Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ 1 1

     

Trang chủ » Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai Con Gái ở Người Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ 1 1 » Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ Bằng Nhau


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*
Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam :nữ xấp xỉ 1:1 ?

các bạn giúp mình với , mình cảm ơn các bạn nhiều

*

Vì:

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam. nữ xấp xỉ bằng nhau là do sự phân lí củacặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y cósố lượng ngang nhau.

Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST Xtạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau dođó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1

*

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1 vì: Ở người bình thường có 46 NST tồn tại thành 23 cặp trong đó có 22 cặp NST thường (A) và 1 cặp NST giới tính (nam: XY, nữ: XX) - Ở đàn bà có bộ NST là 44A+XX khi GP cho 1 loại trúng mang 22A+X. - Ở đàn ông có bộ NST là 44A+XY khi GP cho 2 loại tinh trùng vói 1 loại trứng tạo nên 2 kiểu hợp tử là 44A+XX và 44A+XY phát triển thành 2 giới có tỉ lệ xấp xỉ nhau 1trai:1 gái. Tỉ lệ này nghiệm đúng trên số lượng cá thể nhiều.Bạn đang xem: Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ bằng nhau

Ở người, nữ có cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính là XX, nam có cặp NST giới tính là XY.Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, nữ chỉ cho một trứng mang NST X; nam cho hai loại tinh trùng một mang NST X, một mang NST Y với tỉ lệ ngang nhau. Qua quá trình thụ tinh, hai loại tinh trùng này kết hợp với trứng mang NST X, tạo ra hai loại tổ hợp XX (phát triển thành con gái) và XY (phát triển thành con trai). Hai tổ hợp này có tỉ lệ ngang nhau nên tỉ lệ nam/nữ luôn xấp xỉ 1/1.

Bạn đang xem: Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1

Vì: + Đàn ông có hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau.

+ 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.

+ Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.

Số lượng cá thể thống kê lớn.

Vì: + Đàn ông có hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau.

+ 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.

+ Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.

Xem thêm: Bò Tơ Năm Sánh Phạm Hùng - Thương Hiệu Bò Tơ Ngon Nứt Tiếng Sài Thành

giải: Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1.

trình bày cơ chế xđ giới tính ở người. hãy giải thích tai sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1

Cơ chế xác định giới tính:

XX là con gái; XY là con trai

Ở nam (giới dị giao tử): sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.

Ở nữ (giới đồng giao tử): chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

=> Hai loại tinh trùng kết hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

Nếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, phát triển thành con gái.

Nếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

Giải thích:

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

Đúng 1 Bình luận (0)

Cơ chế xác định giới tính ở người là cơ chế NST

-Ởngười: XX là con gái, XY là con trai.

Xem thêm: Văn Chương Gây Cho Ta Những Tình Cảm Ta Không Có Luyện Những Tình Cảm Ta Sẵn Có

+Nam tạo ra 2 loại tinh trùng là X, Y

+Nữ tạo ra 1 loại là X

-Tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1 vì: Tỉ lệ giao tử X của mẹ gặp giao tử X hoặc Y của bố là 50%

Đúng 1 Bình luận (0)

Cơ chế xác định giới tính ở người là cơ chế NST

+Nam tạo ra 2 loại tinh trùng là X, Y

+Nữ tạo ra 1 loại là X

-Tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1 vì: Tỉ lệ giao tử X của mẹ gặp giao tử X hoặc Y của bố là 50%

Đúng 0 Bình luận (0)

Một đội trồng rừng gồm 40 người,trong đó có 15 nữ.Tính tỉ số phần trăm của số nữ so với số nam trong đội trồng rừng đó?

Mình cần gấp các bạn giúp mình nha

Cảm ơn các bạn nhiều

Lớp 5 Toán 3 0 Gửi Hủy

bọn chó online math

Đúng 0 Bình luận (0)

Làm gì phải T I C K sai choThằng điên OM trừ điểm người ta.T I C K cho những người khác làm bài đúng kia kìa.Dỗi hơi đâu mà chơi với ng trẻ trâu.

Những thanh niên nghiêm túc đừng để ý câu trên nhé.>_ Đúng 0 Đúng 0 1 Đúng 0 2 Đúng 1 Đúng 1 8 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 3 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0
Từ khóa » Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai Con Gái ở Người Tại Sao Trong Cấu Trúc Dân Số Tỉ Lệ Nam Nữ Xấp Xỉ 1 1