Tại Nơi Có Gia Tốc Trọng Trường G

     

Tại chỗ có vận tốc trọng ngôi trường g, một con lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Biết khối lượng vật nhỏ dại của nhỏ lắc là m, chiều lâu năm dây treo là l, mốc cầm cố năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của nhỏ lắc là:
Bạn đang xem: Tại nơi có gia tốc trọng trường g

Cơ năng của bé lắc đơn dao động điều hòa được xác minh bởi biểu thức:

(W = frac12momega ^2S_0^2 = frac12mglalpha _0^2)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một con lắc đối kháng gồm thứ nặng có trọng lượng m, dây treo nhiều năm l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0rồi thả đến vật dao động. Biểu thức xác định vận tốc tại địa điểm αbất kì là:


Một con lắc 1-1 gồm đồ vật có cân nặng 100g, chiều lâu năm dây l = 40cm. Kéo vật lệch ngoài VTCB để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300 rồi buông tay. đem g = 10m/s2. Vận tốc của thứ khi qua địa chỉ góc α=150 có độ mập là:


Một bé lắc đối chọi gồm thiết bị nặng có khối lượng m dao động điều hòa cùng với biên độ góc α0. Biểu thức tính vận tốc ở li độ αlà:


Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa trên một nơi tất cả g = 10m/s2, chiều nhiều năm dây treo là l = 1,6m cùng với biên độ góc (alpha _0) = 0,1rad/s thì khi đi qua vị trí gồm li độ góc (fracalpha _02)vận tốc tất cả độ béo là:


Con lắc 1-1 dao động nhỏ với chu kỳ luân hồi $2s$ tại địa điểm có vận tốc rơi tự do (g = pi ^2 = 10m/s^2). Tốc độ của nhỏ lắc trên vị trí có li độ góc $3^0$ tất cả độ lớn là $28,7cm/s$. Biên độ góc của giao động là:


Một con lắc solo gồm thứ nặng có trọng lượng m, dây treo nhiều năm l. Kéo vật thoát khỏi vị trí thăng bằng một góc α0rồi thả cho vật dao động. Biểu thức xác minh lực căng dây tại địa chỉ αbất kì là:


Một nhỏ lắc solo gồm thiết bị có cân nặng 100g, chiều dài dây l = 40cm. Kéo đồ vật lệch khỏi VTCB để dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc 300 rồi buông tay. Rước g = 10m/s2. Lực căng của dây treo khi trang bị qua vị trí cao nhất là :


Một bé lắc đối kháng gồm vật dụng nặng có trọng lượng m xấp xỉ điều hòa với biên độ góc α0nhỏ. Biểu thức tính trương lực dây sinh hoạt li độ αlà:


Một con lắc đơn xê dịch điều hòa với biên độ góc α0có cosα0 = 0,97. Khi vật đi qua vị trí bao gồm li độ góc αthì lực căng dây bằng trọng tải của vật. Quý hiếm cosαbằng:


Một bé lắc 1-1 đang giao động điều hòa cùng với biên độ góc α0tại chỗ có tốc độ trọng ngôi trường là g. Biết trương lực dây lớn nhất bằng 1.02 lần trương lực dây nhỏ tuổi nhất. Giá trị của α0là ?
Xem thêm: Lời Bài Thơ Khi Mẹ Vắng Nhà " Của Nhà Thơ Trần Đăng Khoa, Bài Thơ Khi Mẹ Vắng Nhà (Trần Đăng Khoa) (1967)

Một con lắc đơn giao động điều hòa với phương trình li độ dài: (s = 2cos7t (cm)) (t: giây), tại khu vực có tốc độ trọng trường (g = 9,8 (m/s^2)). Tỷ số giữa lực căng dây với trọng lực chức năng lên quả cầu ở đoạn cân bởi là:


Tại chỗ có tốc độ trọng trường g, một con lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc α0 nhỏ. Biết khối lượng vật nhỏ dại của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc nạm năng tại phần cân bằng. Cơ năng của con lắc là:


Tại vị trí có vận tốc trọng trường là 9,8m/s2. Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật bé dại của bé lắc là 90g cùng chiều nhiều năm dây treo là 1m. Chọn mốc cầm cố năng trên vị trí cân nặng bằng, cơ năng của nhỏ lắc xấp xỉ:


Con lắc đối kháng có khối lượng (200g) xê dịch với phương trình (s = 10sin(2t) cm). Ở thời gian (t = dfracpi 6s), con lắc tất cả động năng là:


