học gì phụ thuộc vào tỉ số (k = fracn_OH^-n_Al^3+)

Nếu (kleq 3) thì (Al^3+) bội nghịch ứng toàn vẹn hoặc dư lúc ấy chỉ có phản ứng:

(Al^3+ + 3OH^- rightarrow Al(OH)_3) (1) (k = 3 tức là kết tủa rất đại)

Nếu (kgeq 4) thì (OH^-) phản bội ứng sinh sống (1) dư với hòa tan vừa không còn (Al(OH)_3) theo làm phản ứng sau:

(Al(OH)_3 + OH^- rightarrow Al(OH)_4^-)

Nếu 3

Dạng 2: mang lại sản phẩm, hỏi lượng chất đã gia nhập phản ứng (bài toán nghịch)

Nhận xét:

Nếu x = y thì bài toán rất 1-1 giản, a = 3x = 3yNếu y Trường đúng theo 1: (Al^3+) dư sau bội phản ứng (1)

Vậy a = 3y (rightarrow) Trường phù hợp này số mol (OH^-) là nhỏ tuổi nhất.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Theo Từng Unit, Bai Tập Tiếng Anh 9 Theo Từng Unit Trọn Bộ Hay

Trường thích hợp 2: xảy ra cả (1) cùng (2)

Vậy a = 4x – y (rightarrow) Trường đúng theo này số mol (OH^-) là lớn nhất.

Chú ý:

Cần chú ý đến kết tủa (BaSO_4) trong phản nghịch ứng của (Al_2(SO_4)_3)với dung dich (BaOH_2). Tuy phương pháp làm không chuyển đổi nhưng khối lượng kết tủa thu được tất cả cả (BaSO_4).Trong trường hợp cho (OH^-) tác dụng với dung dịch đựng cả (Al^3+) cùng (H^+) thì (OH^-) sẽ phản ứng với (H^+) trước kế tiếp mới làm phản ứng cùng với (Al^3+).

Xem thêm: Đoạn Văn Giới Thiệu Về Bản Thân Em Hãy Tự Giới Thiệu Về Bản Thân Hay Nhất

Chú ý: những dung dịch muối bột như (Na, Na_2),… khi chức năng với khí (CO_2)dư thì lượng kết tủa không biến hóa vì:

(Na + CO_2 rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3)

Còn khi tính năng với HCl hoặc (H_2SO_4) loãng thì lượng kết tủa hoàn toàn có thể bị thay đổi tùy thuộc vào lượng axit:

(HCl + na rightarrow Al(OH)_3 + NaCl + H_2O)

Nếu HCl dư: 

(Al(OH)_3 + 3HCl rightarrow AlCl_3 + 3H_2O)

TH1: số mol (H^+) = số mol kết tủaTH2: HCl dư : (n_H^+ = 4n_Al^3+ – 3n_ket, tua)

Bài tập về các chất lưỡng tính hay gặp

Bài 1: Cho m gam Kali vào 250ml dung dịch X cất (AlCl_3) aM, sau thời điểm phản ứng xong thu được 5,6 lít khí (ở đktc) với một lượng kết tủa. Bóc kết tủa, nung đến trọng lượng không đổi thu được 5,1 gam hóa học rắn. Tìm quý giá của a.

Cách giải: 

Ta có:

m gam K (x mol) + 0,25a mol (AlCl_3) (rightarrow) 0,25 mol (H_2) + kết tủa. Nung kết tủa (rightarrow) 0,05 mol (Al_2O_3)

(2K + 2H_2O rightarrow 2KOH + H_2) (1)

(3KOH + AlCl_3 rightarrow 3KCl + Al(OH)_3) (2)

(Al(OH)_3 + KOH rightarrow KAlO_2 + 2H_2O) (3)

(2Al(OH)_3, du oversett^circrightarrow Al_2O_3 + 3H_2O) (4)

Theo (1) (n_H_2 = frac12x = 0,25 rightarrow n_K = 0,5 mol)

Theo (2) (n_KOH = 3n_AlCl_3 = 3.0,25a = 0,75a, mol)

(n_Al(OH)_3 = 0,25a, mol)

Theo (3) (n_Al(OH)_3 , du= 0,05.2 = 0,1, mol)

(rightarrow n_Al(OH)_3 , pu= 0,25a – 0,1)

(rightarrow n_KOH = 0,25a – 0,1)

(rightarrow sum n_KOH = 0,75a + 0,25a – 0,1 = 0,5 rightarrow a = 0,6)

Bài 2: Cho tất cả hổn hợp Na, K và Ba chức năng hết với nước, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (H_2) (đktc). Nếu mang đến X tác dụng hết cùng với dd (Al(NO_3)_3) thì số gam kết tủa lớn nhất thu được là bao nhiêu?

Cách giải: 

(Na, K, ba + H_2O rightarrow 0,3, mol, H_2)

Đặt cách làm chung của ba sắt kẽm kim loại là M ta có:

(2M + 2nH_2O rightarrow 2M^n+ + 2nOH^- + n_H_2)

(n_OH^- = 2.0,3 = 0,6, (mol))

(X + Al(NO_3)_3 rightarrow) kết tủa lớn nhất

(3OH^- + Al^3+ rightarrow Al(OH)_3)

(n_Al(OH)_3 = fracn_OH^-3 = 0,2, (mol))

(rightarrow n_Al(OH)_3 = 0,2.78 = 15,6, (gam))

Bài viết trên phía trên của nangngucnoisoi.vn vẫn cung cấp cho chính mình những kiến thức và kỹ năng hữu ích về những chất lưỡng tính trong hóa học. Mong muốn bạn sẽ tìm thấy những bài học hữu ích trong việc tìm hiểu thêm về chủ đề các hóa học lưỡng tính. Chúc bạn luôn học tập tốt!.