Tập Hợp A Gồm Các Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Và Có Số Phần Tử Là

     
*

 

Câu 1:Tập đúng theo A gồm những số từ bỏ nhiên vừa lòng và bao gồm số thành phần là 

Câu 2:Tính giá trị biểu thức ta được hiệu quả là 

Câu 3:Tập vừa lòng các phần tử là và bao gồm số thành phần là 

Câu 4:Giá trị thỏa mãn: là

Câu 5:Tìm số nhỏ tuổi nhất phân chia hết cho 9 và .Trả lời:

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Số dư khi chia cho là 

Câu 8:Một số thoải mái và tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số thoải mái và tự nhiên đó khi chia cho 15 thì sẽ sở hữu số dư là 

Câu 9:Một số thoải mái và tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; phân tách cho 4 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi phân chia cho 12 thì sẽ có được số dư là 

Hãy điền dấu >;


Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
*

Hãy điền số phù hợp vào khu vực … (Chú ý: trường hợp đáp số là số thập phân thì buộc phải viết là số thập phân gọn duy nhất và cần sử dụng dấu (,) trong bàn phím để lưu lại phẩy trong số thập phân)Câu 1:Giá trị thỏa mãn: là Câu 2:Giá trị của biểu thức là Câu 3: Câu 4: Câu 5:Cho là nhị số thỏa mãn chia được mến là 5, dư 2 và .Khi đó Câu 6:Tìm thỏa mãn: .Trả lời: Câu 7:Tập hợp những ước bình thường của và gồm số phần tử là Câu 8:Một số tự nhiên khi chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó lúc chi...

Bạn đang xem: Tập hợp a gồm các số tự nhiên thỏa mãn và có số phần tử là


Đọc tiếp

Hãy điền số tương thích vào khu vực … (Chú ý: nếu đáp số là số thập phân thì đề xuất viết là số thập phân gọn tuyệt nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để khắc ghi phẩy trong số thập phân)

Câu 1:Giá trị thỏa mãn: là

Câu 2:Giá trị của biểu thức là 

Câu 3: 

Câu 4: 

Câu 5:Cho là nhì số thỏa mãn chia được thương là 5, dư 2 và .Khi đó 

Câu 6:Tìm thỏa mãn: .Trả lời:

Câu 7:Tập hợp các ước bình thường của và có số bộ phận là 

Câu 8:Một số tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên và thoải mái đó khi phân chia cho 15 thì sẽ có số dư là 

Câu 9:Số tự nhiên có dạng chia hết đến 5 và 9 nhưng mà không phân tách hết mang lại 2 là 

Hãy điền vết >; mot so cau hoi vog 6


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
0
0
*

Câu 1:Viết số 43 dưới dạng tổng của nhị số yếu tắc với . Khi đó Câu 2:Tập hợp những số gồm hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần, chia cách bởi lốt ;).Câu 3:Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái là bội của 13 và gồm phần tử.Câu 4:Cho là chữ số không giống 0. Khi đó Câu 5:Số số nguyên tố bao gồm dạng là Câu 6:Trong những cặp số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn , cặp số đến tích lớn số 1 là (). (Nhập quý hiếm trước sau, phân làn bởi vết ;)Câu 7:Có bao nhiêu hợp số gồm dạng ?Trả lời: gồm số.Câu 8:Kh...
Đọc tiếp

Câu 1:Viết số 43 bên dưới dạng tổng của nhì số yếu tắc với . Khi ấy

Câu 2:Tập hợp những số có hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các thành phần theo giá trị tăng dần, chia cách bởi dấu ";").

Câu 3:Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và gồm phần tử.

Câu 4:Cho là chữ số khác 0. Khi ấy

Câu 5:Số số nguyên tố có dạng là 

Câu 6:Trong các cặp số tự nhiên thỏa mãn , cặp số mang đến tích lớn số 1 là (). (Nhập giá trị trước sau, chia cách bởi dấu ";")

Câu 7:Có bao nhiêu hợp số tất cả dạng ?Trả lời: bao gồm số.

Câu 8:Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu phân chia số đó đến 24 thì số dư là .

Câu 9:Tìm số tự nhiên và thoải mái a bé dại nhất không giống 5 biết khi phân chia a cho 12; đến 15 và mang đến 18 gần như dư 5. Vậy a = .

Hãy điền số phù hợp vào vị trí .... Nhé !