Tại khu vực có tốc độ trọng ngôi trường g, một bé lắc đơn giao động điều hòa cùng với biên độ góc α0 nhỏ. Mang mốc nuốm năng tại đoạn cân bằng, khi con lắc vận động nhanh dần theo chiều dương cho vị trí gồm động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng:


Một con lắc đơn chiều nhiều năm l cùng gắn vào trang bị có trọng lượng m xấp xỉ điều hòa trên trục Ox cùng với biên độ 10cm, chu kỳ 2s. Mốc nuốm năng tại đoạn cân bằng. Tốc độ trung bình của đồ trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi trường đoản cú vị trí gồm động năng bởi 3 lần nắm năng mang lại vị trí tất cả động năng bằng 1/3 rứa năng là:


Một con lắc đối kháng gồm một vật nhỏ dại được treo vào đầu bên dưới của một gai dây ko dãn, đầu trên của sợi dây được buộc gắng định. Bỏ lỡ mát với lực cản của ko khí. Kéo bé lắc lệch ngoài phương trực tiếp đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến đường của đồ dùng tại địa điểm biên và độ lớn gia tốc tiếp đường của thứ tại vị trí hễ năng bằng gấp đôi thế năng là:


Sợi dây chiều nhiều năm l, được giảm ra làm cho hai đoạn l1 và l2 dùng làm nhỏ lắc đơn. Biết li độ của bé lắc 1-1 có chiều dài l1 khi có động năng bằng thế năng bởi li độ của con lắc đối chọi có chiều nhiều năm l2 khi hễ năng bởi hai lần cố năng. Vận tốc cực to của bé lắc 1-1 l1 bởi hai lần vận tốc cực to của nhỏ lắc l2. Tra cứu chiều nhiều năm l ban đầu:


Một bé lắc đối chọi có chiều dài 1 m, cùng vật có cân nặng 150 g, treo tại vị trí có vận tốc trọng trường(g = 10,,m/s^2;,,pi ^2 = 10). Trên vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc (dfrac13,,m/s) theo phương vuông góc với gai dây. Lực căng cực to và cực tiểu của dây treo trong quá trình con lắc giao động là:


Một bé lắc xoắn ốc nằm ngang bao gồm một lốc xoáy nhẹ tất cả độ cứng 40N/m một đầu gắn cố kỉnh định, đầu sót lại gắn cùng với vật bé dại có khối lượng 100g ở yên cùng bề mặt phẳng ngang nhẵn. Kéo vật mang đến vị trí lò xo dãn 8 cm rồi công dụng một lực gồm độ khủng 12N hướng dọc theo trục của lò xo về phía vị trí cân bằng trong khoảng thời gian 0,01s, kế tiếp con lắc giao động điều hoà. Coi rằng vào thời gian tác dụng lực, vật nhỏ dại chưa biến hóa vị trí. Trong quá trình dao động, tốc độ cực to mà vật dành được là:


Ở một địa điểm trên Trái Đất, hai con lắc đối chọi có cùng cân nặng đang xê dịch điều hòa. Gọi (l_1,s_01,F_1) với (l_2,s_02,F_2) theo thứ tự là chiều dài, biên độ, độ mập lực kéo về cực to của bé lắc đầu tiên và của bé lắc lắp thêm hai. Biết (3l_2 = 2l_1;2s_02 = 3s_01). Tỉ số (fracF_1F_2) bằng


Xét một con lắc đơn xê dịch với biên độ góc nhỏ. Mốc núm năng được chọn tại địa điểm thấp độc nhất vô nhị của đồ vật nặng. Khi lực căng của dây treo bao gồm độ to bằng trọng tải của đồ gia dụng thì tỉ số giữa cố kỉnh năng và đụng năng của đồ gia dụng (left( dfracW_tW_d ight)) bằng bao nhiêu?
Xem thêm: Bài Văn Tả Người Mẹ Thân Yêu Của Em Lớp 5 Rất Hay Nhất Lớp 5

Một bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ (alpha _0 1, lúc độ phệ của trương lực dây treo bằng trọng lực tác đụng lên thiết bị là v2 . Tỉ số (dfracv_1v_2) có mức giá trị như thế nào sau đây?


nhỏ lắc đơn có chiều nhiều năm 1, trang bị nâng có khối lượng m = 200g. Tự vị trí cân đối kéo vật làm sao cho dây treo hợp phương trực tiếp đúng góc (alpha = 60^0) rồi thả nhẹ. Bỏ qua mất lực ma tiếp giáp và lực cản. Lấy tốc độ trọng trường(g = 9,8m/s^2). Trong thừa trình hoạt động thì gia tốc tổng hợp có giá trị nhỏ dại nhất là: