TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA MỘT ALEN ĐƯỢC TÍNH BẰNG

     

Tần số alen là gì? phương pháp tính – bài bác tập và phương thức giải tần số alen vẫn được cửa hàng chúng tôi tổng hợp và câu trả lời trong bài viết này.

Bạn đang xem: Tần số tương đối của một alen được tính bằng


Tần số alen là gì?

Tần số alen được có mang làtỉ lệ giữa con số alen đó trên tổng số những loại alen khác biệt của gen kia trong quần thể tại một thời điểm xác định.


Tần số kha khá của từng alen thuộc một ren nào đó hoàn toàn có thể được tính bằng tỉ lệ thân số alen được xét mang lại trên toàn bô alen thuộc một lôcut trong quần thể hay bởi tỉ lệ % số giao tử có alen kia trong quần thể.

*
Công thức tính tần số alen cùng gen

Tần số kiểu gen: Là tỉ trọng số cá thể có mẫu mã gen kia trên tổng số cá thể trong quần thể.

Bài tập và giải pháp giải tần số alen trong quần thể

*

Tính tần số của những alen khi biết thành phần đẳng cấp gen của quần thể (gen đội máu)

Ví dụ 1 : Tính tần số so với một gen gồm 2 alen. Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau : 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Hãy tính tần số của alen A với alen a trong quần thể bên trên ?

Phương pháp : Đây là dạng bài xích tập trước tiên nên giáo viên lí giải học sinh các bước giải một giải pháp cụ thể, để giúp các bạn hình dung rõ :

Cách 1 : Tính theo toàn bô alen :

Tổng số alen A : 0,6 x 2 + 0,2 = 1,4Tổng số alen a : 0,2 x 2 + 0,2 = 0,6Tổng số alen trong quần thể : 1,4 + 0,6 = 2.Tỉ lệ alen A = tần số alen A : pa = 1,4 : 2 = 0,7Tỉ lệ alen a = tần số alen a : qa = 0,6 : 2 = 0,3

Cách 2 : Tính theo tỉ lệ nhiều loại giao tử:

Cơ thể tất cả kiểu gen AA khi giảm phân cho một số loại giao tử A = 0,6Cơ thể gồm kiểu gen Aa khi sút phân cho nhiều loại hai giao tử A = a = 0,2 : 2Cơ thể gồm kiểu gene aa khi sút phân cho nhiều loại giao tử a = 0,2.

Vậy tỉ lệ nhiều loại giao tử A= tần số alen A : page authority = 0,6 + (0,2 : 2) = 0,7Vậy tỉ lệ một số loại giao tử a = tần số alen a : qa = 0,2 + (0,2 : 2) = 0,3

Tính tần số của những alen khi biết con số kiểu hình của từng quần thể

Ví dụ : Ở một loài động vật hoang dã có : Cặp alen AA lý lẽ lông black gồm có 205 cá thể. Cặp alen Aa mức sử dụng lông nâu gồm bao gồm 290 cá thể. Cặp alen aa nguyên tắc lông trắng gồm 5 cá thể. Hãy tính tần số của alen A với alen a vào quần thể ?

Phương pháp :

Yêu mong của dạng bài tập này là tính tần số của từng alen nhưng mà dữ kiện bài bác toán cho biết thêm số lượng của mỗi dạng hình dáng hình.

Tổng số thành viên trong quần thể : 205 + 290 + 5 = 500 cá thể.Tỉ lệ phong cách gen AA trong quần thể : 205 : 500 = 0,41.Tỉ lệ mẫu mã gen Aa vào quần thể : 290 : 500 = 0,58.Tỉ lệ loại gen aa vào quần thể : 5 : 500 = 0,01.

Xem thêm: Top 36 Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Cho Em Nhiều Ấn Tượng Lớp 5 Hay Nhất

Vậy cấu tạo di truyền của quần thể : 0,41AA : 0,58Aa : 0,01aaĐến đây, cô giáo yêu cầu học viên tính tần số của từng alen giống như như lấy một ví dụ 1 sinh hoạt dạng bài tập 1. Gắng thể:

Tần số alen A : page authority = 0,41 + (0,58 : 2) = 0,7Tần số alen a : qa = 0,01 + (0,58 : 2) = 0,3

Tính tần số của các alen lúc biết tỉ lệ dạng hình hình đồng hòa hợp lặn xuất xắc tỉ lệ phong cách hình trội khi quần thể vẫn ở trạng thái cân bằng

Ví dụ 1: trong một quần thể thực trang bị giao phấn, alen A biện pháp hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a hình thức hoa trắng. Hãy tính tần số của từng alen biết rằng trong quần thể tất cả 16% cây hoa trắng.

Phương pháp :

Ta biết cây hoa trắng gồm kiểu gene aa, bao gồm tần số quận 2 = 16% = 0,16.

Vậy tần số của alen a : qa = 0,4. Tần số của alen A : pa = 1 – 0,4 = 0,6.

Giáo viên nên xem xét với học sinh : cách làm trên chỉ vận dụng khi quần thể đã dành trạng thái cân bằng.

Ví dụ 2 : Ở một loài đụng vật, tính trạng ko sừng là tính trạng trội so với tính trạng tất cả sừng. Khi nghiên cứu và phân tích một quần thể sinh sống trạng thái thăng bằng di truyền thấy tất cả 84% cá thể không sừng. Hãy tính tần số của từng alen trong quần thể ?

Phương pháp :

Khi giải bài xích tập này, học viên thường tốt áp dụng phương pháp sau

Cá thể không sừng là tính trạng trội nên gồm kiểu ren AA + Aa tất cả thành phần vẻ bên ngoài gen : p2AA + 2pqAa = 0,84. Mặt khác p + q = 1. Vậy p = 0,6 với q = 0,4.

Đối với phương pháp giải này, sẽ mất không ít thời gian để triển khai các phép tính yêu cầu giáo viên phía dẫn học viên tiến hành theo phương pháp sau :

Trong quần thể tất cả 84% thành viên không sừng. Vậy số cá thể có sừng là 16%.

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 9: Quang Hợp Ở Thực Vật C3 C4 Cam, Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4, Cam

Cá thể bao gồm sừng là tính trạng lặn tất cả kiểu ren aa = 0,16. Vậy tần số của alen a = 0,4 tần số alen A : pa = 1 – 0,4 = 0,6.

Ví dụ 3 : đưa sử trong một quần thể fan ở trạng thái thăng bằng di truyền, tần số của những nhóm color là : A = 0,45 ; B = 0,21 ; O = 0,04. Call p, q, r là tần số của alen IA, IB, IO. Tần số của các alen p, q, r trong quần thể bên trên là bao nhiêu ?