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
0
0
Câu 2:Có một số sách giả dụ xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển hồ hết vừa đầy đủ bó.Biết số sách trong vòng 160 đến 200. Số sách sẽ là quyển.Câu 3:Tính quý hiếm biểu thức ta được kết quả là Câu 4:Tập thích hợp các phần tử là và bao gồm số thành phần là Câu 5:Số học viên khối lớp 6 của ngôi trường A tham gia đồng diễn thể dục lúc xếp hàng hai, mặt hàng ba, mặt hàng bốn, hàng năm thì đa số thừa 1 người. Biết số học sinh trong khoảng tầm 100 mang đến 155 người. Số học sinh khối 6 của ngôi trường A sẽ là học sinh.Câu 6:Tập đúng theo c...
Đọc tiếp

Câu 2:Có một số sách ví như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển phần đa vừa đủ bó.Biết số sách trong khoảng 160 cho 200. Số sách chính là quyển.

Câu 3:Tính quý giá biểu thức ta được kết quả là 

Câu 4:Tập hòa hợp các thành phần là và bao gồm số bộ phận là 

Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của trường A thâm nhập đồng diễn thể dục lúc xếp mặt hàng hai, hàng ba, mặt hàng bốn, thường niên thì các thừa 1 người. Biết số học viên trong khoảng 100 mang lại 155 người. Số học viên khối 6 của trường A sẽ là học sinh.

Câu 6:Tập hợp các ước thông thường của và gồm số thành phần là 

Câu 7:Số dư khi phân tách cho là 

Câu 8:Giá trị của biểu thức là 

Câu 9:Một số tự nhiên và thoải mái khi phân chia cho 3 thì dư 2; phân tách cho 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên và thoải mái đó khi phân chia cho 15 thì sẽ sở hữu được số dư là 

Câu 10:Cho hai số tự nhiên và thoải mái thỏa mãn: và .Khi đó 


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Tập hợp các số từ nhiên làm sao để cho là (Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, phân làn bởi lốt ;).Câu 2:Tập hợp những số tự nhiên là bội của 13 và gồm phần tử.Câu 3:Cho phép tính: . Khi ấy Câu 4:Tập hợp những số tự nhiên làm sao cho là (Nhập các bộ phận theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi vết ;).Câu 5:Số số nguyên tố gồm dạng là Câu 6:Có từng nào hợp số bao gồm dạng ?Trả lời: bao gồm số.Câu 7:Tìm số tự nhiên a nhỏ dại nhất không giống 5 biết khi chia a mang lại 12; đến 15 và mang đến 18 gần như dư 5. Vậy a .Câu 8:Khi chia...
Đọc tiếp

Tập hợp các số tự nhiên sao cho là (Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách bởi lốt ";").

Câu 2:Tập hợp những số tự nhiên là bội của 13 và gồm phần tử.

Câu 3:Cho phép tính: . Khi đó

Câu 4:Tập hợp những số tự nhiên làm sao để cho là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, chia cách bởi vệt ";").

Câu 5:Số số nguyên tố tất cả dạng là 

Câu 6:Có bao nhiêu hợp số có dạng ?Trả lời: có số.

Câu 7:Tìm số tự nhiên a bé dại nhất khác 5 biết khi chia a mang lại 12; đến 15 và mang đến 18 phần lớn dư 5. Vậy a = .

Câu 8:Khi chia một trong những cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó đến 24 thì số dư là .

Hãy điền số phù hợp vào chỗ .... Nhé !

Câu 9:Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là .

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Có một vài sách giả dụ xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển đông đảo vừa đầy đủ bó.Biết số sách trong tầm 160 cho 200. Số sách chính là quyển.Câu 2:Tập đúng theo các bộ phận là và có số phần tử là Câu 3:Giá trị của biểu thức là Câu 4: Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của trường A tham gia đồng diễn thể dục lúc xếp mặt hàng hai, hàng ba, hàng bốn, hàng năm thì hầu như thừa 1 người. Biết số học sinh trong khoảng tầm 100 mang đến 155 người. Số học viên khối 6 của trường A đó là học sinh.Câu 6:Giá trị của biểu th...
Đọc tiếp

Câu 1:Có một số sách ví như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó.Biết số sách trong vòng 160 đến 200. Số sách chính là quyển.

Xem thêm: Tại Sao Thiếu Iot Trẻ Em Chậm Lớn, Trí Tuệ Thấp? Tại Sao Thiếu Iot Trẻ Em Chậm Lớn

Câu 2:Tập hòa hợp các thành phần là và tất cả số bộ phận là 

Câu 3:Giá trị của biểu thức là 

Câu 4: 

Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của trường A tham gia đồng diễn thể dục khi xếp hàng hai, mặt hàng ba, sản phẩm bốn, hàng năm thì mọi thừa 1 người. Biết số học viên trong khoảng tầm 100 mang lại 155 người. Số học sinh khối 6 của trường A đó là học sinh.

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Tìm thỏa mãn: .Trả lời:

Câu 8:Một số tự nhiên và thoải mái khi chia cho 3 thì dư 2; phân tách cho 4 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi phân tách cho 12 thì sẽ có số dư là 

Câu 9:Tìm số trường đoản cú nhiên , hiểu được thuộc tập vừa lòng ước tầm thường của 680 và 884.Trả lời: 

Hãy điền dấu >;


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Câu 1:Viết số 43 dưới dạng tổng nhị số thành phần với . Lúc đóCâu 2:Tập hợp các số gồm hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần, phân làn bởi dấu ;).Câu 3:Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các thành phần theo giá trị tăng dần, phân làn bởi lốt ;).Câu 4:Số nguyên tố nhỏ tuổi nhất có dạng làCâu 5:Trong các cặp số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu , cặp số đến tích lớn nhất là (). (Nhập giá trị trước sau, phân làn bởi lốt ;)Câu 6:Tìm số nguyên tố làm sao cho và cũng chính là số ng...
Đọc tiếp

Câu 1:Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhị số yếu tắc với . Lúc đó

Câu 2:Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo cực hiếm tăng dần, ngăn cách bởi vết ";").

Câu 3:Tập hợp những số bao gồm hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các bộ phận theo giá trị tăng dần, phân cách bởi dấu ";").

Câu 4:Số nguyên tố nhỏ nhất tất cả dạng là

Câu 5:Trong những cặp số từ bỏ nhiên vừa lòng , cặp số cho tích lớn nhất là (). (Nhập quý giá trước sau, phân cách bởi vết ";")

Câu 6:Tìm số nguyên tố sao cho và cũng là số nguyên tố.Kết trái là

Câu 7:Cho phép tính và . Khi đó .

Câu 8:Dùng cha trong tứ số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết đến 9 và phân chia hết mang lại 5. Tập các số viết được là (Nhập các bộ phận theo cực hiếm tăng dần, phân làn bởi vết ";").

Câu 9:Khi chia một trong những cho 48 thì được số dư là 41. Nếu phân chia số đó đến 24 thì số dư là .

Hãy điền số thích hợp vào địa điểm .... Nhé !

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là mong của 54.


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và tất cả phần tử.Câu 2:Có số vừa là bội của 3 vừa là mong của 54.Câu 3:Tập hợp các số từ nhiên thế nào cho là (Nhập các thành phần theo giá trị tăng dần, phân cách bởi lốt ;).Câu 4:Tập hợp những số trường đoản cú nhiên bé dại hơn 120 phân chia hết cho 2 cùng 5 tất cả số thành phần làCâu 5:Cho a là một vài chẵn chia hết cho 5, b là một số chia hết mang lại 2.Vậy a + b khi chia cho 2 thì có số dư làCâu 6:Tổng của tất cả các số nguyên tố có 1 chữ số làCâu 7:Có từng nào hợp số gồm dạng ?Trả lời: có số...
Đọc tiếp

Câu 1:Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và bao gồm phần tử.

Câu 2:Có số vừa là bội của 3 vừa là mong của 54.

Câu 3:Tập hợp các số tự nhiên làm sao cho là (Nhập các thành phần theo giá trị tăng dần, chia cách bởi dấu ";").

Câu 4:Tập hợp các số từ nhiên nhỏ hơn 120 phân chia hết mang đến 2 với 5 gồm số phần tử là

Câu 5:Cho a là một vài chẵn phân tách hết cho 5, b là một trong những chia hết đến 2.Vậy a + b khi phân tách cho 2 thì bao gồm số dư là

Câu 6:Tổng của toàn bộ các số nguyên tố có một chữ số là

Câu 7:Có từng nào hợp số có dạng ?Trả lời: gồm số.

Câu 8:Tìm số nguyên tố nhỏ tuổi nhất sao để cho và cũng chính là số nguyên tố.Trả lời: Số nguyên tố

Câu 9:Cho là những số nguyên tố thỏa mãn nhu cầu . Tổng .

Câu 10:Tổng hai số yếu tắc là một trong những nguyên tố. Vậy hiệu của hai số nguyên tố chính là .


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Giá trị của với là Câu 2:Khi viết tất cả các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 100 thì chữ hàng đầu được viết lần.Câu 3:Số tự nhiên và thoải mái n lớn nhất có 3 chữ số khi phân chia cho 8 thì dư 7 còn phân chia 31 thì dư 28. Vậy cực hiếm của n là Câu 4:Hai số thoải mái và tự nhiên và tất cả ước chung lớn nhất bằng .Số ước chung tự nhiên và thoải mái của và là Câu 5:Cho tập hợp . Các phần tử của có giá trị giỏi đối nhỏ tuổi hơn 5 là .(Nhập các bộ phận theo giá trị tăng dần, giải pháp nhau bởi vì dấu ;)Câu 6:Số tự nhiên có bố chữ số chia hết cho . Tập hợp những gi...
Đọc tiếp

Câu 1:Giá trị của với là 

Câu 2:Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 mang đến 100 thì chữ tiên phong hàng đầu được viết lần.

Câu 3:Số tự nhiên và thoải mái n lớn số 1 có 3 chữ số khi phân tách cho 8 thì dư 7 còn phân tách 31 thì dư 28. Vậy quý giá của n là 

Câu 4:Hai số tự nhiên và thoải mái và bao gồm ước chung lớn nhất bằng .Số ước chung thoải mái và tự nhiên của với là 

Câu 5:Cho tập hợp . Các bộ phận của có mức giá trị tốt đối nhỏ dại hơn 5 là .(Nhập các phần tử theo quý giá tăng dần, bí quyết nhau vị dấu ";")

Câu 6:Số tự nhiên và thoải mái có tía chữ số chia hết cho . Tập hợp các giá trị rất có thể có của là .(Nhập các giá trị theo máy tự tăng dần, giải pháp nhau bởi vì dấu ";")

Câu 7:Với là số tự nhiên lẻ thì

Câu 8:Cho là một số trong những tự nhiên lẻ. Ta có: . Vậy

Câu 9:Cho . Tia ở trong . Tia nằm giữa hai tia cùng sao cho . Tia nằm trong sao cho .Vậy

Câu 10:Tập hợp những số nguyên nhằm biểu thức đạt giá trị bé dại nhất là (Nhập những giá trị theo lắp thêm tự tăng dần, biện pháp nhau do dấu ";")

Ai sớm nhất mk tk 5 cái


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Câu 1:Có một trong những sách nếu như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển những vừa đầy đủ bó.Biết số sách trong vòng 160 cho 200. Số sách đó là quyển.Câu 2: Câu 3:Tính quý giá biểu thức ta được công dụng là Câu 4:Tập hợp A gồm những số từ bỏ nhiên thỏa mãn và có số phần tử là Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của ngôi trường B gia nhập đồng diễn thể dục khi xếp hàng hai, sản phẩm ba, mặt hàng bốn, sản phẩm năm, mặt hàng sáu thì mọi thiếu 1 người. Biết số học sinh trong khoảng 200 đến 290 người. Số học viên khối 6 của trường...
Đọc tiếp

Câu 1:Có một số trong những sách trường hợp xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển những vừa đủ bó.Biết số sách trong tầm 160 cho 200. Số sách sẽ là quyển.

Câu 2: 

Câu 3:Tính cực hiếm biểu thức ta được tác dụng là 

Câu 4:Tập vừa lòng A gồm những số trường đoản cú nhiên thỏa mãn nhu cầu và bao gồm số thành phần là 

Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của trường B tham gia đồng diễn thể dục lúc xếp mặt hàng hai, hàng ba, sản phẩm bốn, mặt hàng năm, sản phẩm sáu thì đều thiếu 1 người. Biết số học viên trong khoảng tầm 200 mang lại 290 người. Số học sinh khối 6 của trường B đó là học sinh.

Xem thêm: Để Đèn Sáng Bình Thường Thì Giá Trị Của R(X) Là, Thế Nào Là Đèn Sáng Bình Thường

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Số học viên khối lớp 6 của ngôi trường A tham gia đồng diễn thể dục lúc xếp sản phẩm hai, mặt hàng ba, hàng bốn, hàng năm thì phần đa thừa 1 người. Biết số học viên trong khoảng tầm 100 mang đến 155 người. Số học sinh khối 6 của ngôi trường A sẽ là học sinh.

Câu 8:Tập hợp các ước tầm thường của và bao gồm số phần tử là 

Câu 9:Số thoải mái và tự nhiên có dạng phân chia hết mang đến 5 với 9 mà lại không chia hết đến 2 là 

Câu 10:Một số tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; phân tách cho 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên và thoải mái đó khi phân chia cho 15 thì sẽ sở hữu được số dư là